اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

KLAUSIMAI 1-MAI IR 2-AI DALIMS APŽVELGTI

 1. Ko moko Islamas?
 2. Ką reiškia Kalima Shahadat?
 3. Kaip kitaip vadinasi Kalima Tayyeba?
 4. Ką reiškia Imaan Musulmonui?
 5. Musulmonas turi pareikšti tikys į 7 dalykus. Jie minimi Irnan-Mufassal. Išvardinkite juos.
 6. Ką reiškia Kalima Tauheed?
 7. Kokie yra Penki Islamo Pagrindai?
 8. Perskaitykite žemiau išvardintus ir pasakykite ką jie reiškia: (A) Kalima Tamjeed (B) Penktoji Kalima. (C) Iman-Mujmal (D) Iman-Mufassal.
 9. Aštunto klausimo A B C D pasakykite lietuviškai.
 10. Kas tokie Kiraaman Kaatibeen ir ką jie daro?
 11. Kas yra Sahifas ir kuriems Nabi jos buvo duoti? Kiek iš jų buvo duota kiekvienam Nabi?
 12. Ką reiškia KHATAMUN NABIYEEN?
 13. Išvardinkite keleta žymių NABI?
 14. Ką Pranašai skelbė skelbė apie ALLAH?
 15. Paaškinkite TAQDEER (LEMTIES) sąvoką?
 16. Išvardinkite keletą QIYAMAT Ženklų?
 17. Ką reiškia Yaum-UI-Hashr ir Yaum-UL-Hisaab?
 18. Išvardinkite keturis žymiausis ANGELUS?
 19. Už ką atsakingi keturi žymiausi ANGELAI?
 20. Išvardinkite keturias pagrindines KNYGAS ir kam jos buvo Apreikštos?
 21. Per kiek laiko buvo Apreikštas ŠV. KORANAS?
 22. Kiek apytikriai NABI buvo siūsta į šį Pasaulį?
 23. Kada bus QIYAMAT?
 24. Kas tokie SAHAABAH ir ką apie juos yra pasakęs NABI?
 25. Kokios Sahaabos pozicijos? Išvardinkite Ashara-E-Mubashsharah?
 26. Paaiškinkite WALI ir ŽEMIAUSIAI STOVINČIO SAHAABI padėtį?
 27. Rodyti pagarbą visiems Sahaabah RadhiyAllahu‘anh yra ………………………?

                                     KLAUSIMAI 2-AI DALIAI APŽVELGTI

      1.   Kokie yra NAJAASAT du tipai?

      2.   Kas yra HUKMI Najaasat?

      3.   Kaip reikia pašalinti Najaasate GHALIZA nuo kūno ar rūbų?

      4.   Kas yra HAQEEQI Najaasat?

      5.   Kokie Najaasate KHAFIFAH pavyzdžiai?

      6.   Kokie NAJAASATE GHALIZA pavyzdžiai?

      7.   Kas yra MAKROOH?

      8.   Kas yra MAKROOH-E-TAHREEMEE?

      9.   Kas yra HARAAM'?

    10.   Ar gerai, atsisukus į KA'BA, atlikti ISTINJA?

    11.   Kuria koja reikia įžengti į TUALETĄ?

    12.   Ką reiškia ISTINJA?

    13.   Ar galima naudoti laikraštį atliekant ISTINJA?

    14.   Ką reiškia DU'A, kurią sakote prieš įžengdami į TUALETĄ?

    15.   Į kurią pusę nereikėtų atsisukt priekiu ar nugara tuštinantis?

                                     KLAUSIMAI 3-IAI DALIAI APŽVELGTI

 1. Paaiškinkite terminą NAJAASAT ir sirtumus tarp NAJAASAT HAQEEQI ir NAJAASAT HUKMI.
 2. Paaiškinkite NAJAASATE GHALIZAH ir NAJAASATE KHAFIFAH terminus ir duokite kiekvieno jų pavyzdžius.
 3. Paaiškinkite terminus:
  1. Hadas
  2. Hadase Asghar
  3. Hadase Akbar.
 4. Paaiškinkite terminą NAJIS.

                                     KLAUSIMAI 4-AI DALIAI APŽVELGTI

 1. Koks skirtumas tarp WUDHU ir GHUSL?
 2. Išvardinkite 6 tipus vandens, kurį galima naudoti atliekant Wudhu ar Ghusl.
 3. Išvardinkite 5 tipus vandens, kuris draudžiamas naudoti atliekant Wudhu ar Ghusl.
 4. NIYAAT atlikti Wudhu yra: Fardh, Sunnat ar Mustahab?
 5. Išverskite Du'as, kurias sakote:

a.       prieš atliekant Wudhu,

b.       atliekant Wudhu,

c.       užbaigus Wudhu.

