Atgal

Spausdiniti

This page is printed from WWW.ISLAMAS.LT

Maldos svarbumas remiantis hadisais

MALDOS SVARBUMAS REMIANTIS HADISAIS

Rinkinys iš Fazail-I-A'mal
Vertė: Rasa Putnaitė 

 MALDOS SVARBUMAS

 Hadisas: 1
Abdul Ibn Umar pranešė, ką Pranašas sakydavo: "Islamas sudarytas iš 5 pagrindinių dalykų: Tikėjimo, kad nėra kito Dievo, išskyrus Allah ir kad Muhamedas yra jo vergas ir pranašas; maldų atlikimo 5 kartus per dieną; išmaldos davimo; pasninkavimo Šv.Ramadano mėnesį ir piligriminės kelionės į Meką."
 Hadisas: 2
Abu Zar pranešė, jog vieną kartą Pranašas išėjo iš savo namų. Tuo metu buvo ruduo ir krito lapai. Jis suėmė vieną medžio šaką, nuo kurios pradėjo byrėti lapai. Tuomet Jis pasakė: "O, Abu Zar! Kai musulmonas atlieka savo maldas dėl Allah, tai jo nuodėmes byra taip, byra lapai nuo šios šakos."
 Hadisas: 3 
Abu Huraira pranešė: "Aš girdėjau, kaip Allah pasiuntinys paklausė savo Sahab'os: "Jeigu žmogus maudysis upėje, tekančioje netoli jo namų per dieną 5 kartus, ar vis dar liks ant jo kūno nešvarumų?" "Ne, jokių nešvarumų nebeliks", atsake Jam Sahaba vyrai. Tuomet Rasulullah tarė: "Tikrai taip! Lygiai taip ir 5 kartus per dieną maldų atlikimas. Allah atleis jums jūsų nuodėmes ir Jūsų siela bus švari."
 Hadisas: 4
Dzabir pranešė, ką Rasulullah sakydavo: "Kasdieninis maldų atlikimas 5 kartus per dieną yra tarsi maudymasis penkis kartus upėje, tekančioje netoli namu."
 Hadisas: 5
Husaifa pranešė: "Kai Allah pasiuntinys susidurdavo su sunkumais, Jis iš karto kreipdavosi į Dievą savo malda."
 Hadisas: 6
Abu Katada Ibn Rab pranešė, ką Rasulullah sakydavo: "Allah yra pasakęs: "O, Muhamedai! Tavo pasekėjams Aš įsakiau melstis 5 kartus per dieną ir sudariau sandėri su Pačiu Savimi, jog tas, kuris melsis reguliariai ir laiku, iš karto po mirties eis į Rojų. Ir tiems, kurie melsis, bet ne reguliariai ir ne laiku, šis susitarimas negalioja."
 Hadisas: 7
Ibn Salman praneša, ką vienas iš Pranašo pasekėjų pasakojo: "Kai mes laimėjome Haibare, pradėjom pirkti bei parduoti vieni kitiems tai tai, kas mums atiteko. Vienas iš mūsų nuėjo pas Allah pasiuntinį ir pasakė: "O Rasulullah! Šiandien niekas neuždirbo tiek daug, kaip aš." "Kiek tu uždirbai?" - paklause Rasulullah . Jis atsakė: "Aš pirkau ir pardavinėjau tol, kol neuždirbau 300 sidabrinių." Allah Pasiuntinys pasakė: "Galiu pasakyti kas uždirbo daugiau nei tu". Žmogus sušuko: "Kas toks, o Rasulullah? "Rasulullah atsakė: "Tas, kuris meldėsi 2 rakat'us Fard maldos."
 Hadisas: 8 
Abu Usman pranešė: "Vieną kartą aš su Suleimanu sėdėjau po medžiu. Jis suėmė sausą medžio šaką ir purtė tol, kol  nuo jos nubyrėjo visi lapai. Po to jis paklausė manęs: "O Abu Usman, kodėl neklausi manęs, kodėl aš tai padariau?" "Pasakyk man" - atsakiau aš. Jis atsakė, jog Allah pranašas taip pat padarė prie jo, kai jie sėdėjome po medžiu. Jis paėmė sausą medžio šaką ir purtė tol, kol nenubyrėjo visi lapai ir tuomet tarė: "O, Suleimanai, ar nepaklausi manęs kodėl aš tai padariau?" Aš atsakiau: "Pasakyk man, kodėl tu tai padarei?" Tada Jis pasakė: "Kai musulmonas atlieka vuzu taip, kaip reikia ir reguliariai meldžiasi, tai jo nuodėmės byra taip, kaip byra lapai nuo šitos šakos. Melskis rytą ir vakarą ir dalį nakties! Geri darbai sunaikina blogus. Tai priminimas tiems, kurie atsimena."
