Atgal

Spausdiniti

This page is printed from WWW.ISLAMAS.LT

Islamiški posakiai

ISLAMIŠKI POSAKIAI

Kiekvienas musulmonas turi išmokti ir vartoti, arba bent jau žinoti šiuos posakius:

Assalam-u-Alaikum (Ramybė tau) - sakoma susitikus kitą musulmoną.

Walaikum Assalam (Ir tau ramybė) - atsakymas į prieš tai minėtą musulmonišką pasisveikinimą.

Assalam-u-Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh (Allah ramybė, gailestis ir Jo palaiminimas lai būna su tavimi) - sakoma susitikus kitą musulmoną.

Walaikum Assalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh (Ir tegu su tavimi būna Allah ramybė, gailestis ir Jo palaiminimas) - atsakymas į prieš tai minėtą musulmonišką pasisveikinimą.

Bismillah (Allah vardu) - sakoma prieš imantis bet kokios veiklos.

JazakAllah (Tegu Allah tau atlygina) - sakoma dėkojant.

JazakAllahu Khair (Tegu Allah tau atlygina už šį (tavo) gerumą) - sakoma dėkojant.

BarakAllahu Feekum (Tegu su tavimi būna Allah palaiminimas) - atsakymas į anksčiau paminėtus padėkos žodžius.

Fi Amanullah (Lai Allah tave saugo)  - sakoma atsisveikinant.

Subhaanallah (Šlovė Allah) - sakoma gėrintis Allah ir/arba Jo darbais.

Insha Allah (Jeigu Allah panorės) - sakoma kalbant apie ateities planus.

Astaghfirullah (Atleisk man, Allah) - sakoma prašant Allah atleidimo už savo nuodėmes.

Masha Allah (Taip, kaip Allah panorėjo) - sakoma išreiškiant dėkingumą už ką nors.

Alhamdulillah (Šlovė Allah)  - sakoma rodant dėkingumą Allah po kokio nors sėkmingai užbaigto darbo.

Aameen (Tegu būna taip) - sakoma maldos arba Du'os pabaigoje.

Sal Allahu Aleihi Wasallam - SAWS (Ramybė Jam) - sakoma kiekvieną kartą paminėjus mūsų Pranašo Muhamedo vardą.

Alaihi salaam (Ramybė Jam) - sakoma kiekvieną kartą paminėjus bet kurio pranašo vardą.

Radi Allah Anhu (Lai Allah būna juo patenkintas)  - sakoma paminėjus Pranašo Muhamedo (saws) kompanionų vardą.

Radi Allah Anha (Lai Allah būna ja patenkintas) - sakoma paminėjus Pranašo Muhamedo (saws) kompanionių vardą.

Radi Allah Anhum (Lai Allah būna jais patenkintas) - sakoma kalbant apie Pranašo Muhamedo (saws) kompanionus (daugiskaitos forma).

Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilayhi Raaji'oon (Allah mes priklausome ir pas Jį sugrįšime) - užuojautos žodžiai, sakomi išgirdus apie žmogaus nelaimę arba mirtį.

La Hawla Wala Quwata Illah Billah (Nėra kitos jėgos bei galios, išskyrus Allah) - sakoma tuomet, kada spaudžia bėdos.

Al Hamdu Lillah (Šlovė Allah) - sakoma nusičiaudėjus.

Yar Hamukallah (Tegu Allah tavęs pasigaili) - atsakymas į nusičiaudėjimą.

Fi Sabi Lillah (Tai darau vien tik dėl Allah) - sakoma duodant labdarą.