اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

POLIGAMIJA

 Seserys, saugokitės nukrypimo į šalį, saugokitės šovinizmo, asmeninės naudos ir priešinimosi (maištavimo). Aš kalbėsiu labai atvirai ir tiesiai, ir galvoju, jog kalbėdamas tiesiai ir atvirai daugelio iš jūsų tarpe tapsiu nepopuliarus, TAČIAU...seserys, niekados nekalbėkite prieš poligamiją. Tokia sesuo, kuri kalba prieš poligamiją, ir sako: „Tai negerai, man tai nepatinka, šios Islamo dalies aš nesuprantu ir tai yra ne man. Jau geriau mano vyras net nebandytų susirasti kitos, nes priešingu atveju aš .......“ ji daro Fitnah ir yra laikoma, jog ji užsiima Fisk. Tačiau, mielos seserys, aš nesakau, kad jūs neturite pavydėti. Tai visiškai natūralu ir suprantama. Sesuo pavydi, nes ji yra moteris ir tokia yra jos prigimtis. Tai jos grožio dalis, tai jos charakterio dalis, tačiau reikia mokėti tai kontroliuoti. Pranašo žmonos, jam vedus kitą moterį irgi nešokinėjo ir džiaugsmo ir neplojo rankomis. Joms tai irgi nepatiko. Šv.Korane mes turime pavyzdį, kai Pranašui vedus kitą moterį, tas labai nepatiko jo tuo metu esamom žmonoms, ir jos sugalvojo, kaip iš tos naujos žmonos pasijuokti. Jos pamokė ją, kad kai Pranašas ateis pas ją į namus, jei reikia sakyti „Auzu-billah“. Ji taip ir padarė, kai Pranašas atėjo pas ją į namus, ji ir pasakė tai, ko buvo pamokyta. Pranašas išgirdęs tokius žodžius, tik nusijuokė, paliko jos namus ir daugiau nebesugrįžo. Tuome Allah Subhanna wa-taallah atsiuntė Pranašui ajatą: „O, žmogau, ar tu nusisuki nuo to, ką Mes padarėme tau teisėta?“ Pranašas iš karto suprato, kad kažkas atsitiko. Angelas Gabrielius nusileido pas Pranašą ir papasakojo Jam viską, kas atsitiko. Tuomet Allah Subhanna wa-taalah leido visoms Pranašo žmonoms žinoti, jog jeigu jos nesustos taip blogai elgtis, ir parems viena kitą prieš kurią nors iš jų tarpo, tuomet Pranašas išsiskirs su jomis visomis ir ves kitas, daug geresnes žmonas. Taigi, tos moterys pabijojo Allah, jos mylėjo Pranašą ir jos visos padarė Tawbah ir pasikeitė į gerąją pusę. Taigi, pavydas yra moters charakterio dalis. Pranašas yra pasakęs: „Ta moteris, kuri sugeba kontroliuoti savo pavydą, gaus tokį patį atlygį kaip ir vyras, kuris sugeba kontroliuoti Džihado (Šventojo karo) baimę“. Nes Allah Subhanna wa taallah davė pavydą moterims ir džihadą vyrams. Todėl, mieli broliai, niekuomet nesakykit savo seserims: „Ko tu pavydi? Kas čia per problemos?“ Ką jūs galvojate, ji neturi pavydėti? Žinoma, jog turi. Toks jos būdas, tačiau jei reikia mokėti kontroliuoti savo pavydą. Seserys, prisiminkite, Pranašas yra pasakęs: „Nei vienas iš jūsų nėra tikras tikintysis, kol nelinki savo broliui to paties, ko ir sau“. Taigi, mielos seserys, pakalbėkime dabar apie tai. Nei viena iš jūsų nėra iš tiesų tikinti, jei savo seseriai nelinki to paties, ko ir sau. Taigi, jei visos moterys ištekėtų už vyrų, tai kiek seserų liktų be vyrų? Kiekvienai vedusiai moteriai tektų bent po 6 neištekėjusias seseris. Taigi, seserys, paklauskite savęs: „Ką gi tokiai seseriai daryti? Ar jei tapti lesbietei? Ar likti visą gyvenimą vienai? Jai nereikia turėti vaikų? Jai nereikia turėti šeimos, kuria ji galėtų rūpintis, ir kuri rūpintųsi ja pačia? Nes vien tik dėl to, jog jūs nenorite jai viso to suteikti. Jūs norite vyro tik sau vienai ir viskas. Allah Subhanna wa taallah Šv.Korane sako: „Ir veskite moteris pagal savo pasirinkimą, vieną iš jų, arba dvi, arba tris, arba keturias“. Taigi, seserys, jei jūs iš tiesų linkite savo seserims to, ko ir sau, tai gerai pagalvokite, ką sakote. Dabar, seserys, paklausykite šios statistikos: tik 210 vyrų veda antrą žmoną, nors jie iš tiesų turi galimybę; tik 130 veda trečią žmoną; ir tik 1200 veda ketvirtą žmoną. Pagalvokite, kiek iš tikrųjų pažįstate brolių, kurie turėtų keturias žmonas? Kiek pažįstate tokių brolių, kurie perka 4 šaldytuvus, prikemša juos maisto, apmoka 4 namų sąskaitas, 4 telefono sąskaitas, moka 4 namų nuomas, o taipogi, kuris turi bendrauti su 4 skirtingomis seserimis!!! Subhan-allah!!! Yra labai netikėtina, jog taip bus. Kiek pažįstate tokių, kurie turi tris žmonas? Nelabai jau tikėtina, jog pažįstate. Taigi, seserys. Turite būti kantrios ir pasakyti savo vyrui: „Klausyk, man tai nepatinka, sakant teisybę. Aš pavydžiu. Aš nenoriu, jog taip darytum. Tačiau čia yra tavo paties atsakomybė prieš Allah subhana wa taallah, ir Jis paklaus tavęs dėl to. Jeigu manai, jog taip turi daryti, aišku, man tai nepatiks, bet aš pasistengsiu išsilaikyti, in-shaallah. Kodėl? Vien tik dėl mano sesers.“ Yra dar kita reikalo pusė. Jūs turėtumėte pakalbėti su tomis seserimis, kurios yra dvi vieno vyro žmonos ir paklausti jas apie jų santuoką. Kalbėkite ne su tomis seserimis, kurios yra kupinos pavydo, blogų minčių ir žodžių net to nepatyrusios, kurios nemoka džiaugtis net būdamos vienintelės žmonos, bet kalbėkite su tomis seserimis, kurios realiai gali jums apie tai papasakoti. Paklauskite jų. Ir tarp kitko, dauguma šeimyninių problemų yra ne tose šeimose, kuriose gyvena dvi seserys. Žinote kokiose šeimose būna daugiausia problemų? Daugiausia problemų ir skyrybų atvejų būna tose šeimose, kuriose yra tik viena žmona. Tokia yra statistika. Aišku, niekas neliepia jums džiaugtis, šokti ir linksmintis, kai jūsų vyras veda antrą žmoną, tačiau likite kantrios ir neburnokite prieš Pranašo žodžius ir Allah nurodymus Šv.Korane. Nebūkite savanaudės ir pavydžios. Galite melsti savo vyro, jo maldauti ar netgi verkti, jog jis taip nedarytų, BET! visgi jeigu jis jau taip padarė, mokėkite išlikti kantrios ir orios. Allah subhanna wa taallah jums atlygins už jūsų dorą elgesį.

 
Atgal