Atgal

Spausdiniti

This page is printed from WWW.ISLAMAS.LT

Šv.Korano svarbumas remiantis hadisais

ŠV.KORANO SVARBUMAS REMIANTIS HADISAIS

Rinkinys iš Fazail-I-A'mal
Vertė: Rasa Putnaitė
   Hadisas: 1
Usman prisimena, jog Rasulullah yra sakęs: "Geriausias iš jūsų yra tas, kuris išmoksta Šv.Koraną ir paskui moko kitus."
 
   Hadisas: 2
Abu Sa-id prisimena, jog Pranašas yra pasakęs: "Tiems, kurie mokydamiesi Šv.Korano nesuranda laiko atlikti Zikr ir Dua, Allah ta-allah duoda daugiau atlygio negu visiem kitiem, kurie sako Du'ą."
 
   Hadisas: 3
Ukra Ibn Anir prisimena, jog Rasulullah mums sėdint ant suffa priėjo ir paklausė mūsų: "Ar patiktų kuriam nors iš jūsų kiekvieną rytą eiti į Buthan ar Akik turgų ir sugrįžti su dviem geriausiais kupranugariais be mažiausios nuodėmės?" Mes atsakėm: "Kiekvienam iš mūsų tai patiktu". Tuomet Rasulullah tarė: "Nueiti ryte į mečetę ir išmokti arba išmokyti du ajatus iš Allah knygos yra daug geriau negu dykai gauti du kupranugarius. Išmokti tris ajatus yra geriau negu dykai gauti tris kupranugarius, mokėti keturis ajatus yra geriau negu turėti keturis kupranugarius ir t.t."
 
   Hadisas: 4
Aisha prisimena, jog Allah pasiuntinys yra pasakęs: "Mokantieji Šv.Koraną bus su dėkingaisiais angelais, kurie perrašinėja Allah siųstas knygas, o tie, kurie skaito Šv.Koraną sunkiai, bet iš širdies, gaus dvigubai daugiau atlygio".
 
   Hadisas: 5
Ibn Omar prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs: "Pavydas yra uždraustas, išskyrus du atvejus: (Pavydėti galima) tam, kuriam Allah ta-allah davė galimybę skaityti Šv.Koraną ir jis yra tuo užimtas dieną ir naktį; bei tam, kuriam Allah davė didzžiulius turtus ir jis juos švaisto dieną ir naktį".
 
   Hadisas: 6
Umar ibn Al-Hatab prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs: "Allah išaukština daugelį žmonių dėl šios knygos, t.y. Šv.Korano, o kitus nužemina taip pat dėl jos."
 
   Hadisas: 7
Abdul Ibn Amr prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs: "Paskutiniojo tesimo dieną Šv.Korano žmonėms (t.y. musulmonams) bus pasakyta: "Skaityk! Aukštink Jį! Skaityk aiškiai ir gražiai, kaip tu skaitei šiame pasaulyje. Kai priskaitysi iki paskutinio ajato, tai bus tavo vienas laiptas aukštyn."
 
   Hadisas: 8
Ibn Mas-Ud prisimena, jog Pranašas yra pasakęs: "Kas perskaito nors vieną raidę iš Allah knygos, gauna atlygį už vieną gerą darbą. O tas geras darbas prilygsta dešimčiai gerų darbų. Ir aš nesakau, jog "alif-liam-mym" tai yra viena raidė, bet "alif" tai yra viena raidė, "liam" yra kita raidė, o "mym" yra dar viena raidė."
 
   Hadisas: 9
Moaz Alb Dzuhni prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs: "Tam, kuris skaito Šv.Koraną ir elgiasi pagal tai, kas ten parašyta, jo tėvams per Paskutiniąją Teismo dieną bus uždėta karūna, kuri bus ryškesnė už saulę. Jeigu ši saulė būtų pas jus namuose, tai ką tuomet jūs manytumėte apie tą žmogų?"
 
   Hadisas: 10
Ali prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs: "Kuris iš jūsų skaito Šv.Koraną ir mokosi jo atmintinai, toks žmogus tai, kas yra halal laiko halal, o kas yra haram laiko haram. Allah įleis jį į Džannah (Rojų) ir jam bus leista pasikviesti 10 jo šeimos narių, kurie yra pasmerkti Pragarui."
 
   Hadisas: 11
Ibn Abbas prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs: "Kuris iš jūsų nemoka atmintinai nors dalies Šv.Korano, toks žmogus prilygsta sugriuvusiam namui."
 
   Hadisas: 12
Abu Huraira prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs: "Ar kuriam nors iš jūsų patiktų grįžti namo ir rasti tris besilaukiančias kupranugares?" Mes atsakėme: "Taip, mums tai patiktu!" Tada Rasulullah pasakė: "Trys ajatai, kuriuos jūs skaitote savo maldoje, yra daug geriau negu trys kupranugarės."
 
