Atgal

Spausdiniti

This page is printed from WWW.ISLAMAS.LT

Džinai

DŽINAI

Vertė: Jurgita Azhar

Turbūt, kiekvienas iš Jūsų žino Aladiną, personažą iš 1001-nos nakties pasakų, ir jo stebuklingą lempą, kurią patrynus išlenda džinas, išpildantis 3 Jūsų norus. Iš tiesų džinai nėra tos būtybės, kurios pildo Jūsų norus. Daugelio šalių folklore egzistuoja žmogaus akiai nematomos būtybės: troliai, kaukai, aitvarai, naminukai, fėjos ir kt., kai tuo tarpu Islame tokios būtybės yra vadinamos džinais. Džinai, kurie yra sukurti iš ugnies, yra protingos būtybės. Prieš islaminėje tradicijoje džinai buvo dykumų bei šaltinių dvasios. Islame, savo ruožtu, jie yra žymiai svarbesni folklore, ypač pasakojamojoje tautosakoje, negu religijoje.

Džinai turi galią pagelbėti žmonėms arba juos prakeikti, dėl to yra grupuojami į blogus bei gerus. Egzistuoja pasakojimas, jog vieną kartą grupė džinų išgirdo kaip Pranašas Muhamedas (saws) pamokslaujant, įtikėjo tuo, ką išgirdo ir priėmė Islamą toje vietoje, kur dabar stovi Džino mečetė Mekoje. (Sura 72:1-5). Remiantis kitu pasakojimu, džinas padėjo karaliui Saliamonui pastatyti šventyklą Jeruzalėje.

Džinai turi savo gentis bei karalius. Jie yra vyriškosios bei moteriškosios giminės ir jie tuokiasi tarpusavyje. Retkarčiais pasitaiko, jog jie tuokiasi ir su žmonėmis. Prieš islaminėje Arabijoje džinai būdavo įkvėpimo šaltinis pranašams, žyniams bei poetams. Buvo laikoma, jog poetas kalba ne savo sukurtomis eilėmis, tačiau visą tai jam yra duota džino...taigi, galima sakyti, džinai buvo tas pats, kas mūzos Graikijoje. Kai Pranašas Muhamedas (saws) pradėjo skelbti Dievo apreiškimą - Šv.Koraną, daugelis tuometinių Arabijos gyventojų galvojo, jog šis yra apsėstas džino, tačiau ilgainiui tokia nuomonė atkrito.

Džinas -  tai ne vienintelis žodis pavadinti šiai būtybei. Šv.Korane tokios maištingos būtybės yra vadinamos šėtonu. Jos trukdo besimeldžiančiajam. Yra manoma, jog ant kiekvieno žmogaus peties sėdi džinas ir gundo žmogų nusidėti, kad galėtų paliudyti prieš šį žmogų Paskutiniojo Teismo Dieną.