 Hadisas: 9 
Dzabir Bin Abdullah pranešė, ką Allah Pasiuntinys sakydavo: "1. Jeigu žmogus yra susijęs su Kufr - tai maldos praleidimas garantuotas. 2. Jeigu žmogus yra susijęs su Kufr ir Širk - tai maldos praleidimas garantuotas."
 Hadisas: 10
Naufil Ibn pranešė, ką Rasulullah yra pasakęs: "Praleisti vieną maldą yra tas pats, kas netekti visos savo šeimos ir turtų."
Hadisas: 11
Abdul Ibn Umar pranešė, jog vieną kartą Rasulullah kalbėdamas apie maldą pasakė: "Malda Paskutinę Teismo dieną bus šviesa, liudininkė ir išgelbėtoja tiems, kas meldžiasi reguliariai. O tiems, kas nesimeldė, nebus nei šviesos, nei išsigelbėjimo."
 Hadisas: 12 
Abu Huraira pranešė, ką Allah pasiuntinys sakydavo: "Nėra vietos Islame tiems, kas nesimeldžia, ir nėra maldos be Taharat (Vuzu)." Abdul Ibn Umar taip pat girdėjo, kad Pranašas sakydavo: "Nėra Islamo ten, kur žmonės nesimeldžia. Malda Islame reikalinga taip, kaip kūnui galva."
                                 DŽUMMA MALDA (Malda mečetėje, kartu su kitais musulmonais).
 Hadisas: 13 
Abdulullah Ibn Umar pranešė, ką Rasulullah sakydavo: "Džumma malda yra daug geriau, negu malda, atlikta 27 kartus vieno žmogaus."
 Hadisas: 14
Abu Huraira pranešė, ką Rasulullah sakydavo: "Meldimasis džumma maldoje drauge su kitais musulmonais yra 25 kartus geriau, negu pavienė malda namuose. Taip yra dėl to, jog žmogus, atlieka taharat ir einana į mečetę melstis, ir kiekvienas jo padarytas žingsnis iki mečetės yra užskaitomas kaip padarytas geras darbas, o tuo pačiu blogas darbas yra anuliuojamas. Ir jeigu žmogus sėdi mečetėje po Džumma maldos, tai angelai prašo Allah, jog Jis palaimintų tą žmogų ir atleistų jo nuodėmes. Žmogui sėdint mečetėje ir laukiant maldos taip pat laikoma, jog jis meldžiasi ir jam pridedami geri darbai."
 Hadisas: 15 
Abdulullah Bin-Ud yra pasakęs: "Jeigu žmogus nori pamatyt Allah Paskutiniąją Teismo dieną, tai jis turi melstis ten, kur išgirsta Athan'ą, t.y. mečetėje. Allah per Pranašą pranešė tai, kuo reikia vadovautis, o Džuma yra vienas iš jų. Jei jūs pradėsite melstis namuose, tai reiškia, jog jūs nevykdote tai, kas yra Rasulullah sunna. O kai tik jūs nedarote to, kas yra sunna, jūs išeinate iš tiesaus kelio. Kai žmogus teisingai atlieka taharat ir eina į mečetę, už kiekvieną jo padarytą žingsnį jam yra užskaitomas geras darbas ir anuliuojamas blogas." Pranašui esant gyvam niekas nepraleido nė vienos Džumma maldos, netgi Munafik'ai nedrįsdavo praleisti džumm'os, išskyrus tuos, kurie buvo visiški invalidai. O ligonius atvesdavo į mečetę, kad jie galėtų prisijungti prie Džumma maldos.
 Hadisas: 16 
Anas Ibn Malik pranešė, ką Rasullullah sakydavo: "Žmogus, kuris iš visos širdies meldžiasi Džumma maldą nuo pirmo Takbir ir tai daro 40 dienų ir nė karto jos nepraleidžia, gauna du apdovanojimus: išsigelbėjimą nuo Pragaro bei išsilaisvina nuo veidmainystės (Nifaka).
