Atgal

Spausdiniti

This page is printed from WWW.ISLAMAS.LT

Kaip dažnai reikia atlikti zhikr?

Kaip dažnai reikia atlikti zhikr?

Verte: Rimante

 

Allah, Isaukstintasis, nurode daznai Ji prisiminti. Ismintingi yra tie vyrai ir moterys, kurie yra demesingi Jo nurodymams. Korane minima: "tie, kurie prisimena Allah stovedami, sededami ir guledami" [3:191] ir "tie vyrai bei moterys kurie daznai prisimena Allah, jiems skirtas yra Allah atleidimas ir didziulis atlygis" [33:35]. Pasak Mujahid, "daznai prisiminti Allah reiskia prisiminti Ji nuolat- stovint, sedint ar gulint lovoje".

Koks zmogus yra laikomas "daznai prisimenanciu Allah"? Ibn Al- Salah sake, kad "daznai prisimenantis" yra tas, kuris "pastoviai meldziasi ryte ir vakare, ir kitu dienos metu, ir nakti, kaip minejo musu Pranasas (saws)". Kas liecia auksciau minetas Korano eilutes, 'Ali b. Abi Talha pasakoja, kad Ibn 'Abbas yra pasakes: "Visi Allah nurodymai zmogui yra aiskiai isdestyti, zmogus yra atleistas nuo siu nurodymu vykdymo tik esant rimtam pagrindui. Vienintele isimtis- pareiga atlikti zhikr. Allah nenurode jokios aiskios ribos, ar aplinkybiu, kuomet asmuo butu atleistas nuo zhikr. Mums isakyta "prisiminti Allah kai mes stovime, sedime, ar gulime, ryte, diena, juroje ar zemeje, kelioneje ar namie, skurde ar turte, ligoje ar sveikatoje, atvirai ar slaptai, ir, tiesa sakant, visa savo gyvenima ir visomis aplinkybemis".

Zhikr, kaip neatsiejama Allah garbinimo dalis

Sa' id b. Jubair pasake: "Kiekvienas, kuris elgiasi, kaip nurode Allah- tuo paciu ir prisimena ji". Kai kurie islamo mokslininkai teigia, kad "diskusija apie tai kas leidziama ir kas draudziama, pardavimas, pirkimas, meldimasis, santuoka, skyrybos, piligrimyste taip pat yra zhikr atlikimas." Al-Qurtubi teige, kad "tikinciuju susiburimas ziniu siekimo tikslais, kur mokomasi Allah zodziu, Jo Pranaso (saws) sunnos, vyresniuju pamokslu klausymasis, mokslininku aiskinimu laikymasis, savaip neinterpretuojant, be jokiu uzsleptu motyvu ir godumo taip pat yra zhikr atlikimas."

Zhikr etiketas

Zhikr yra skirtas sirdies ir sielos svarinimui, ir sazines zadinimui. Korane sakoma:"Ir atlikite Salat, nes malda apsaugo nuo gedingu ir neteisingu darbu, be abejones Allah prisiminimas yra geriausias dalykas." [29.45] Kitaip tariant, Allah prisiminimas turi didziules itakos isvengiant neteisingu ir gedingu poelgiu, didesnes, nei isprastine kasdienine malda. Taip yra todel, kad kai Allah tarnas atveria savo sirdi savo Viespaciui, isaukstindamas jo garbe, Allah savo sviesa sustiprina ji, jo tikejima, isitikinimus, nuramina jo mintis ir sirdi. Tai nurodoma Korane: "tie kurie tiki, ir ju sirdys randa ramybe prisimenant Allah, is tiesu, sirdys randa ramybe, kuomet prisimenamas Allah". [13.28]

Ir kai sirdys prisipildo Tiesa, jos linksta prie aukstesniu idealu, ju nebeitakoja aistros ir geismai. Tai pabrezia zhikr svarba zmogaus gyvenimui. Be abejo, butu neprotinga tiketis minetu rezultatu tik istariant tam tikrus zodzius, nes ne is sirdies plaukiantys zodziai yra bereiksmiai. Pats Allah yra nurodes, kokiu budu jis turi buti prisimenamas: "Ir prisiminkite savo Viespati visa savo siela, dievobaimingai ir nusizeminant, be garsiu zodziu, rytais ir vakarais, ir nebukite is apsileidusiuju". [7.205]

