Atgal

Spausdiniti

This page is printed from WWW.ISLAMAS.LT

Ko dar geresnio ji laukia?

 KO DAR GERESNIO JI LAUKIA?

Vertė: J.S. Azhar

VARDAN ALLAHO MALONINGOJO GAILESTINGOJO

Kas yra moteris be vyro …

Ir kas yra vyras be moters”,  dainuojama dainoje, patvirtinančioje abiejų lyčių svarbumą ir būtinumą.

Po šimtmečių vyrų viešpatavimo, moterims pagaliau pavyko įtvirtinti save kaip neatskiriamą visuomenės dalį.

Moterų išsivadavimo judėjimas Vakarų šalyse paplito nuo 1960 metų. Tarptautinė Moters diena, kuri pažymima visame pasaulyje - realus šio judėjimo įrodymas. Tačiau dauguma žmonių ignoruoja tą faktą, jog moters (moterų) teisės buvo pripažintos dar prieš 1914 metų. Dar septintame šimtmetyje Islamas, religija, orientuota vyriškai lyčiai, suteikė moterims kai kurias privilegijas, pagarbą ir reikiamą pripažinimą.

Kaip?

Islamo moterys

Norint įvertinti pirmąjį Islamo kreipimąsi į moteris, pirma reikia suprasti tą laikmetį, kuriame šis kreipimasis atsirado.

Visame civilizuotame pasaulyje Iki Islamo su moterimis elgtąsi neteisingai. Katalikams (romėnams) moteris buvo tarsi jų nuosavybė ir su jomis buvo elgiamasi kaip su vergėmis.

Arabai, tuo tarpu, nepripažino moterims paveldėjimo teisės ir, gėdindamiesi mergaičių gimimu, gyvas naujagimes nužudydavo užkasdami. Nebuvo įstatymo, kuris galėtų apginti moteris. Vedę vyrai privalėjo mokėti mokesčius dėl įvairių politinių bei ekonominių priežasčių.

Su Islamo įsigalėjimu situacija visiškai pasikeitė. Šv.Koranas ir Šariatas (Islamo teisė), taip pat ankstyvoji Islamo istorija liudija tai, kad ir vyras, ir moteris yra vienodai svarbūs gyvenimui, nei vienas nėra svarbesnis už kitą ir nėra žemesnės rūšies žmogumi.

“Aš neleisiu, kad prapultų triūsas kurio nors iš jūsų tarpo, ar tai būtų vyras ar moteris”.(3:195) 

Be abejo, Islamas brangina ir gerbia moterį. Štai keletas faktų, kurie patvirtina šią nuomonę.

Pirmas ir svarbiausias: Islamas pripažįsta žmogišką moters prigimtį. Ne taip seniai apie “moters prigimtį” dar vyko debatai. Kai kas priskirdavo jas kitai prigimčiai (biologiškai). Kaip rašėme, Islamas pripažįsta abiejų lyčių žmogiškas charakteristikas.

Islamas davė moterims teisę išsirinkti sau sutuoktinį. Pakeitęs tos aplinkos papročius, Islamas įvedė merginos sutikimo ištekėti būtinumą.

Papildomai tam, Islamas duoda moterims politines teises, tokias kaip balsavimą ar oficialų visuomeninį postą. Tai bendrai pripažinta, tačiau besivystančiose Vakarų šalyse šios teisės buvo pripažintos tik XX amžiaus pradžioje.

Islamas taip pat suteikia moterims teisę paveldėti žemę, pinigus ir turtą, ko dar pasaulinėje praktikoje nebuvo. Jis taip pat suteikė teisę į nuosavybę. Musulmonės moterys gali eksploatuoti nuosavybę ir pinigus taip, kaip jos nori, nepriklausomai nuo sutuoktinio nuomonės.

Islamas skatina moteris siekti aukštojo išsilavinimo. Kaip pasakė Pranašas Muhamedas (saws):

“Aš patariau jums su moterimis elgtis gerai”.

