اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

 IDEALUS VYRAS ANTRAI ŽMONAI

 Mielos seserys, dabar pakalbėkime apie tai, kokį Jūs įsivaizduojate idealų vyrą antrai žmonai. Visų pirma, reiktų paminėti, jog Allah subhanna wa taallah nei į vieno iš mūsų, vyrų, krūtines neįdėjo dviejų širdžių. Taigi, kai Allah sako: „Būkite teisingi“, tai nereiškia, „Padalinkite savo širdis į dvi lygias dalis“. Vyras gali būti teisingas kas liečia savo laiką ir pinigus. Laiką, ir pinigus, mielos seserys! Štai šiuose dviejuose dalykuose vyras gali būti (t.y. jam įmanoma būti) teisingu, tačiau kas liečia jo širdį, jausmus ir meilę, vyras nėra pajėgus mylėti po lygiai. Allah yra pasakęs: „Jūs niekuomet negalėsite būti teisingi dviems moterims, kad ir kaip to trokštumėte!”. Štai ką Allah pasakė. O moterys niekaip negali to pripažinti. Jos sako: “Tu myli ją labiau negu mane!“ Netgi jeigu Jūs nupirksite po 2 tuzinus gražių raudonų rožių ir padovanosite po tuziną joms abejoms, žinote ką viena iš jų pasakys? „Kodėl jai padovanojai tą patį ką ir man?“ Taigi, mieli broliai, kaip matote, jums tiesiog neįmanoma jų abiejų patenkinti iš visos širdies, kaip jūs norėtumėte, tačiau ką jūs galite padaryti, tai teisingai padalinti abiem savo žmonoms savo laiką ir savo pinigus. Tačiau, tai nereiškia, jog joms abejoms reikia duoti vienodai pinigų. Įsivaizduokite, jog viena seseris turi tris vaikus, o kita tik vieną. Kaip manote, ar joms reikia duoti po lygiai pinigų? Žinoma, jog ne. Duosite tiek, kiek joms užtektų. Antra, jeigu viena sesuo, kaip kad Saudah, Pranašo žmona, kuri buvo sena moteris, iš meilės savo seseriai, jaunai Pranašo žmonai Aišai atiduodavo (padovanodavo) savo dienas. Taigi, kaip teisingai padalinti savo laiką ir pinigus tarp seserų priklauso nuo paties vyro. Ir jeigu jis to nepadarys, tai jam pačiam reiks už tai atsakyti. Pranašas yra pasakęs, jog tie vyrai, kurie nėra teisingi savo žmonoms, Paskutinio Teismo Dieną vilks vieną savo kūno pusę ir tokie vyrai, eidami per Seerat, neteks pusiausvyros ir nukris nuo tilto. Tokie žmonės, kurie neišlaikė pusiausvyros ir balanso šiame gyvenime, neteks jo ir po mirties. Tikro vyro pareiga yra būti teisingu savo žmonoms. Sesuo gali kartais pasakyti: „Broli, būk atsargus, kas liečia laiką. Būk atsargus, kas liečia teises. Yra labai negražu iš tavo pusės sugrįžti namo 11 val. vakaro.“ Taigi, seserys, žinokite Fikh, žinokite savo teises, bet tuo pačiu, būkite teisingos. Nei viena islamiška vyriausybė negali nustatyti poligamijos standartų. Niekas negali pasakyti, ar brolis turi teisę ar ne vesti antrą žmoną. Tai jo paties apsisprendimas. Tai jo paties iman, tai jo paties šeima, tai jo paties pasiryžimas. Niekas negali jam pasakyti: „Tu neuždirbi pakankamai pinigų“, niekas negali jam pasakyti: „tu negali to daryti dėl tam kokių nors priežasčių“ ir, svarbiausia, sesuo negali sakyti: „Tu neturi pakankamai pinigų dėl manęs, tai kaip gali vesti kitą“, todėl, jog tai nėra jos teisė šitaip kalbėti. Tai yra sprendimas, duotas vyrui iš Allah, tačiau, brolis pats turi labai gerai apsvarstyti savo situaciją. Dar gali iškilti klausimas, ar brolis turi pasiklausti savo žmonos, ar jam galima vesti kitą seserį? Taip, tai yra mustahabah (pagirtina) jam taip pasielgti, tačiau ar tai yra wadžib (privaloma)? Ne!!! Ar jam būtina taip daryti? Ne! Visiškai ne! Jis viškai neprivalo atsiklausti jos leidimo, ir jam visiškai net nebūtina jai sakyti, jog jis ketina taip pasielgti. Bet ar jis turėtų? Taip. Jam reiktų pasitarti su savo pirmąja žmona, nes tai rodo pagarbą jos jausmams. Jūs esate jo dalis. Jam reiktų pasitarti su jumis, kaip jis leidžia savo pinigus, kaip jis leidžia savo laiką, kokius sprendimus jis ketina priimti savo gyvenime. Tačiau, seserys, jeigu jūs nuolatos kalbate apie tai grasinančiai, jeigu jūs gąsdinate savo vyrą, jog išmesite jo drabužius, paduosite jį į teismą ir t.t., tai nejaugi jūs tikitės, jog jūsų vyras ateis pas jus apie tai pasikalbėti? Aišku, ne. Tačiau, apskritai kalbant, jeigu jis yra išmintingas, jis jos atsiklaus, bet niekas negali sakyti, jog jis privalo taip pasielgti.

 
Atgal