Pastarasis posmas rodo, kad geriau yra atlikti zhikr tyloje, nei garsiai. Karta keliones metu Pranasas (saws) isgirdo musulmonu grupele garsiai maldaujant. Tada Pranasas (saws) pasake: "Atsikvepkite, jus juk nesikreipiate i kurciaji ar i cia nesantiji. Be abejo, Tas, kurio jus saukiates yra salia jusu ir Jis visu klauso. Jis yra arciau jusu, nei jusu arkliai." Sis hadisas pabrezia, kad zhikr atlikimo metu zmogus turi jausti meile ir pagarba.

Zhikr etiketas taip pat reikalauja, kad zhikr atlikimo metu zmogus butu svaraus kuno, devetu svarius rubus, skaniai kvepetu. Tai padeda jam buti uoliu ir atkakliu. Zhikr atlikimo metu reikia buti atsisukus i qibla.

Zhikr atlikimo grupeje pranasumas

Pagirtina atikti Zhikr kartu su bendraminciu grupe, kaip sakoma siame hadise: "Ibn 'Umar pasakojo, Pranasas (saws) pasake, "kai jus prieisite Rojaus soda, naudokites juo", bendrazygiai paklause, "kokie yra Rojaus sodai, O Allah Pranase?", Pranasas (saws) atsake "tai zmoniu, atliekanciu zhikr, buriai. Yra Allah angelu, kurie keliauja ieskodami tokiu bureliu, ir kai juos suranda, jie juos apsupa."

Muslim pranesa, kad Mu'awiyyah pasake: "Pranasas (saws) isejo is savo bendrazygiu burio ir pakaluse: "kodel jus cia sedite?", jie atsake: "mes cia sedime, tam, kad prisimintume Allah ir pagarbintume Ji, nes Jis vede mus islamo keliu ir suteike mums savo malone." Tada jis liepe prisiekti Allah vardu ir pasakyti, ar tikrai tai vienintele ju susiburimo priezastis. Jie pasake: "Prisiekiame Allah, mes esame cia tik del sios priezasties." Tada Pranasas (saws) atsake: "as prasiau jus prisiekti ne del to, kad maniau, jog sakote netiesa, o del to, Gabrielius pasirode man ir pasake, kad Allah, Isaukstintasis, Didingiausias, sake angelams, kad Jis jumis didziuojasi."

Abu Sa'id Al-Khudri ir Abu Hurairah pasakojo, kad Pranasas (saws) pasake: "kai bet kokia zmoniu grupe prisimena Allah, angelai apsupa juos ir malone juos apgaubia, ramybe uzlieja juos, ir Allah pamini juos tiems, kas yra salia Jo."

Kuo yra reiksmingas nuosirdus La llaha illa-Allah istarimas

Abu Hurairah pasakojo, kad Pranasas (saws) sake: "Kai Allah tarnas istaria la ilaha illa'Allah (nera kito Dievo isskyrus Allah) nuosirdziai, rojaus durys atsiveria sitiems zodziams tol, kol jie pasiekia Allah Sosta, taip ilgai kaip juos istares napadaro dideliu nuodemiu." (papasakota Tirmizhi, kuris teigia, kad tai Hasan Gharib hadisas)

Abu Hurairah taip pat pasakojo, kad Pranasas (saws) pasake: "atnaujinkit savo tikejima", "kaip galima atnaujinti musu tikejima?" paklause jie. Pranasas (saws) atsake: "sakykite 'La ilaha ill-Allah." (papasakota Ahmado, kuris tai girdejo is autoritetinguju)

Jabir pareiske, kad Pranasas (saws) pasake: "geriausias Allah prisiminimas yra 'La ilaha ill-Allah kartojimas, o geriausia malda yra Alhamdu li-Allah (slove Allah)". (papasakota Nasa'i, Ibn Majah, ir Al-Hakim)

Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir ir kitu maldu reiksmingumas

