اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

IDEALI MUSULMONĖ: KOKIA JI TURI BŪTI?

 

Santrauka iš knygos The Ideal Muslimah.

Autorius: Dr. Muhammad Ali Al Hashimi

Knyga parengta Saudo Arabijoje, 2000.

Į lietuvių kalbą vertė: J.S.Azhar

 

 

          Mielos seserys, kiekviena iš mūsų stengiasi būti nuoširdžia ir dora musulmone, o tai nėra lengva, žinant žmogaus charakterio silpnybes bei ydas. Remiantis Dr. Muhammad Ali Al Hashimi knyga The Ideal Muslimah, "Ideali musulmonė neturi sau lygių. Niekas negali jai prilygti dorovės ir moralės atžvilgiu. Geru moters pavyzdžiu ji laiko pirmųjų trijų musulmonų kartų moteris. Ji yra pavyzdys tiek savo šeimai, tiek ir visai bendruomenei. Savo tvirtu tikėjimu, puikiomis Šv.Korano bei Sunnah žiniomis, ji sugeba išlikti tvirta ir atremti visas moraliai žlugusio feminizmo ideologijas, kurios yra naudojamos pasišaipyti iš neva blogos musulmonės moters padėties."

           Mielos seserys, nuoširdžiai noriu pakviesti Jus perskaityti šį straipsnį, galbūt jame atrasite dalykų, kuriuos galėsite pritaikyti ir sau...In-shaallah, laikui bėgant, Lietuva galės džiaugtis tikromis, doromis musulmonėmis, kurios galėtų būti pavyzdžiu ne tik kitoms seserims, bet ir kitų religijų atstovams.

 

 • DORA MUSULMONĖ IR JOS RABB (TIKĖJIMAS):

 •  Dora musulmonė yra stipri savo tikėjime;

 •  Ji garbina Allah;

 •  Ji reguliariai meldžiasi 5 kartus per dieną;

 •  Ji gali lankytis Jama‘ah (kongregacinėje) maldoje;

 •  Ji dalyvauja EID maldose;

 •  Ji meldžiasi sunnah ir Nafil maldas;

 •  Jos malda yra tinkama (t.y. pagal visus maldos reikalavimus);

 •  Ji moka Zakat mokestį nuo savo turto;

 •  Ramadano mėnesį dienos metu ji laikosi pasninko, o nakties metu meldžiasi;

 •  Ji taipogi laikosi Nafil pasninko;

 •  Ji atlieka hadžą (Piligrimystę į Šventąjį miestą Meką);

 •  Ji atlieka Umrah;

 •  Ji yra paklusni Allah nurodymams;

 •  Ji nesėdi viena su svetimu vyriškiu;

 •  Ji tinkamai dėvi hidžabą;

 •  Ji vengia bet kokio bereikalingo bendravimo su vyrais;

 •  Ji nespaudžia rankos vyrams, kurie jai nėra Mahram; (p.s. mahram vyrai yra tie, už kurių jai negalima ištekėti);

 •  Ji nekeliauja viena, išskyrus su Mahram vyrais;

 •  Ji nuolankiai priima Allah valią ir tai, kas jai yra skirta;

 •  Ji kreipiasi į Allah, prašydama atleidimo už savo nuodėmes;

 •  Ji jaučia atsakomybę savo šeimos nariams;

 •  Jos pagrindinis rūpestis yra Allah malonė;

 •  Ji teisingai supranta posakį „Allah tarnaitė“;

 •  Ji deda pastangas stiprinti Allah religiją;

 •  Iš žmonių tarpo ją galima atskirti pagal jos islamišką charakterį;

 •  Ji yra ištikima tik vienam Allah;

 •  Ji palaiko ir skatina tai, kas yra gera, ir kovoja su tuo, kas yra bloga;

 •  Ji dažnai skaito Šv.Koraną;

 • MUSULMONĖS MOTERS CHARAKTERIO SAVYBĖS:

 •  Ji nepiktnaudžiauja valgiu ir gėrimu;

 •  Ji reguliariai mankštinasi;

 •  Jos kūnas ir drabužiai yra švarūs;

 •  Ji rūpinasi savo burnos kvapu ir dantimis;

 •  Ji rūpinasi savo plaukais;

 •  Ji stengiasi maloniai atrodyti;

 •  Ji nesileidžia į kraštutinumus besipuošdama ir besigražindama;

 •  Ji rūpinasi savo išmintimi ir nuolatos stengiasi įgyti žinių;

