Atgal

Spausdiniti

This page is printed from WWW.ISLAMAS.LT

Įvairios DU'A

KELETAS DU'A ĮVAIRIOMS PROGOMS

 

Pradedant bet kokį darbą, sakoma:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Maloningiausio, Gailestingiausio Allah’o vardu.

 

Einant miegoti, sakoma:

Allaahumma bi-Ismika Amuwtu Wa Ahyaa

O Allah’e, su Tavo vardu lūpose aš gyvenu ir mirsiu.

 

Atsibudus ryte, sakoma:

Alhamdu lillaahil lladhiy Ahyaanaa Ba-`ada maa Amaatanaa Wa Ilayhin Nushuwr

Šlovė Allah’ui, kuris, davęs mums mirtį, davė mums gyvenimą, Jį mes šlovinsime bei aukštinsime (paskutiniąją dieną).

 

Įžengiant į tualetą kaire koja, sakoma:

Allaahumma Inniy A'oodhu Bika minal Khubuth Wa Khabaa-ith

O Allah’e, aš prašau Jūsų apsaugoti mane nuo vyriško bei moteriško šėtono.

 

Išeinant iš tualeto dešine koja, sakoma:

Ghufraanaka. Alhamdulillahil lladhiy adh-haba `annil Adhaa Wa `aafaaniy

Aš prašau Jūsų atleidimo. Šlovė Allah’ui, kuris pašalino iš manęs tai, kas man kėlė nepatogumą, ir suteikė man palengvėjimą.

 

Prieš pradedant valgyti, sakoma:

Bismillaahi Wa `Alaa Barkatil llaah

Su Allah’o vardu ir jo palaiminimu…

 

Pavalgius, sakoma:

Alhamdulillaahil lladhiy at-`amanaa wa saqaanaa wa ja-`alanaa minal muslimeen

Dėkojame Allah’ui maistą ir gėrimą, ir už tai, kad esame musulmonų tarpe.

 

Valgant kitur, nei savo namuose (pvz. svečiuose), sakoma:

Allaahumma Baaik lahum feemaa razaqtahum Wa-ghfir lahum Wa-rhamhum

O Allah’e, palaimink juos tuo, ką jiems suteiki, atleisk jiems, bei pasigailėk jų.

 

Nutraukiant pasninką, sakoma:

Allaahumma laka Sumtu Wa Bika Aamantu Wa `Alaa Rizqika Aftartu

O Allah’e, aš pasninkavau Jūsų garbei, Jumis tikėjau, ir Jūsų rūpesčiu aš nutraukiu savo pasninką.

 

 

Bus daugiau...