Abu Hurirah pasakojo, kad Pranasas (saws) sake: " Yra dvi frazes, kurios yra lengvos liezuviui, bet sunkios ant apdovanojimo svarstykliu ir mielos Allah, Maloningajam. Tai: subhanallah wa bi-hamdihi (Slove ir garbe Tau, Allah) ir subhanallah al-azim (slove Allah, Didingiausiam)." (Muslim, Bukhari, ir Tirmizhi). Muslim, Bukhari, and Tirmizhi taip pat pasakojo, kad Pranasas (saws) sake: "As megstu kartoti subhanallah, wal-hamdulillah, wa la-ilaha ill-Allah, wa-Allahu akbar (slove Allah, visa garbe Allah, nera kito Dievo, isskyrus Allah, Allah Didingiausias) labiau nei viska, ka apsviecia saule." (Muslim ir Tirmizhi)

Abu Zharr papasakojo, Pranasas (saws) pasake: "ar pasakyti zodzius, kurie labiausiai patinka Allah? As pasakiau, "taip, pasakyk, O Allah pasiuntiny". Ir jis pasake: "Allah mieliausi zodziai yra subhan-Allah wa bihamdihi (slove ir garbe Allah)". Tai papasakojo Muslim ir Tirmizhi. Tirmizhi versijoje dar randame: "labiausiai Allah megstami zodziai, kuriuos jis isrinko savo angelams yra subhana Rabbi wa bihamdihi, subhana Rabbi wa bihamdihi (slove ir garbe Viespaciui, slove ir garbe Viespaciui)".

Jabir papasakojo, kad Pranasas (saws) sake: "kas sako Subhan-Allah-al-Azim wa bihamdihi (slove ir garbe Allah, Didingiausiam), tures jam pasodinta palme Rojuje". (papasakota Tirmizhi). Abu Sa'id papasakojo, kad Pranasas (saws) sake: "kuo dazniau atlikite tvirtus gerus darbus". Paklaustas, "kas yra tie tvirti geri darbai?" Pranasas (saws) atsake: "At-Takbir (sakymas Allahu Akbar- Allah yra Didis), At-Tahlil (sakymas la ilaha ill-Allah- nera jokio Dievo isskyrus Allah), At-Tasbih (sakymas subhan-Allah- slove Allah), al-hamdu li-Allah (garbe Allah), la hawla wala quwwata illa billah (nera jokios jegos ar valdzios, nebent Allah leidus)." (papasakota An-Nasa'i ir Al-Hakim).

Abdallah papasakojo, kad Pranasas (saws) sake: "Naktines Keliones metu as sutikau Abraoma, kuris man pasake: "O Muhammedai, perduok mano sveikinimus savo ummai ir pasakyk jiems, kad Rojus yra tyra zeme, saldus vanduo, jo erdves neapmatomai didziules, palcios, lygios. O jo augalai yra Subhan-Allah, wal-hamdulillah, wala ilah illallah, wa-Allahu Akbar."

Samura ibn Jundab pasakojo, kad Pranasas (saws) sake: "mieliausios frazes Allah yra keturios: Subhan Allah, (slove Allah), al-Hamdulillah (garbe Allah), Wa la ilaha ill-Allah (nera kito Dievo isskyrus Allah), ir Allah-o-Akbar (Allah yra Didis). Nesa svarbu, kokia tvarka sias frazes sakyti tuomet, kai prisimenamas Allah." (Muslim)

Abu Mas'ud pasake, kad Pranasas (saws) sake: "Jei kuris is jusu recituoja bent dvi suros Al- Baqara posmus, siu posmu jam pakaks", (Bukhari ir Muslim) t.y., sie du posmai jam suteiks atlygi, toki pati kaip uz nakties malda, ir saugos ji nuo bet kokios zalos tos nakties metu.

Abu Sa'id pasakojo, kad Pranasas (saws) paklause: "Ar gali kuris nors is jusu recituoti per nakti trecdali Korano?" Bendrazygiai nusprende, kad tai pakankamai sudetinga ir pasake: "Kas is musu tai galetu padaryti, O Allah pasiuntiny? Tada Pranasas (saws) pasake: "(sakyk) Jis yra Allah, Vienintelis: Allah, Amzinas, Absoliutus; niekas nera is Jo gimes, nei Jis pats yra is ko nors gimes. Ir nera nieko panasaus i Ji." (sia sura (Ikhlas) Pranasas (saws) ivardino kaip lygia trecdalio Korano recitavimui). (Bukhari, Muslim ir Nasa'i)