 •  Ji stengiasi įgyti islamiškų žinių (Ji turi mokėti teisingai skaityti Šv.Koraną (Tajweed); išmanyti hadith; sirah; žinoti apie Sahabah bei Tabi‘in; taipogi turi puikiai žinoti Fikh, ir t.t.);

 •  Ji nėra prietaringa;

 •  Ji niekados nenustoja skaityti ir mokytis;

 •  Ji reguliariai meldžiasi, švarina savo kūną bei sielą;

 •  Ji bendrauja su dorais žmonėmis ir vengia blogos kompanijos;

 •  Ji nuolatos kartoja Du‘a;

 • DOROS MUSULMONĖS ELGESYS SU SAVO TĖVAIS:

 • Ji gerbia savo tėvus ir maloniai su jais elgiasi;

 • Ji atlieka savo pareigas savo tėvams;

 • Ji vengia neklausyti savo tėvų;

 • Jos motina yra pirmesnė pagal svarbą negu tėvas;

 • DOROS MUSULMONĖS ELGESYS SU SAVO VYRU:

 •  Ji pasirenka gerą vyrą;

 •  Savo vyrui ji yra paklusni ir jį gerbia;

 •  Ji gerbia vyro motiną ir visą jo šeimą ir maloniai su jais elgiasi;

 • DORA MUSULMONĖ IR JOS VAIKAI:

 • Ji žino atsakomybę, kurią jai reikia prisiimti auklėjant vaikus;

 • Ji naudoja kuo geriausius vaikų auklėjimo metodus ir stengiasi tinkamai juos užauginti;

 • Savo vaikams ji rodo meilę ir švelnumą;

 • Ji nediskriminuoja savo sūnų ir dukrų;

 • Ji nesimeldžia prieš savo vaikus (t.y. nelinki jiems blogų dalykų);

 • Ją domina viskas, kas daro poveikį jos vaikams;

 • Savo vaikams ji diegia gerą elgesį ir sveiką požiūrį į gyvenimą;

 • DORA MUSULMONĖ IR JOS ŽENTAI BEI MARČIOS:

 • Savo marčią ji priima kaip savo dukrą;

 • Ji moka išrinkti gerą žmoną savo sūnui;

 • Ji žino savo vietą, kaip uošvienė;

 • Ji pataria, tačiau nesikiša į sūnaus gyvenimą;

 • Ji gerbia savo marčią bei maloniai su ja elgiasi;

 • Ji išmintingai ir teisingai elgiasi su savo sūnaus šeima;

 • Savo žentą ji priima kaip savo sūnų;

 • Ji moka išrinkti gerą vyrą savo dukrai;

 • Ji gerbia savo žentą;

 • Ji padeda bei pataria savo dukrai, kaip būti gera žmona;

 • Ji teisinga ir niekuomet nekalba savo dukros naudai, jei tai neteisinga;

 • Ji išmintingai sprendžia problemas;

 • DOROS MUSULMONĖS ELGESYS SU SAVO GIMINĖMIS:

 • Ji niekuomet nenutraukia santykių su savo giminėmis;

 • Ji palaiko tokius santykius su savo giminėmis, kaip to reikalauja Islamas;

 • Ji nenutraukia santykių su giminėmis netgi tuomet, jei jie yra ne musulmonai;

 • Ji puikiai supranta giminystės santykių vertę;

 • Ji palaiko draugiškus santykius netgi tuomet, kai jos giminės šiuos santykius nori nutraukti;

 • DOROS MUSULMONĖS ELGESYS SU KAIMYNAIS:

 • Dora musulmonė yra maloni ir draugiška savo kaimynams;

 • Išlaikydama gerus kaimyniškus santykius ji remiasi islamiškais nurodymais;

 • Savo kaimynams ji linki to, ko ir pati sau;

 • Su savo kaimynais ji elgiasi kaip tik įstengdama geriau;

 • Savo kaimynams ji linki tik gero, net jeigu jos kaimynai jai to nelinki;

 • Artimiausius santykius ji palaiko su tais kaimynais, kurių namas yra arčiausiai jos namo;

 • Tikrai dora musulmonė yra geriausia iš visų kaimynų;

 • Blogas kaimynas yra tas, kuris neturi tikėjimo palaimos ir kurio geri darbai nėra priimami;

 • Ji atleidžia kaimynams jų blogus darbus ar nedorą elgesį;

 • DOROS MUSULMONĖS ELGESYS SU DRAUGĖMIS IR SESERIMIS ISLAME:

 • Ji myli savo drauges ir seseris Islame vardan Allah;

