Atgal

Spausdiniti

This page is printed from WWW.ISLAMAS.LT

Vaikų auginimas

VAIKŲ AUGINIMAS

Vaikai yra palaima ir turtas, kurį žmogui duoda Allah subhanna wa taallah, todėl jų gimimas turi būti laukiamas. Vaikui gimus reikia neužmiršti padėkoti Dievui už tokią nuostabią dovaną. Vaikui gimus yra negalima liūdėti (pvz. dėl blogos materialinės padėties), nes tai prieštarauja Allah valiai.

Šiais laikais, kad ir kaip bebūtų keista, vis tik pasitaiko šeimų, kurios nesidžiaugia savo naujagimio atėjimu, kūdikis tokiose šeimose yra nelaukiamas svečias, ir jo atėjimą stengiamasi sustabdyti. Daugelis moterų pasirenka nėštumo nutraukimą tam, kad išsaugotų savo karjerą, mokslus, arba taip daro bandydamos apsisaugoti nuo blogos finansinės padėties, ar dėl blogos sveikatos. Tačiau nėštumo nutraukimas yra ne kas kita, kaip kūdikio žudymas, nesvarbu ar tai vyksta kūdikiui dar esant gimdoje, ar jau gimus. Toks poelgis yra laikomas žiauriu, barbarišku, gėdingu ir kvailu.

Šv.Korane rašoma:

''Iš tiesų pražuvę yra tie, kurie kvailai žudo savo vaikus“.

Tie, kurie žudo savo vaikus, iš tiesų patiria dvasinę, protinę ir moralinę žalą, nekalbant apie fizinę. Tokie žmonės yra ne tik savo vaikų, bet ir savo pačių priešai.

Šv.Korane rašoma:

"Ir nežudykite savo vaikų vien tik iš baimės. Mes jiems duosime taip pat, kaip ir jums. Iš tiesų, jų žudymas yra didelė nuodėmė." (17: 31)

Arabai buvo įpratę žudyti gimusias mergaites. Nuolat kovojančioje visuomenėje berniukas reiškė stiprybę, o mergaitė – silpnumą. Netgi ir šiais laikais vaikų žudymas ekonominiais sumetimais pasitaiko kai kuriose šalyse.

Kartą Pranašo draugas paklausė Pranašo:

"O, Allah Pranaše , kokia yra didžiausia nuodėmė?"

Pranašas jam atsakė:

"Politeizmas."

Pranašo draugas vėl paklausė: "O kokia po jos?"

Pranašas atsakė:

"Tėvų neklausymas."

Pranašo draugas ir vėl paklausė: "O kokia nuodėmė yra didžiausia po jos?"

Pranašas atsakė:

"Žudyti vaikus iš baimės, jog neužteks lėšų juos išlaikyti."  (Abu Dawud)

Kūdikiui gimus reikia jį išmaudyti, į jo dešinę ausį būtina pasakyti Azaną, o į kairę ausį reikia pasakyti Iqamat. Gimus Hadrat Hasan‘ui ir Husain‘ui Pranašas į jų ausis pasakė Azaną ir Iqamat.

Gimusiam kūdikiui reikia išrinkti gražų vardą. Pranašas yra pasakęs:

"Iš visų vardų Allah‘ui patys gražiausi yra Abdullah ir Abdul Rahman."

 

Pranašas taipogi yra pasakęs:

"Parinkite vaikams tokius vardus, kaip kad ir Pranašų." (Bukhari)

Septintąją dieną po kūdikio gimimo yra privaloma atlikti Aqiqa (Akika - apipjaustymo) ceremoniją ir išrinkti kūdikiui vardą. Taipogi reikia nuskusti plaukus nuo kūdikio galvytės ir atiduoti labdarai tiek aukso arba sidabro, koks yra nuskustų plaukų svoris. Ir, galiausiai, reikia paaukoti du veršiukus ar ožkytes, jei gimė berniukas, ir vieną veršiuką arba ožkytę, jei gimė mergaitė.

Pranašas yra pasakęs:

"Septintą dieną po kūdikio gimimo išrinkite jam vardą ir nuskutę nuo jo galvytės plaukus, atlikite Aqiqa ceremoniją (apipjaustymą)." (Tirmidi)

Berniukai turi būti apipjaustomi septintąją dieną po jų gimimo, tačiau, jeigu ši procedūra dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra atidėliojama, ją vis vien reikia atlikti iki tol, kol berniukui sueis septyneri metai. Į šią procedūrą neturi būti žiūrima pro pirštus, nes tai yra Islamo dalis.

Vaikui pradedant kalbėti, reikia išmokyti jį šių žodžių:

La-ilaha illallahu  (Nėra jokio kito Dievo, išskyrus Allah).

Išmokykite vaiką melstis Salat vos tik pastebėsite, jog jam pradeda kristi pieniniai dantys.

Vaikus reikia auklėti su meile ir šiluma. Leiskite jiems sėdėti jums ant kelių, apkabinkite juos ir paglostykite, auklėkite juos tikėjimo ir gero humoro dvasia. Nesielkite su jais šiurkščiai ir nemandagiai, nesugriaukite jų pasitikėjimo savimi, nes neigiamai paveikta vaiko psichika sukelia psichologinių problemų, kurios gali labai stipriai pasireikšti vaikui užaugus.

Kartą Aqra bin Babis aplankė Pranašą , kai Jis tuo metų glostė Hadrat Hasan. Išvydęs tokį vaizdą, Aqra nustebęs paklausė:

"O, Allah Pranaše ! Ar Tu taipogi rūpiniesi vaikais? Aš turiu dešimt vaikų, bet niekuomet nei vieno iš jų nepaglosčiau."

Tuomet Allah Pranašas pakėlė akis ir piktai pasižiūrėjo į Aqrą, sakydamas:

"Jei Allah atėmė iš tavo širdies gailestį ir švelnumą, tai aš niekuo negaliu padėti." (Abu Dawud)

Mergaitės neturi būti auklėjamos šiurkščiai ir jos neturi būti pažeminamos dėl to, jog jos yra mergaitės. Tiek berniukai, tiek mergaitės turi būti vienodai mylimi.

Allah Pranašas yra pasakęs:

"Toks žmogus, kuris, gimus dukrai, nepalaidoja jos gyvos, kaip tai darydavo pagonys, nežemina ir nemenkina jos, nerodo palankumo savo sūnui negu dukrai, ir kuris nemano, jog sūnus yra geriau negu dukra, tikrai sakau Jums, toks žmogus tikrai įžengs į Rojų." (Abu Dawud)