Atgal

Spausdiniti

This page is printed from WWW.ISLAMAS.LT

Kodėl draudžiamas alkoholis?

Straipsnį parašė S.M. Bleher

Straipsnį vertė J. S. Azhar

Alkoholis – didelė problema

 Turbūt kiekvienas iš jūsų sutinka, jog ten kur alkoholis, ten ir problemos, na, kad ir vairavimas išgėrus, ar įvairaus pobūdžio nusikaltimai, kurie yra padaromi išgėrus…Tačiau daugelis iš jūsų teigia, jog alkoholio vartojimas su saiku dar niekam nepakenkė. Mielieji, pažvelkime i faktus:

 Faktai

 Alkoholis iš tiesų yra didesnė problema, negu kad mes įsivaizduojame, ir ji prasideda vos tik pradėjus vartoti alkoholį. Remiantis vyriausybės išleista publikacija apie visuomenės sveikatą (1993) 20% jaunuolių nuo 9 iki 15 metų amžiaus jau yra paragavę alkoholio būdami tik 8-nerių metų, o 89% jaunuolių pirmą kartą paragavo alkoholio būdami 15-iolikos. 12% (daugiau negu viena dešimtoji) visų paauglių yra reguliarūs alkoholio vartotojai. Remiantis ‘Social Trends’ žurnalo atlikta apklausa, beveik trečdalis Didžiojoje Britanijoje gyvenančių vyriškos lyties atstovų yra pastovūs ir besaikiai alkoholio vartotojai. šis skaičius moterų tarpe sudaro 11% visų moterų, gyvenančių Didžiojoje Britanijoje. Galbūt jums bus įdomu sužinoti, jog nepaisant tokių smulkių nusikaltimų, kaip girtumas viešoje vietoje ar vairavimas išgėrus, teismai yra pilni bylų dėl mušamų vaikų ar žmonų, vandalizmo bei sunkaus kūno sužalojimo. Vyriausybės Sveikatos Apsaugos departamentas bei darbo grupės turėjo išleisti tam tikrus įstatymus, kurie drausmintų geriančiuosius darbo metu. Sveikatos Apsaugos departamentas išleidžia dideles pinigų sumas ligų, sukeltų alkoholio, gydymui. Kiekvienų Šv.Kalėdų metu vyriausybė organizuoja didelę kampaniją, skirtą kovai su alkoholizmu, bei vairavimu išgėrus. Tačiau, nors vyriausybės atstovai ir skundžiasi dideliu pomėgiu alkoholiui šalyje, tačiau jie yra bejėgiai ką nors pakeisti, nes prekyba alkoholiu į valstybės iždą įneša didelę dalį visų mokesčių.

 Islamiškas požiūris

 Islamas šiuo klausimu turi vienareikšmišką požiūrį. Čia yra vertinama tiek moralinė bei dvasinė tautos sveikata, tiek ir fizinė tautos būklė. Remiantis Islamu, viskas, kas trukdo normaliam mūsų smegenų darbui, bukina pojūčius, mažina mūsų gėdos bei atsakomybės jausmą ar aptemdo bendrą žmogaus suvokimą, YRA BLOGA.(o į tai įeina alkoholis bei kiti normalią smegenų veiklą stabdantys kvaišalai, cigaretės ar narkotikai). Turint omenyje, jog skirtingi žmonės skirtingai reaguoja į tuos pačius stimuliuojančius kvaišalus, mes negalime spręsti, kokia yra riba. Daugelis žmonių galvoja, jog gali kontroliuoti savo išgeriamo alkoholio kiekį, tačiau visados būna taip, jog jie išgeria “viena taurele per daug”. Islamas kategoriškai teigia, jog jeigu bet kokia medžiaga stipriai aptemdo mūsų protą, ji yra draudžiama nors ir mažais kiekiais. Islamas šiuo atžvilgiu griežtai pasisako prieš bet kokių narkotikų, įskaitant ir alkoholį, vartojimą. Jis draudžia ne tik perdauginimą, bet ir, apskritai, jų vartojimą.  

 Dar vienas draudimas

 Daugelis iš jūsų gali prisiminti Ameriką ir nepavykusį bandymą uždrausti alkoholio vartojimą, kai visa tai buvo daroma pogrindyje. Kadangi Dievas labai gerai žino žmogaus prigimtį, Islamas pripažįsta, jog neigiamos ydos gali būti labai giliai įsišaknijusios žmogaus viduje, ir dėl to yra labai sunku jų atsikratyti, netgi jei žmogus pats to nori. Norint sustiprinti mūsų visuomenės moralę bei dvasinį identitetą, palaipsnis alkoholio uždraudimas turi būti vykdomas kartu su specialia švietimo programa. Prieš 14 amžių, Islamui įsigalėjus Vidurio Arabijoje, bei tęsiant judėjų-krikščioniškąją tradiciją, žmonės labai gerai suprato alkoholio daromą žalą, tačiau kovoti su pomėgiu alkoholiui nebuvo taip lengva. Pirmame apreiškime Šv.Korane yra pripažįstama alkoholio nauda (tarkime jo medicininis panaudojimas), tačiau ten yra taipogi pasakyta, jog jo daroma žala yra daug didesnė, negu teikiama nauda. Šv.Korane yra taipogi parašyta, jog musulmonams yra draudžiama melstis, esant girtiems, ir tuo yra leidžiama suprasti, jog dvasingumas ir alkoholis yra du tarpusavyje nemaišomi dalykai. Praėjus daugeliui metų alkoholis buvo uždraustas kaip velnio išmislas. Tuo metu pirmieji musulmonai, kurie sekė Pranašo Mohamedo  pamokymais, suprato alkoholio daroma žalą, bei naudą, kurią teikia sekimas Islamiškomis vertybėmis, kurių dėka formuojamas tvirtas visuomenės pagrindas. Jie su džiaugsmu išpylė visas savo turimas alkoholio atsargas, ir Medinos gatvėse tuo metu plaukė alkoholio upės.

 Taupanti visuomenė

 Moderni visuomenė labai daug kuo skiriasi nuo tų laikų visuomenės. Mes didžiuojamės techniniais pasiekimais, tačiau mes taipogi galime pasigirti įpuolę į girtumo liūną ir jaučiame jo daromą žalą, praradę moralinę sąmonę, bei nesuvokiantys savo krypties gyvenime. Mes pamiršome, jog žmonių civilizacijai yra daug daugiau svarbių dalykų negu materialinė gerovė. Išsiilgę tikro žmogiškumo bei humaniškumo, daugelis siekia nusiraminimo bei užsimiršimo alkoholyje bei narkotikuose. Tačiau, tai ne išeitis. Žiūrėdami ir mokydamiesi iš graudžios Amerikos patirties, kuomet ginkluotosios tarnybos kovojo su gangsterių grupuotėmis, ir, savaime suprantama, pralaimėjo, atsigręžiame į Islamą, kuris rodo bei moko mus, jog tyra, švari bei laiminga visuomenė gali būti sukurta, ir visai nereikia gėdytis savo tamsiosios pusės, ar būti paskendus kaltėje bei nusivylime. Tačiau kitą kartą, kuomet Jums vėl kils noras nuplauti savo negandas bei nuoskaudas alkoholio taurelėje, po to kitoje, o po šios, ir trečioje….sustokite, ir susimąstykite apie Islamo Jums teikiamą alternatyvą.