Abu Hurirah pasakojo, kad Pranasas (saws) sake: "kas pasako , 'La llaha illa-Allahu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamd wa huwa 'ala kulli shai'in qadir' simta kartu per diena, gauna atlygi, lygu desimties vergu islaisvinimui. Be to, jam bus uzrasyta simtas geru darbu, o simtas blogu darbu bus isbraukta, ir tai bus apsauga jam ta diena nuo Setono iki pat vakaro, ir niekas nebus geresnis us si zmogu ta diena, nebent tas, kuris padaro daugiau nei jis." (Bukhari, Muslim, Tirmizhi, Nasa'i, ir Ibn Majah). Muslim, Tirmizhi, ir Nasa'I versijose dar randame: "ir kas pasakys subhan Allah wa bi-hamdihi simta kartu per diena, jo visos nuodemes bus nubrauktos, net jei ju yra tiek daug, kiek yra putu ant juros pavirsiaus."

Istighfar reiksmingumas

Anas pasakojo, kad girdejo Pranasa (saws) minint, kad Allah sake: "O, Adomo sunau, kad ir ko manes prasei ir is manes tikejaisi- as dovanojau- nes tu dekojai man, ir man nerupejo (kaip daug tai buvo). O, Adomo sunau, net jei tavo nuodemes sieks dangu ir tik tuomet kreipsies atleidimo- as tau atleisiu, net jei zeme bus pilna nuodemiu, bet tu negarbinsi salia manes kitu dievu- as tau atelisiu." (papasakota Tirmizhi)

Abdallah b. 'Abbas pasake: "Jei zmogus nuolat meldzia Allah atleidimo, Allah randa jam kelia, apie kuri jis visai nepagalvojo, is kiekvienos sunkios situacijos." (papasakojo Abu Daw'ud, Nasa'i, Ibn Majah, ir Al-Hakim)

Issamesni Zhikr atlikimo budai

Juwairiyah (viena is Pranaso (saws) zmonu) pasakojo, kad viana diena Pranasas (saws) isejo is savo namu ryte, kol ji meldesi ausros malda savo maldos vietoje. Jis grizo priespiet ir ji sedejo vis ten pat. Tada Pranasas (saws) pasake jai: "tu esi toje pacioje vietoje nuo tada, kai as isejau?" ji atsake "taip". Tada Pranasas (saws) pasake: "as recitavau keturis zodzius triskart kai as palikau tave, ir jei sie butu pasverti su tuo, ka tu recitavai nuo pat ryto, maniskiai persvertu tavuosius, tie zodziai yra sie: Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida' nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi (paslovintas ir pagarbintas tebuna Allah tiek kartu, kiek yra Jo kuriniu, Jo malones, kiek sveria Jo Sostas, kiek rasalo reikia, kad uzrasyti zodzius Jo garbei)."

Sa'd ibn Abu Waqqas pasakojo, kad karta Pranasas (saws) pamate moteri, kuri datuliu seklas naudojo kaip karolius Allah garbinimui. Pranasas (saws) jai pasake: "as tau pasakysiu lengvesni ir geresni buda, nei sis." Ir jis liepe jai vietoj to sakyti Subhan-Allah 'adada ma khalaqa fil-ard wa subhan Allah 'adada ma khalaqa bayna zhalika wa subhan-Allah 'adada ma huwa khaliq wa Allahu akhar mithla zhalik wa la ilaha illa-Allahu mithla zhalik wa la hawla wa la quwwata illa mithla zhalik (paslovintas tebuna Allah tiek kartu, kiek kuriniu jis sutvere danguje, paslovintas tebuna Allah tiek kartu, kiek kuriniu jis sutvere zemeje, paslovintas tebuna Allah tiek kartu, kiek kuriniu jis sutvere tarp ju, paslovintas tebuna Allah tiek kartu, kiek kuriniu jis kuria, Allah yra Didingiausias tiek pat kartu, Garbingiausias tiek pat kartu, nera jokio kito Dievo isskyrus Allah tiek pat kartu, nera jokios jegos ir galios, kaip Allah tiek pat kartu)." (papasakota Sunan ir Al- Hakim)

