Atgal

Spausdiniti

This page is printed from WWW.ISLAMAS.LT

Stichinės nelaimės

Paimta iš: www.islamonline.com

Vertė: Rasa Putnaitė

Šiandien daugelis šalių, tokių kaip Japonija, Marokas, Iranas bei visa Pietų Azija kenčia nuo žemės drebėjimų. Žiūrint į daugybę musulmonų mirčių ir kančių, neretai iškyla toks klausimas: „Kaip tai yra susiję su Islamu?“ „Kodėl mus užklumpa stichinės nelaimės?“ „Kodėl ir už ką žūsta tūkstančiai vyrų, moterų bei vaikų?“ Kalbant apie tai, visų pirma būtina suprasti, kad visi žemės drebėjimai bei kitos stichinės nelaimės yra Aukščiausiojo ženklai, siunčiami žmonėms. Musulmono užduotis - giliai apmąstyti ir visada prisiminti apie slaptą jų reikšmę. Siųsdamas žemės drebėjimus Allah įspėja savo tarnus, darančius nuodėmes ir laužančius Jo įstatymus. Gamtinės nelaimės primena mums apie būtinybę atgailauti prieš Allah, prašyti nuodėmių atleidimo, daryti gerus darbus ir laikytis kuo toliau nuo blogio.

Allah mus aplenkia savo išmintimi ir mokėjimu. Viskas vyksta tik Jo valioje. Jis nori, kad Jo tarnai paklustų Jam, ir dėl to įspėja apie pavojų, kuris laukia apleidus Jo įstatymus ir garbinimą. Visagalis Allah sako Šv.Korane:

 „Iš tikrųjų, Mes siunčiame ženklus tik jums išgąsdinti.“ (17:59)

Mes parodysim jiems ženklus iš visų pusių ir juose pačiuose tol, kol nebus jiems aišku, kad tai Tiesa.

Ar dar negana tavo Viešpačiui, kad Jis visko liudininkas? (41:53)

Sakyk: Jis yra Tas, kuris gali pasiųsti jums bausmę iš viršaus ir iš po pat jūsų kojų, bei apsupti skirtingas vietas, ir duoti pajausti vieniems Jo įniršį per kitus. (6:65)

 Al-Bukhari hadisų rinkinyje Džabira ibn Abd Allaha prisimena, jog: Kai pasirodė paskutinysis mums siųstas ayatas, Pranašas (saaw) pasakė: A`uzu bilia (Aš ieškau prieglobsčio pas Tave...).

Munadžid sako: Bausmė iš viršaus reiškia nepaprastai garsų triukšmą, krušą ir stiprų vėją. Bausmė iš po jūsų kojų yra žemės drebėjimas.Be abejo, mūsų dienomis vykstantys žemės drebėjimai yra siunčiami Allaho tam, kad sukeltų baimę ir paklusnumą savo tarnų širdyse. Stichinės nelaimės su griaunančia jėga, kuri pridaro žmonėms daugybę žalos yra siunčiamos už Širk ir gausų nuodėmių darymą.

Kalbant apie tai, kaip bebūtų gaila, nevertėtų pamiršti, kad Pietų Azijos šalys, kurias užklupo ši baisi tragedija paskutiniu metu tai tapo ta vieta, kurioje klesti nuodėmės. Pietų Azijos poilsiavietėse  klesti įvairiausių formų ištvirkimas, narkomanija, alkoholizmas ir t.t. Visame pasaulyje žinoma, jog seksas Tailande, kur prostitucija tapo vos ne gyvenimo būdu, yra geriausias metodas vietinėms merginoms užsidirbti pinigų. Įdomu ir tai kas yra sakoma Šv.Korane:

Ir Mes pagavome visus juos už jų nuodėmes. Kai kuriems iš jų Mes pasiuntėme viesulus, kai kuriuos užklupo šauksmas, kai kuriuos iš jų Mes privertėme praryti žemę, kai kuriuos Mes paskandinome. Allah nebuvo toks, kad juos kankintų, jie patys save kankino. (29:40)

Ir todėl musulmonai turėtų atgailauti prieš Allah, stipriai laikytis savo religijos ir nedaryti to, ką Dievas uždraudė.   O, jeigu žemės gyventojai būtų tikėję ir bijojęsi Dievo, Mes būtume atvėrę jiems palaimą tarp žemės ir dangaus. Bet jie liko mele ir Mes juos nubaudėm už tai, ką jie patys įgijo. (7:96) Ibn Al-Kaim sako: Kai Dievas leidžia žemei kvėpuoti,  tuomet vyksta dideli žemės drebėjimai. Tai gąsdina žmones ir tada jie pradeda apgailestauti dėl savo nedoro elgesio, ,atsisako blogų darbų ir prašo Aukščiausiojo pagalbos. Per žemės drebėjimą Salafijai sakydavo: Jūsų Viešpats įspėja jus!  Kai žemės drebėjimas buvo Medinoje, Umar ibn Al- Khatab kreipėsi į savo žmones šiais žodžiais: Jeigu dar įvyks žemės drebėjimas, aš daugiau neliksiu čia su jumis.

Kai mes tampame tokių stichinių nelaimių  ar kitų Allah siųstų ženklų liudininkais, kaip žemės drebėjimas ar saulės užtemimas, turėtume gailėtis ir prašyti Allah apsaugoti mus. Pranašas(saaw), pamatęs saulės užtemimą pasakė: Jeigu jūs matote ką nors panašaus į tai, skubėkite prisiminti Jį, šaukitės Jo ir prašykite Jo atleidimo. (Perduota Al-Bukhari ir Muslim)

Taipogi rekomenduojama rodyti užuojautą vargšams, bei nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių. Kai įvyko žemės drebėjimas, kalifas Abdul Aziz kreipėsi į pasiturinčius pagalbos, su prašymu padėti nukentėjusiems.