Jis taip pat pasakė:  “Geriausias iš jūsų tas, kuris gerai elgiasi su savo žmona”.

Vienas pavyzdys: kada Pranašas ir jo žmonės negalėjo įeiti į Meką ir atlikti savo piligrimystę, jis kreipėsi patarimo į savo žmoną Um Salamą. Ji patarė atsisakyti šio tikslo, nors jo pulkų žmonės prieštaravo tokiam sprendimui. Bet Pranašas pakluso jos patarimui.

Kad išreikštų meilę ir pagarbą savo žmonai Hadidžai (Khadija), Pranašas, metus, kuriais ji mirė, pavadino ”gedulo metais”.

Pirmu musulmonų kankiniu buvo moteris vardu Sumaja Um Ommar Bin Jasir.

Kai vienas žmogus paklausė Pranašo, kas nusipelnė didžiausios pagarbos, jis atsakė: “Tavo motina”. “O po to?” - paklausė jis vėl. “Tavo motina”. “O po to?” - vėl paklausė jis. “Tavo motina”. “O po to?”-paklausė jis. “Tavo tėvas”.

Žmogus, nešantis ant nugaros savo motiną į šventąją Kaabą su piligrimais, paklausė Abdulas Bin Omaro El-Hatabo:

“Ar aš atlikau savo pareigą jai?”

Į tai šis atsakė:

            “Ką tu dėl jos nepadarytum - tai nepalyginama su tomis kančiomis, kurias ji kentė gimdydama”.

Kaip matote, Islamas moterims davė teises ir privilegijas tuo metu, kai vyravo barbariškas elgesys ir vertybės.

Iki šiol ginčijamasi, kad Islamas apribojo moteris kai kuriose srityse, bet ši nuomonė klaidinga. Žmonės, kurie taip kalba, perskaitė apie tai spaudoje ar pamatė televizijoje. Keletas pasvarstymų šiuo klausimu turėtų pakeisti šią klaidingą nuomonę.

Vyras - šeimos galva

Kai kurie žmonės teigia, kad moterys Islame nėra pilnavertės ir tolygios vyrams, kadangi Šv. Korane sakoma:

“Vyras viena pakopa aukščiau už moteris”(2:228).

Tačiau, norint suprasti šią eilutę, jums papildomai reikia kitos eilutės, kuri padės suvokti pirmąją. Ji išreiškia šios koncepcijos išmintį:

“Vyrai – moterų globėjai, kadangi Alachas sukūrė vienus puikesniais už kitus, ir todėl jie (vyrai) naudoja iš turto savo”(4-35).

Ši eilutė teigia, kad vyro pareiga rūpintis savo žmona, tačiau tai nėra būdas parodyti savo pranašumą.

Iš tiesų, teisės ir atsakomybė moterų yra tokios pat kaip ir vyrų, bet jų nereikia sutapatinti. Kadangi vyrai ir moterys sukurti skirtingai, jie atlieka skirtingą veiklą ir turi skirtingas privilegijas. Tai nereiškia, kad moterys yra nepilnavertės. Atvirkščiai, moterys yra svarbiausiomis Islamo visuomenės narėmis nuo to laiko, kai patikėtas ateities kartų auklėjimas. Žmonės šiuo metu be pagarbos žiūri į namų šeimininkes, tačiau iš tikrųjų vaikų auklėjimas – viena iš svarbiausiųjų bei sunkiausiųjų užduočių. Kokiu motina išauklės savo vaiką, toks ateityje ir bus jo elgesys. Ši užduotis, kuri reikalauja kantrybės, meilės, supratimo ir išminties, buvo patikėta Islamo moterims. Allah'as su savo išmintimi paskirstė kiekvienam šeimos nariui vaidmenis taip, kad nekiltų ginčų kas už ką privalo daryti. Jeigu laive du kapitonai, kurių kiekvienas panorės plaukti skirtinga kryptimi, tai galutinis rezultatas – chaosas ir net pražūtis. Taip pat daugelį kartų jūsų tėvai ginčijosi dėl kažkokio sprendimo, kadangi kiekvienas turėjo savo nuomonę ir buvo įsitikinęs savo teisumu. Būtent todėl išmintingiausia, kiekvienuose namuose būtų vienas lyderis. Tačiau tai lyderiui neduoda jokios teisės būti diktatoriumi ar nuneigti draugo, vyresniojo šeimos nario vaidmens. Lyderiavimas reikalauja iš jo didelės atsakomybės.