 1. Esant galimybei, atlikdami Wudhu atsisėskite………..ir……….vietoje.

 2. Kokie MISWAAKO privalumai.

 3. Naudoti Miswaaką yra: a) Mustahab b) Sunnat c) Fardh.

 4. Paaiškinkite kas yra MASAH?

 5. Ką reiškai KHILAL?

 6. Kojų pirštų KHILAL atliekamas ………… rankos pirštu.

 7. Kojų pirštų KHILAL pradėkite nuo mažojo ……. kojos pirštelio.

 8. Paaškinkite terminus:

 .                a.       Fardh

b.       Sunnat

c.       Mustahab

d.       Makrooh

e.       Nawaaqis.

 1. Paminėkite po kelis Wudhų Faraa’idh (Fardh daugiskaita), Mustahab, Makrooh ir Nawaaqis.

 2. Ar nutruks Wudhu, jei kraujas iš žaizdos nebėga?

 3. Ką reikia daryti jei abejoji nuplovęs reikalingą nuplauti vietą?

 4. Pasakykite ant tvarsčio atliekamos Masah tris punktus.
 5. Ar būtina nusimaudžius atlikti Wudhu?

   23.  Ar sulaužo Wudhu,skystis išbėgęs iš akių žiovaujant?

                                     KLAUSIMAI 5-AI DALIAI APŽVELGTI

    1.   Kaip vadinamas vanduo, kuriuo buvo atliktas WUDHU ar GHUSL?

    2.   Ar leidžiama atlikti WUDHU ar GHUSL su MUSTA'MAL vandeniu?

    3.   Kokių gyvūnų paliktas gertas vanduo tampa nešvariu?

    4.   Kokių gyvūnų paliktas gertas vanduo tampa MAKRUH?

    5.   Kokių gyvūnų paliktas gertas vanduo yra TAHIR(švarus)?

    6.   Kokie DU vandens tipai išlieka švarūs į juos įkritus kokiam nors NAJIS (nešvarumui) ?

    7.   Kada DIDELIS BASEINAS ar DIDELĖ TALPYKLA tampa NAJIS?

    8.   Ką reiškia TAHAARAT?

    9.   Kokie yra GHUSL 3 FARAAI'Z?

  10.   Kokios yra GHUSL 5 SUNNAH?

  11.   Kokios yra 6 taisyklės atliekant Ghusl?

  12.   Kokia GHUSL atlikim eiga?

  13.   Kas yra HADATHE AKBAR?

 Taip ar Ne:

 • Be NIYYAH atliktas GHUSL bus GALIOJANTIS...............
 • Ghusl reikia atlikti atsisukus į QIBLOS pusę.......................
 • Atliekant Ghusl (maudantis) patartina sakyti KALIMAH..................
 • GHUSL bus NEgaliojantis, jei gerklę išskalausite tik vieną kartą...............
 • Atliekant GHUSL PRIVALOMA sušlapinti kiekvieno plauko pagrindą..............
 • Švarinti kūną išsitrinant yra SUNNAT…………
 • Reikia nusiimti ŽIEDUS ir AUSKARUS norint, kad GHUSL būtų galiojantis ................
 • Būtina pakartoti VISĄ GHUSL likus sausai kuriai nors kūno vietai...................
 • Patartina atlikti WUDHU iškart kai užbaigėte Ghusl .............

    1.   Ar leidžiam atliekant FARDH Ghusl palikti galvą sausa?

    2.   Ar būtina kartoti visą Ghusl, jei dėl kokios nors ligos atlikdami FARDH Ghusl palikote galvą sausa?

    3.   Ką ypač pabrėžia Shar’iat dėl kūno dengimo?

    4.   Ką reikėtų daryti su kremu ar tepalu užteptu ant žaizdos?

    5.   Ką turėtų daryti žmogus, jeigu jam atlikus Fardh Ghusl jis suranda tarp dantų įstrigusį maisto gabalėlį? Kodėl  taip elgtis yra būtina?

    6.   Užbaigus Ghusl, jei asmuo atlieka Salaat neatlikęs Wudhu, ar bus užskaityta tokia Salaat?

    7.   Ar leidžiama esant Janaabat stovyje kirpti nagus ir šalinti plaukus?

    8.   Kiek dienų ilgiausiai gali būti nešalinami nepageidaujami plaukai?

    9.   Kas atsitiks, jei nepašalinsit nepageidaujamų plaukų iki ilgiausiai leidžiamo to neatlikti laiko pabaigos?

   10.  Kokia nagų kirpimo eilės tvarka?

 

 
Atgal