Atgal

Spausdiniti

This page is printed from WWW.ISLAMAS.LT

Islamas Lietuvoje

ISLAMAS LIETUVOJE

 

        Kauno mečetė

Islamas Lietuvoje turi labai senas šaknis ir gilias tradicijas. Pirmieji musulmonai - tai totoriai - unikali etninė grupė, šiuo metu gyvenanti Lietuvos Respublikoje, Baltarusijos Respublikos vakarinėje dalyje ir Lenkijos Respublikos rytiniame pasienyje. Pirmą kartą jie pasirodė XIV - XVI amžiuose ir įsikūrė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, pakviesti Vytauto Didžiojo. Lietuvos totoriai - tai išeivių iš Aukso Ordos ir Krymo chanato palikuonys. Ši savita bendruomenė, atitrūkusi nuo pagrindinių totorių - tiurkų šaknų ir apsupta svetimų šalių, sugebėjo susitelkti ir išsaugoti savo protėvių etninę kultūrą - nacionalinius ypatumus, tautinį ir religinį identitetą. Dėl įvairių priežasčių per trumpą laiką praradę savo kalbą, Lietuvos totoriai dėl stipraus prisirišimo prie savo protėvių religijos - Islamo per 600 metų išsaugojo savo nacionalinę savimonę. Lietuvos ir Lenkijos valdovai visada buvo tolerantiški totorių visuomenės ir jų religijos atžvilgiu, totoriai statė jų žemėse mečetes ir netrukdomi išpažindavo savo religiją. Lietuvos tautinis atgimimas ir nepriklausomybės atgavimas XX amžiaus pabaigoje sudarė sąlygas totorių bendruomenėms atsigręžti į savo tautos etninę kultūrą - į savo ištakas, tautos gyvybės šaltinius bei religiją.

1988 metais įkurta Lietuvos totorių kultūros draugija, atsikūrė totorių bendruomenių visuomeninė veikla. 1997 metais buvo iškilmingai pažymėtas totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 600 metų jubiliejus. 1998 metais buvo atkurtas Lietuvos musulmonų - sunitų dvasinis centras muftijatas.

Tačiau totoriai – dar ne visi musulmonai, gyvenantys Lietuvoje. Per pastaruosius dešimt metų į Lietuvą pradėjo plūsti užsienio svečiai, kurie ilgainiui apsistojo čia gyventi ar mokytis. Nepaisydami to fakto, kad Lietuva – krikščioniškas kraštas, jie stropiai laikėsi savo krašto tradicijų. Kartu su totorių muftijais bei imamais, užsieniečiai studentai atgaivino penktadienines pamaldas, pradėjo organizuoti sekmadienines paskaitas mečetėse bei mažesniųjų miestelių, kuriuose gyvena totoriai, mokyklose. Jų dėka mūsų šalyje pradėjo plisti Islamas, ir dabar, al-hamdu-lillah jau galime pasidžiaugti ir dideliu lietuvių būriu, kurie yra priėmę Islamą. Be gausaus skaičiaus esančių totorių bendruomenių, Vilniuje yra įsikūręs Lietuvos musulmonu sunitu dvasinis centras-muftijatas, bei Lietuvos musulmonų jaunimo bendruomenė, kurios centras yra Kauno mečetėje.

Čia pateikiame visų Lietuvos musulmonų organizacijų sąrašą: (tuo pačiu atsiprašome, šitie duomenys jau senoki, gali būti pasikeitimų).

Musulmonų visuomeninės organizacijos

1. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinis centras-muftijatas

Muftijus Ramazan KrinickisVivulskio 3Vilnius 2006+370-5-260-34-51

 

2. Kauno mečetė

Imamas Romas Ramazan Jakubauskas

Totorių g. 6, 3000 Kaunas

3. Lietuvos musulmonų jaunimo bendrija
Totorių g. 6, 3000 Kaunas
 

Totorių visuomeninės organizacijos

1. Lietuvos totorių bendruomenės sąjunga
Totorių g. 6, 3000 Kaunas
Pirmininkas J. Rizdvanavičius 29 75 80

2. Alytaus apskrities totorių bendruomenė
Raižių km., Punios seniūnija, 4593 Alytaus raj.
Pirmininkas I.Makulavičius 57-733, n.21-900

3. Kauno apskrities totorių bendruomenė
Totorių g. 6, 3000 Kaunas
Pirmininkas J.Ridzvanavičius 29-75-80, n.73-68-02

4. Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenė
Vivulskio g. 3, 2009 Vilnius
Pirmininkas J.Aleksandravičius 65-20-51, n.56-76-42

5. Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenės
Vilniaus miesto skyrius
Vivulskio g. 3, 2009 Vilnius
Pirmininkas A.Asanavičius 77-18-21

6. Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenės
Keturiasdešimties Totorių kaimo skyrius
Sodų g. 18, 4017 Keturiasdešimties Totorių km.,
Pagirių seniūnija, 4017 Vilniaus raj.
Pirmininkas J.Jasinskis 51-42-02

7. Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenės
Nemėžio kaimo skyrius
Pakalnės g. 5, Nemėžio km., Nemėžio sen., 4009 Vilniaus raj.
Pirmininkas A.Iljasevič 52-06-89

8. Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenės
Švenčionių skyrius
Taikos g. 6-30, 4730 Švenčionys
Pirmininkas A. Muchlia 51-984

9. Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenės
Trakų rajono skyrius
Kunigiškių g. 14-48, 4050 Grigiškės, Trakų raj.
Pirmininkas A.Melech 22-114

10. Lietuvos karaimų ir totorių 600 metų jubiliejaus paramos fondas
Raugyklos g. 25, 2001 Vilnius
Laiškams/ Domininkonų g. 3 - 13, 2001 Vilnius
Pirmininkė T.Bairašauskaitė 62-23-96

11. Visagino totorių bendrija
Kosmoso g.10/1, 4761 Visaginas
Pirmininkė N. Chairutdinova 31 - 425

Taipogi Lietuvoje veikia daugybė sekmadieninių mokyklų ne tik didmiesčiuose, bet ir mažesniuose, totorių gausiai apgyventuose miesteliuose. Jose dėstoma arabų kalba, vaikai mokomi Islamo bei Šv.Korano tiesų. Tikslesnių duomenų apie mokinių skaičių bei ten dirbančius mokytojus pateikti negalime, dėl to labai atsiprašome.