Paveldėjimas

Kai kurie žmonės teigia, kad Islamas neteisingas moterims, kadangi duoda teisę paveldėti tik pusę to, ką paveldi vyras. Šie žmonės žino tik vieną tiesos pusę. Pirma, toks principas, kai moterys paveldi pusę turto ar pinigų pasitaiko tik 45% atvejų. 55% atvejuose moterys paveldi tokią sumą, o kartais ir didesnę. Papildyme, kad paveldėjimo įstatymai Islame dalina palikimą proporcionaliam tarp paveldėtojų. Iš tikrųjų vyras pagal Islamo įstatymus suteikia paramą savo giminei: savo brolio šeimai (jei brolis mirė), seneliams, nedarbingiems tėvams, vaikams iš pirmesnės santuokos (jei tokių yra), savo šeimai, įskaitant žmoną it vaikus.

Moteris gi nėra įpareigojama tuo rūpintis. Ji turi pilną laisvę išnaudoti savo santaupas kaip pati panorės. Jūs galite prieštarauti, nes moterys šiuo metu dirba, padėdamos savo vyrams apmokėti išlaidas, kas suteikia joms lygiateisiškumo jausmą. Bet tikrai reikia žinoti, kad moterų ekonominė pagalba savo vyrams, kuri tapo šių laikų norma, - tai tik atsakas į moterų poreikius.

Islamas neįpareigoja moterų būti namų šeimininkėmis. Tai – laisvas pasirinkimas, kuriuo pasinaudojo daugelis šiuolaikinių moterų, kad jaustų save laisva, kadangi tai neįtakoja jų paveldėjimo dalies didinimu. 

Poligamija 

Poligamija – tai vienas iš ginčytinų principų, kuris Islame leidžiamas vyrams. Dauguma žmonių klaidingai kaltina Islamą dėl to, kad jis vyrams leidžia turėti keturias žmonas.

Tačiau, kaip ir kiekvienas Šv.Korano žodis, taip ir poligamija turi tam priežastį. Suprantate, Islamas -tai praktiška religija, kuri suvokia žmonių poreikius ir jų gundymus, ir todėl numato atitinkamus įstatymus, kad išsaugotų harmoniją ir moralę.

Poligamija gali išspręsti šeimos problemą, jeigu žmona yra bevaisė, o vyras nori turėti savų vaikų, tačiau sutuoktiniai nenori pasinaudoti skyrybų teise.

Jei moteris yra nepagydoma ligonė ir nesugeba atlikti motinos pareigos, tai poligamija gali tapti sprendimu, jei sutuoktiniai nenori skirtis.

Poligamija - tai religijos atsakymas į tokį atvejį jei vyras jaučia potraukio perteklių, kurio negali realizuoti su viena žmona. Tai nereiškia, kad vyrai privalo slopinti teisėtą poreikį arba pasinaudoti moterimi, kuria susižavėjęs. Tai būtent tas atvejis, kai Islamas duoda vyrui galimybę išvengti svetimoteriavimo. Daugelis žmonių, kurie smerkia poligamiją, apgaudinėja savo žmonas, vadindami šį fenomeną ”romanu”. Islamas, pagaliau duoda galimybę antrai moteriai vadintis žmona, o ne meiluže.

Poligamija gali išspręsti moterų pertekliaus problemą karo metu. Tačiau poligamija turi kai kuriuos apribojimus Šv.Koranas moko vyrus būti sąžiningais su savo žmonomis viskame, įskaitant tarpusavio santykius, pinigus, namų ruošą ir t.t. Tik viename vyras gali turėti ypatingą nuomonę - tai jausmai, todėl, kad jis to negali kontroliuoti.