 Hadisas: 17 
Abu Huraira pranešė, ką Rasulullah sakydavo: "Žmogui atėjus į mečetę tuo metu, kai Džumma jau yra pasibaigusi, vis tik jam yra užskaitoma ši malda ir nė kiek nenuskaičiuojama nuo jo gerų darbų. Yra laikoma, jog jis vis tik atliko Džummą."
 Hadisas: 18 
Sahl Ibn Sa-ad pranešė, ką Rasullulah sakydavo: "Nudžiuginkite gera žinia tuos, kurie eina į mečetę tamsiu paros metu. Paskutiniąją teismo dieną jiems švies šviesa."
                                        ĮSPĖJIMAS PRALEIDUS DŽUMMĄ
 Hadisas: 19 
Ibn Abbas pranešė, ką Pranašas sakydavo: "Jeigu žmogus, išgirdęs Athan'ą neina į mečetę, bet pasilieka melstis namuose be jokios svarbios priežasties, tuomet jo malda yra neužskaitoma. Kuomet Sahaba vyrai paklausė, kokia gali būti ta svarbi priežastis, Pranašas atsakė: "Liga arba baimė".
 Hadisas: 20 
Abu Huraira pranešė, ką Pranašas yra pasakęs: "Norėčiau aš paprašyti kelių jaunuolių, jog jie pririnktų man daug malkų ir tuomet aš eisiu padegti namų. Namų tu žmonių, kurie meldžiasi juose be jokios svarbios priežasties."
 Hadisas: 21 
Abu Darda pranešė, ką Pranašas sakydavo: "Jeigu kaime ar dykumoje yra trys žmonės, kurie nesimeldžia Džumma maldos, te Šėtonas pasiima juos. Atsiminkite, kad Džumma malda yra Jums labai svarbi! Kaip vilkas pavojingas vienišai avelei, taip Šėtonas pavojingas jums."
                                              SUSIKAUPIMAS MALDOJE
 Hadisas: 22 
Ammar Bin Yasir pranešė, ką Pranašas sakydavo: "Kai žmogus baigia melstis, jis gauna vieną dešimtąją, vieną devintąją,vieną aštuntąją, vieną septintąją, vieną šeštąją, vieną penktąją, vieną ketvirtąją, vieną trečiąją arba visą pusę didžiausio apdovanojimo dalį. Tai priklauso nuo to, kaip jis atliko maldą."
 Hadisas: 23 
Abu Huraira praneša girdėjęs, jog Pranašas sakydavo: "Pirmas žmogaus darbas, kuris bus teisiamas Paskutiniąją Teismo dieną yra jo malda. Žmogui pasiseks, jei jo malda bus priimta ir jis labai nukentės, jei jo malda bus nepriimta. O jeigu žmogaus Fard madoje bus kokių nors trūkumų, tuomet Allah įsakys savo angelams patikrinti to žmogaus Nafl maldas." Taigi, Fard maldos trūkumus gali kompensuoti mūsų Nafl malda. Taipogi ir su kitais darbais.
 Hadisas: 24 
Džabir pranešė, ką Rasulullah sakydavo: "Geriausia malda yra ta, kurios rakat'ai yra ilgi."
Mudžahid paaiškina šį ajatą: "Stokite prieš Allah su kunut. Sakoma, jog kunut padaro taisyklingą ruku. Taisyklinga malda - tai ilgas rakatas, nuleistas žemyn žvilgsnis, nuleisti pečiai, susikaupimas. Nestovėkite išdidžiai. Bijokitės Allah! Kuomet kuris nors iš Pranašo pasekėjų melsdavosi, jis bijodavo Allah. Jis bijodavo netgi pažiūrėti į šoną, pastumdyti akmenėlius, netgi galvoti apie ką nors kitą bijodavo."
 Hadisas: 25 
Abdul Bin Abu Katada praneša, ką Pranašas yra vieną kartą pasakęs: "Blogiausias vagis tas, kuris vagia iš savo maldos!" Pranašo pasekėjai paklausė: "Kaip galima vogti iš savo maldos, o Pranaše ?" Jis atsakė: "Iš savo maldos vagia tas, kuris taisyklingai neatlieka ruku ir sudžda."