 • Ji neišsižada ir nepalieka savo seserų;

 • Ji yra tolerantiška ir atleidžianti jų atžvilgiu;

 • Ji pasitinka savo drauges besišypsančiu veidu;

 • Ji yra nuoširdi su savo draugėmis;

 • Ji yra ištikima joms;

 • Ji yra maloni;

 • Ji nepiktažodžiauja ir nekalba blogų dalykų apie savo drauges;

 • Ji vengia pykčių, barnių su savo seserimis Islame, ir stengiasi neįžeisti jų savo žodžiais;

 • Ji yra dosni savo draugėms ir jas gerbia;

 • Ji meldžiasi už savo seseris joms nesant kartu;

 • DOROS MUSULMONĖS ELGESYS BENDRUOMENĖJE:

 • Ji yra palankiai nusiteikusi kitų bendruomenės narių atžvilgiu;

 • Ji yra teisinga;

 • Ji stengiasi nemeluoti;

 • Ji nuoširdžiai pataria;

 • Ji nukreipia kitus geriems darbams;

 • Ji nesukčiauja, nemeluoja, neapgaudinėja ir neapkalba;

 • Ji tęsi savo pažadus;

 • Ji nėra veidmainė;

 • Ji pasižymi drovumu (Haya);

 • Ji neprašo išmaldos;

 • Ji nesidomi tuo, kas jos neliečia;

 • Ji nesimaivo, nesigiria ir nesididžiuoja savimi;

 • Ji priima teisingus sprendimus;

 • Ji nešantažuoja kitų ir teisingai su jais elgiasi;

 • Ji teisingai elgiasi net ir su tais, kurių nemėgsta;

 • Ji nesidžiaugia kitų nelaimėmis;

 • Ji vengia įtarinėjimų;

 • Ji vengia apkalbų, melo ir šmeižto;

 • Ji vengia keiksmų ir nešvankių kalbų;

 • Ji iš nieko nesišaipo;

 • Ji maloni ir švelni bendraudama su žmonėmis;

 • Ji gailestinga ir užjaučianti;

 • Ji stengiasi padėti žmonėms;

 • Ji stengiasi padėti įsiskolinusiam žmogui;

 • Ji yra dosni;

 • Ji neprimena savo atliktus gerus darbus;

 • Ji kantri;

 • Ji gero būdo, maloniai bendrauja bei nekerštauja;

 • Ji nepavydi;

 • Ji vengia pagyrų ir šlovės;

 • Jos kalba nėra išdidi;

 • Ji yra draugiška;

 • Ji moka laikyti paslaptis;

 • Ji linksmo būdo;

 • Ji turi humoro jausmą;

 • Ji stengiasi daryti žmones laimingus;

 • Ji ne per daug griežta;

 • Ji nėra išdidi;

 • Ji kukli;

 • Jos drabužiai yra kuklūs;

 • Ji mėgsta kilnius dalykus ir visuomet jų siekia;

 • Ji rūpinasi musulmonų reikalais;

 • Ji gerbia savo svečius;

 • Ji teikia pirmenybę kitiems, negu sau;

 • Ji nuolat rūpinasi, jog jos elgesys atitiktų islamiškus reikalavimus;

 • Ji stengiasi valgyti taip, kaip to reikalauja Islamas;

 • Ji sveikinasi Islamiškai, sakydama Salam;

 • Ji neina ne į savo namus be leidimo;

 • Žmonių susibūrime ji sėdasi ten, kur randa nuošaliai vietos;

 • Ji nekalba apie asmeniškus dalykus su savo drauge, jei prie jų prisijungia ir trečia;

 • Ji gerbia vyresniuosius;

 • Ji nesidomi, kas dedasi kitų žmonių namuose;

 • Ji vengia žiovauti prie kitų žmonių;

 • Čiaudėdama ji stengiasi elgtis taip, kaip to reikalauja Islamas;

 • Ji netrokšta skyrybų kitai seseriai;

 • Ji pasirenka tokią profesiją, kuri atitiktų jos moterišką prigimtį;

 • Ji nekopijuoja vyrų elgesio;

 • Ji kviečia žmones pažinti tiesą;

 • Ji atlieka Da‘wah;

 • Ji bendrauja su doromis moterimis;

 • Ji atleidžia moterims jų nuodėmes;

 • Ji yra dėkinga už viską, kas gero yra jai daroma;

 • Ji neklykia ir neraudoja mirusio žmogaus;

 • Ji neina į laidotuves;

 
Atgal