“Ir negalite jūs išlaikyti visiškos pusiausvyros tarp žmonų, kaip to benorėtumėte. Bet nerodykite polinkio išskirtinai vienai, kitą paversdama atstumtąja. Ir jeigu jūs pasitaisysite ir elgsitės sąžiningai, tai, iš tiesų, Alachas - Atleidžiantis ir Maloningasis.”4-129(130)

Jūs galite paklausti, kodėl tokioje visuomenėje negali būti poliandrijos (kai moteris turi daugiau nei vieną vyrą)? Atsakymas paprastas. Islamas to neleidžia, nes iškiltų giminystės problema.Tai reiškia, kad vaikas gali nežinoti, kas iš tikro yra jo tėvas (juo gali būti bet kuris iš keturių vyrų). Papildant fiziologinius reikalavimus ši problema taip pat sukomplikuotų ir paveldėjimo sprendimą.

Ištuoka

Islamas santuoką pripažįsta Islamo šeimos pagrindiniu ir nuo šeimos sukūrimo momento vysto meilės ryšį ir rūpestingumą, ramią žmonijos vystymosi ir augimo atmosferą. Todėl Pranašas mokė mus: ”Labiausiai peiktinos iš leistinos (halal), Allaho požiūriu, yra skyrybos. ”Tačiau, tai nereiškia, kad ištuoka draudžiama. Atvirkščiai, kai kada ji gali būti vienintelė alternatyva. Kaip du prancūzų įstatymų leidėjai Planoil ir Ripert pasakė: ”Skyrybos - tai blogis.Tačiau to galima būtų išvengti laimingoje visuomenėje, todėl, kad tai -vienintelė priemonė išvengti kito blogio, kuris gali būti dar pavojingesnis.”

Aukščiau išsakyta mintis taikoma tokiems atvejams, kai vyras ir žmona nustojo mylėję vienas kitą tuo pažeisdami santuokos harmoniją. Būtent, kitas šios problemos sprendimas nei skyrybos, šią porą padarytų nelaiminga ir pakenktų jų vaikams. Tokiuose atvejuose Islamas sutuoktiniams pataria pasistengti pasiekti santarvės bei išvengti priešiškumo.O jeigu tai jiems neįmanoma, tai jiems patariama paieškoti sprendimo per trečius asmenis, pavyzdžiui, per giminaičius. Jei sprendimo nerandama, tada per teismą. Teismas patars sutuoktinių porai būti kantriems ir pagalvoti apie vaikus. Tačiau, jeigu problema išliks neišspręsta, šeimyninis gyvenimas taps nepakenčiamu ir pakenktų vaikams, tada lieka vienintelis sprendimas - skyrybos.

Pirma, sutuoktiniai privalo išsiskirti draugišku būdu. Patartina skirtis be neigiamų jausmų vienas kitam. Jiems reikia išsaugoti supratimą, kuris išgelbės vaikus, papuolusius į tėvų skyrybų situaciją.

“Skyrybos gali būti paskelbtos du kartus. Po to arba paliekate prie savęs tinkamu būdu, arba išsiųskite jas taikiai”. 2:229(230)

Priedo, moteris po skyrybų nepaliekama likimo valiai. Islamas įpareigoja vyrus apmokėti skyrybų išlaidas ir materialiai remti vaikus po skyrybų.

Ir pagaliau, tai netiesa, kad tik vyrams leidžiama skirtis su savo žmonomis. Žmona taip pat turi teisę, jeigu ji to prašo vestuvių metu. Ši retai duodama žmonai teisė į skyrybas kaip vyrui – nepažeidžia Islamo įstatymų.

Liudijimas

Islame vienas liudytojas vyras lygus dviems liudytojams – moterims.