Ibn 'Umar pasakojo, kad Pranasas (saws) pasake jam: "Allah tarnas pasake: "Mano Valdove! Bukite pagarbintas tiek, kiek Jusu Didybe ir Kilnybe to teisetai nusipelne." Dviems angelams per sunku buvo tai uzrasyti. Jie nezinojo, kaip tai uzrasyti. Taigi, jie pakilo i dangu ir pasake:" O Viespate! Tavo tarnas pasake kai ka, ko mes nemokame uzrasyti". Allah paklause ju- nors, be abejo Jis zinojo, ka Jo tarnas pasake- "ka Mano tarnas pasake?" Jie atsake:"Tavo tarnas istare: "Mano Valdove! Bukite pagarbintas tiek, kiek Jusu Didybe ir Kilnybe to teisetai nusipelne." Allah tare jiems: "parasykite, kaip kad Mano tarnas tai pasake, dar manes nesutikes, ir As apdovanosiu ji uz tai." (papasakota Ahmad ir Ibn Majah)

Skaiciuoti ant pirstu yra geriau, nei skaiciuoti karoliukus

Yusairah pasakojo, kad Pranasas, (saws) isake jiems pastoviai prisiminti Allah sakant: "Allah Didingiausias", "Slove Allah" ir "Nera kito Dievo isskyrus Allah" ir niekada nepamirsti Allah ir jo mlones, ir skaiciuoti tai ant savo pirstu, nes pirstu bus klausinejama ir jie prakalbes." (papasakota Sunan ir Al-Hakim).

Abdallah b. 'Amr b. al-'As pasake: "As maciau Pranasa (saws) skaiciuojant Allah garbinimus ant savo pirstu." (papasakota Sunan)

Ispejimas del buvimo kompanijoje, kur Allah neprisimnamas ir nemeldziama palaimos Pranasui (saws)

Abu Hurairah pasake, kad Pranasas (saws) pasake: "jei zmones budami buryje kitu zmoniu neprisimena Allah ir nemeldzia palaiminimo Pranasui (saws), tai bus ju sielvarto priezastis Teismo Diena." (papasakota Tirmizhi)

Ahmad versijoje randame parasyta: "Jei zmones, budami buryje kitu zmoniu neprisimena Allah, tai bus ju sirdgelos priezastis, ir jei zmogus eidamas neprisimena Allah, tai bus jo sirdgelos priezastis, ir jei zmogus guli savo lovoje ir neprisimena Allah, tai bus jo sirdgelos priezastis." Kitoje versijoje pridedama: "tai bus ju sirdgelos priezastis, net jei jie bus apdovanoti Rojum."

Fath al-'Allam autorius sako: "Sis hadisas irodo, kad esant zmoniu samburyje privalu prisiminti Allah ir melsti palaiminimo Pranasui (saws), nes zodziai "Sielvarto ar sirdgelos priezastis" reiskia kancias ugnyje ar kita bausme, nes bausme skiriama, kai neatliekamas privalomas veiksmas, arba atliekamas draudziamas veiksmas, o Allah prisiminimas, kaip ir palaiminimo Pranasui (saws) meldimas yra prievole."

Kaltes atpirkimas esant zmoniu buryje

Abu Hurairah pranese, kad Pranasas (saws) sake: "jei kas sedi zmoniu buryje, kur daug triuksmaujama ir pries iseidamas pasako Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an-la illaha illa-anta, astaghfiruka wa atubu ilayka (Slove ir Garbe Tau, Allah, liudiju, kad nera kito Dievo isskyrus Allah, as prasau Tavo atleidimo ir atsigreziu i Tave su atgaila), tam bus atleidziama bet kokia nuodme, kuria jis padare budamas tame samburyje." (Tirmizhi ir Al-Baihaqi, (Kitab ad-D'wat Al-kabir))

Nuodemes uz apkalbas atpirkimas

Pasakojama, kad Pranasas (saws) pasake: "Ispirka uz apkalbas ir smeizta yra melsti, kad Allah atleistu tam zmogui, kuris buvo apkalbetas ir sakyti: "O, Allah, atleisk mums ir jam."

Taigi, pageidautina melsti atleidimo tam zmogui, kuris buvo apkalbetas, apsmeiztas ir pamineti jo gerasias savybes. Tai nubrauks tokiu apkalbu padarinius, ir nebutina to skelbti.