Atgal

Spausdiniti

This page is printed from WWW.ISLAMAS.LT

Vienos minutės vertė

VIENOS MINUTĖS VERTĖ

Paimta iš: www.islamonline.net

Vertė: Rasa Putnaitė

Laikas - tai pats brangiausias iš visų dalykų žmogaus gyvenime, dėl to turime jį tausoti bei stengtis apsisaugoti nuo tuštybės, bei blogio. Išmintingas yra tas, kuris saugo savo laiką ir nedaro blogų darbų bei nevartoja negražių žodžių, bet atvirkščiai, apriboja save gerų, Dievui priimtinų darbų darymui, kurie tuo pačiu atneša naudą žmonėms.

Kiekviena mūsų gyvenimo minutė suteikia mums ir mūsų artimiesiems galimybę būti laimingiems.

Per vieną minutę mes galime padaryti daug gerų, Dievui malonių darbų ir už tai mes sulauksime atlygio iš Aukščiausiojo. Tik per vieną minutę mes galime patobulinti žinias apie Islamą, prisiminti Aukščiausiąjį, padėti žmonėms ir t.t. Kiekviena minutė užrašoma mūsų geruose darbuose, jeigu mes sugebame ją panaudoti mūsų naudai.

1. Per vieną minutę galima perskaityti surą Al-Fatiha 7 kartus. Kai kurie teologai paskaičiavo, kad pirmos suros iš Allah knygos ištarimas prilygsta daugiau nei 14.000 padarytų gerų darbų. Todėl perskaitęs surą Al-Fatihą 7 kartus su Aukščiausiojo Allah malone gaus 9.800 gerus darbus. Ir visa tai tik per vieną minutę.

2. Per vieną minutę galima perskaityti surą Al-Ichlas 20 kartų. O tai lygu 7 kartus perskaitytam Šv.Koranui. Tas, kuris perskaitys surą Al-Ichlas kasdieną po 20 kartų, gaus atlygį  už visus metus kaip ir tas, kuris 2.400 kartų pilnai perskaito Šv.Koraną.

3. Per vieną minutę galima perskaityti vieną Šv.Korano puslapį.

4. Per vieną minutę galima atmintinai išmokti vieną trumpą aytą iš Šv.Korano.

5. Per vieną minutę galima 20 kartų ištarti „La ilaha illal-lahu, vahdahu la šarika lahu, lahul mulku, va lahul hamdu, va-huva ala kuli šaiin Kadir“. Atlygis už šiuos žodžius prilygsta 8 vergų  išlaisvinimui.

6. Per vieną minutę galima 100 kartų pasakyti „Subhana llahi va bihamdihi“.  Allah už tai atleidžia Jūsų mažąsias nuodėmes.

7. Per vieną minutę galima 50 kartų ištarti „Subhana llahi va bihamdihi, subhana lahil azim“. Pasak hadiso (Al Bukhari ir Muslim): „Šie du sakiniai lengvi liežuviui, bet sunkūs ant svarstyklių“.

8. Pranašas Muhamedas (saaw) yra pasakęs:  Šių žodžių: „Subhan allahi; val chamdu li llahi; va la illaha ilalahu; valaahu Akbar“ ištarimas yra man daug svarbiau, nei visi, kam šviečia saulė“. (Muslim). Šiuos žodžius galima ištarti daugiau nei 18 kartų per minutę ir jie yra patys mėgstamiausi ir brangiausi žodžiai Mielaširdingiausiam  Allah. Patikimuose hadisuose yra sakoma, jog šie žodžiai Paskutiniąja Teismo dieną juos sakiusiajam duos didelį atlygį.

9. Per vieną minutę galima 40 kartų pasakyti: „La haula va la kuvvata ila billah“. Šie žodžiai, pasak hadisų, peruotų Al Bukhari ir Muslim, yra rojaus  lobis. Jie gali pagelbėti sprendžiant sunkumus ar pradedant didelį darbą.

10. Per vieną minutę galima 50 kartų pasakyti: „La ilaha illal lah“. Tai didingi žodžiai, liudijantys vienintelį Dievą. Kas šiuos žodžius ištars paskutinius šiame pasaulyje, po mirties įeis į Rojų.

11. Per vieną minutę galima daugiau nei 15 kartų pasakyti: „Subhan allahi va bihamdihi, hadada halkihi, va riza nafsihi, va zinata aršihi, va midada kalimamatihi“. Šie žodžiai duoda atlygį, vertą tam, kurį žmogus gauna už daugkartinį tasbih skaitymą. (t.y. Allah šlovinimą) ir zikr (Allah suvokimą). Taip yra sakoma patikimuose hadisuose.

12. Per vieną minutę galima daugiau nei 100 kartų pasakyti: „Astaghfirlullah“. Visi mes žinome istigfaros naudą, kurios nuolatinis kartojimas suteikia nuodėmių atleidimą. Nuo jos taipogi priklauso ir žemiški  turtai, tokie kaip: garbingas gyvenimas, jėgų sustiprinimas, apsauga nuo nelaimių ir nesėkmių, lietaus siuntimas ir t.t.

13. Per vieną minutę galima ištarti trumpus, mums atrodančius menkus maldos žodžius ir Aukščiausiasis Allah gali suteikti mums tiek gėrio, apie kurį mes net svajoti nesvajojom.

14. Per vieną minutę mes galime 50 kartų ištarti „Salavat“ (t.y. pagarbinti Pranašą (saaw)). Už tai Aukščiausiasis Allah palaimins mus 500 kartų. Vienas „salavat“, skirtas Pranašui (saaw) yra atlyginamas dešimt kartų.

15. Per vieną minutę mes mintyse galime padėkoti Dievui. Bijantis Jo ir tikint Juo, savo širdimi galime išreikšti Jam savo meilę ir taip tuo pačiu Jį garbinant galima pakilti keliais laiptais aukščiau.

16. Per vieną minutę galima perskaityti mums vertingos ir naudingos knygos puslapį.

17. Per vieną minutę galima paskambinti artimiesiems ir taip sustiprinti ryšius su jais.

18. Per vieną minutę galima iškelti rankas aukštyn ir su Du'a kreiptis į Aukščiausiąjį.

19. Per vieną minutę galima pasisveikinti „Salam“ su savo broliais ir paspaussti jiems ranką.

20. Per vieną minutę galima sustabdyti savo artimą, matant jį darant blogą darbą.

21. Per vieną minutę galima pasukti žmogų į tiesų kelią.

22. Per vieną minutę galima padėti žmogui geru darbu.

23. Per vieną minutę galima nuraminti nusiminusį, ar besijaudinantį brolį.

24. Per vieną minutę galima pašalinti nuo kelio maišančius praeiti ar pravažiuoti daiktus.

 

Kiekviena išnaudota minutė mūsų gyvenime nebus praleista veltui. Daugelis iš čia pateiktų pavyzdžių nereikalauja daug pastangų. Norint atlikti čia paminėtus darbus nereikia būti specialiai pasiruošus ar atlikti vuzu. Visa tai galima atlikti bet kada ir bet kur: vaikštant, sėdint ar gulint. Tiesą sakant, šie veiksmai jums atneš laimę, sėkmę ir išlaisvins Jus iš pavojų ar liūdesio.