“Ir pakvieskite du liudininkus iš jūsų artimųjų, bet jeigu neatsiras dviejų vyrų, tai vyrą ir dvejas moteris iš tų, kurias norite paimti liudininkais, taip, kad viena iš moterų neprisimintų, kita jai primintų.” 2:282(283)

Ir vėl daugelis bandys įrodinėti Islamo principus kaip neteisingais moterims. Jie interpretuos šį reikalavimą kaip vyrų pranašumą moterims. Tai netiesa ir tai faktiškai buvo įrodyta įvairiuose psichologiniuose bei biologiniuose mokymuose. Moters ir vyro hormoninių bei psichologinių funkcijų tyrimuose buvo įrodyta, kad vyrai yra daugiau racionalūs, mažiau emocionalūs už moteris. Kriminaliniuose įvykiuose, pavyzdžiui, sudarkyti kūnai, klanai kraujo iššaukia didesnę emocinę reakciją tarp moterų, nei tarp vyrų. Ši reakcija sugeba sutrikdyti moters atmintį bei suvokimą. Kita vertus, vyrai taip pat apriboti liudijimuose. Pavyzdžiui, jie neturėtų būti giminaičiais, draugais ar priešais kaltinamajam. Galėtume teigti, kad visa problema moteryse, bet giminaičius bei kaltinamojo draugus irgi turėtume vadinti nepilnaverčiais? Aišku, kad ne.

Pagaliau, reikėtų pastebėti, kad kartais būna atvejų, kai reikalinga liudytoja – tik viena moteris. Tai tuo atveju, jei moteris pačios yra ekspertės. Pavyzdžiui, dvasiniai jausmai, vaikų auklėjimas ar giminystės ryšiai (kas vaiko tėvas?).

Apdangalas

Kiek kartų jūs matėte per televizorių išsilavinusią moterį su apdangalu, dirbančią ir veikiančią normaliai? Labai, labai retai. O dabar paklausiu, kiek kartų jūs matėte moterį su apdangalu sumuštą vyro, apsiašarojusią ar kovojančią tarp fundamentalistų? Pagalvokite, kokias mintis sukelia vaizdas, kai pamatote moterį su “šydu”? Šydas, be abejo, ne religinė bausmė, o ramybė ir gilios religinės šaknys… Ir vėl, kiek kartų jūs matėte jauną merginą su apdangalu ir sakydavote: “-Vargšelė, ji dar nematė pasaulio…?”

Ar tai sutapimai?

Moterys su apdangalu šiandien taip pat asocijuojasi su apribojimu ar fundamentalizmu. Jos atrodo išsigandusios ir pasigailėtinos. Bet ar kada nors jos klausdavo:” - Ar turi ji noro atsisakyti Dievo? Kur jos pasirinkimas – apsaugoti brangią nuosavybę, jos kūną”.

Islamas nurodo moterims nešioti apdangalą, tačiau tai privilegija, o ne prievarta. 

“O, Pranaše, pasakyk žmonoms savo, ir dukterims savo ir tikinčiųjų moterims, kad jos laikytų arti savęs dalį jų laisvo viršutinio apdangalo. Taip geriau, kad jos būtų išskirtinėmis ir nebūtų įžeidinėjamos” 33-59(60)

 Išsakyta parodo, kad Islamas siekia apginti nuo seksualinio priekabiavimo. Moterims leidžiama neapsidengti prie savo vyro, artimus giminaičius ir prie kitų moterų. Prie pašalinių moteris privalo apdengti save visą, išskyrus veidą ir rankas iki riešo. Kodėl kai kuriems reikia rodyti pusnuogę moterį automobilio reklamoje? Kažkodėl mes nematome apsidengusios moters? Todėl, kad pirmu atveju Jums nori parduoti moterį su automobiliu. Nesąmoningai Jūs perkate automobilį, norėdami apsirūpinti tokia “gražuole”.

Antruoju atveju apsidengusi moteris tarsi atsisako, kad su ja būtų elgiamasi kaip su preke, ir užsideda šydą, tarsi savo orumo ženklą, bet ne pažeminimo. 