   Hadisas: 13
Osman Bin Abdulla Bin Aus Al Sakafi pasakoja esą girdėjęs iš savo senelio, jog Rasulullah yra pasakęs: "Šv.Korano deklamavimas atmintinai pakelia žmogų 1000 laiptų aukščiau, o skaitymas iš knygos - 2000".
 
   Hadisas: 14
Abdulla Bin prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs:"Širdys rūdija taip, kaip geležis vandeny." Kažkas paklausė: "Kas gali nuvalyti jas, o Pranaše !" Jis atsakė: "Nuolatinis mirties prisiminimas bei Šv.Korano skaitymas".
 
   Hadisas: 15
Abu Huraira prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs: "Žmonėms susirinkus viename iš Allah namų ir skaitant Šv.Koraną, juos aplanko Allah malonė bei apsupa angelai. Tuomet Allah juos prisimena."
 
   Hadisas: 16
Abu Zar prisimena, jog Pranašas yra pasakęs: "Jūs negalite atsigręžti ir prisiartinti prie Allah su niekuo nuostabesniu, kaip su tuo, kas jums buvo duota tiesiai iš Allah! Tai yra Šv.Koranu."
 
   Hadisas: 17
Anas prisimena, jog Pranašas yra pasakęs: "Allah Ta-ala taip nekreipia dėmesio į nieką kitą, kaip į nabi, gražiai recituojančio Šv.Koraną, balsą."
 
   Hadisas: 18
Abu Said Hudri pasakoja, jog vieną kartą jis sėdėjo su grupe vargšų Muhadžir'ų, kurie neturėjo pakankamai drabužių, kad galėtų uždengti savo kūną, dėl to kai kurie iš jų sėdėjo vieni už kitų. Vienas iš jų skaitė Šv.Koraną. Rasulullah priėjo ir atsistojo šalia. Jam priėjus, Šv.Koraną skaitantis žmogus sustojo. Rasulullal pasisveikino su visais, ten buvusiais ir paklausė, kuo mes užsiėmę? Mes atsakėm, kad klausomės Allah Ta-ala knygos. Tuomet Jis pasakė: "Garbė mūsų Dievui, kuris sutvėrė tokius žmones ir paliepė man sėdėti su jais." Tada Rasulullah atsisėdo tarp mūsų ir paprašė, kad mes atsisėstume arčiau jo. Mes visi atsisėdome  arčiau Pranašo . Po to Rasulullah pasakė: "O, jūs vargšai  Muhadžirai! Pranešu jums džiaugsminga žinią. Paskutiniojo Teismo dieną jūs būsite įleisti į Rojų pusdienių anksčiau negu turtuoliai, o pusdienis yra lygus 500 metų."
 
   Hadisas: 19
Ukba Bin Amir prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs: "Kas skaito Šv.Koraną garsiai, prilygsta viešai duodančiajam sadak'ą (labdarą), o kas skaito Šv.Koraną tyliai, prilygsta duodančiajam labdarą slapčia."
 
   Hadisas: 20
Abu Zar prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs: "O, Abu Zar, jeigu tu nueisi ryte į mečetę ir išmoksi vieną ajatą iš Allah Ta-ala knygos, tai bus daug geriau nei 100 rakaat'ų nafl (savo noru atliekamos) maldos, o jeigu tu išmoktum vieną dalį šios knygos, kurios galbūt ir neprireiks tau šiuo metu praktiškai panaudoti, tai butu daug geriau nei 1000 rakaat'ų nafl (savo noru atliekamos) maldos."
 
   Hadisas: 21
Abu Huraira prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs: "Kas naktį perskaito 10 ajatų iš Šv.Korano, tas nebus priskirtas prie apsileidėlių."
 
   Hadisas: 22
Abu Huraira prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs: "Kas pastoviai atlieka kasdienines penkias maldas, tas nebus įtrauktas į apsileidėlių sąrašą, o kas naktį perskaito 100 ajatų, tas bus įrašytas į garbingųjų sąrašą."
 
   Hadisas: 23
Ata Ibn Rabaah prisimena, jog žmonės kalbėjo Pranašą šitaip pasakius: "Kas ryte perskaito surą Yasin, tai tą dieną išsipildo visi jo norai."
 
   Hadisas: 24
Abu Huraira prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs: "Šv.Korane yra viena sura, kuri užtaria ją skaitantįjį tol, kol jam nebus atleista.Tai sura Tabaraka liazi."
 
   Hadisas: 25
Abu Musa Ashari prisimena, jog Rasulullah yra pasakęs: "Laikykitės to, kas parašyta Šv.Korane! Prisiekiu savo gyvenimu, kad Šv.Koranas iš širdies pasitraukia greičiau, nei kupranugaris išsineria iš apynasrio."