Dažnai užduodami klausimai.

- Ar tiesa, kad Islamas atima teisę moterims į darbą?

Ne. Islamas nedraudžia moterims dirbti tol, kol užtikrinta jos garbė ir neliečiamumas. Egzistuoja profesijos kur be moterų negalima apsieiti (gydytojos, med.seselės  sergančioms moterims, moterys – mokytojos studentėms).

- Ar teisybė, kad Islamo moterims uždrausta lankytis baruose, naktiniuose klubuose?

Ne. Bet koks amoralus elgesys draudžiamas abiejoms lytims – ir vyrams ir moterims. Abiejų lyčių atstovai – ir vyrai ir moterys privalo išsaugoti savo skaistybę iki santuokos.

- Ar tiesa, kad Islamas draudžia moterims vairuoti automobilį?

Ne. Šis įstatymas galioja kai kuriose šalyse, tačiau tai ne Islamo įstatymas. Nedera painioti įstatymų,  kurie priimti Islamiškose šalyse ir  kurie priimti pačiu Islamu.

- Ar tiesa, kad musulmonė turi teisę išsirinkti sutuoktinį?

Taip. Santuoka negali įvykti be abiejų pusių sutikimo. Tėvams neleidžiama priversti savo vaikus priimti svarbiausius gyvybiškiausius sprendimus.

- Ar tiesa, kad Islamas draudžia moterims sportuoti?

Ne. Sportas – Islamo įstatymas. Jeigu atitinkamas rūbas nesukelia rizikos neliečiamumui, ji gali sportuoti.

Pabaigai 

Jūs baigėte skaityti šį straipsnį. Pamąstykite. Patikrinkite savo žinias, pasverkite visus “už” ir “prieš”. Kokios mintys formuoja teigiamo klausimo sprendimą ir kokios priešinasi šiam pažinimui?

Šis straipsnis duoda galimybę išsklaidyti kai kuriuos neaiškumus ir suteikia naujų žinių apie Islamo moterų teises. Taip pat kritikuoja  ne kurias klaidingas nuomones, padedant įsigyti savo asmeninę nuomonę siekti harmonijos tiek savo viduje,  tiek supančiame pasaulyje.

Moterų teisės Islame, patvirtintos Vakarų politikais:

“Prieš 14 amžių Islamas prasiveržė į Vakarus, sureguliuodamas moterų socialines, ekonomines ir politines teises. Tai – istoriniai faktai, kurie negali būti paneigti. Iš tiesų, Islamas moterims davė teisę į nuosavybę ir vyro pasirinkimą. Jai taip pat nedraudė dalyvauti visuomeniniuose ir politiniuose veiksmuose viso Islamo istorijos laikotarpio bėgyje. Ir taip, šiandien, bandydami atkurti, Islamas įtvirtino prieš 14 šimtmečių, tapsime pripažinti Vakarų pirmtakais žmogaus teisių moterų klausimų srityje visos Islamo istorijos bėgyje. (Britanijos pasiuntinio Kaire žodžiai).

Mano nuomone, poligamija, kaip nustatyta Islamo, aprūpina aukščiausią teisingumą ir teisiškumą moterims vyrų atžvilgiu. Vakarų, japonų ir rytų visuomenėse yra viešai  patvirtinti ryšiai tarp vyrų ir moterų, yra slaptų ryšių.

Iš tikrųjų, dažnai vyras neapsiriboja viena moterimi, kuri yra jo teisėta žmona, bet slapčia turi meilės ryšį su kitomis moterimis.

Daugpatystė – idealus būdas pasiekti harmoniją ir subalansuoti tarpusavio santykius: laikui bėgant sutuoktinių santykiai prastėja,galimos moters ligos atitolina juos vienas nuo kito, jos nevaisingumas gali iškelti daug problemų, ir dar daug įvairių priežasčių daugpatyste padaro palankesne moterims nei vyrams.

Japonų rašytojas  “Soi Aora” – arabų žurnalas N242.1997.