اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

SALAT AT-TASBIH

                                  SPECIALI MALDA ALLAH GARBINIMUI

Ibn 'Abbas prisimena, jog Alacho Pranašas yra pasakęs al-‚Abbas ibn 'Abdi'l-Muttalib‘ui:

O 'Abbas, mano brangus dėde! Aš tikrai privalau padovanoti tau dovaną! Aš tikrai privalau padaryti Tau šią paslaugą! Aš tikrai privalau papasakoti Tau apie specialią maldą, kurią pasimeldus, Tau bus atleistos visos tavo nuodėmės, nuo pirmos iki paskutinės, tiek senos, tiek ir naujos, specialiai, ar netyčia padarytos, didelės ir mažos, viešai padarytos, ar asmeninės.

Tau reikia melstis 4 rakatus, ir kiekvieno rakato pabaigoje reikia pasakyti Sura Al-Fatiha ir kitą kokią nors surą.

Tuomet, pabaigus Šv.Korano recitavimą (surą) pirmame rakate, vis dar stovint reikia 15 kartų pasakyti:

Šlovë Allah
subhana 'llahi

Ir visa garbė Allah
wa 'l-hamdu li'llahi

Nėra jokio kito Dievo, išskyrus Allah
wa la ilaha illa 'llahu

Ir Allah yra Didis!
wa 'llahu Akbar.

Tuomet reikia nusilenkti, ir nusilenkus pasakyti tą patį 10 kartų.

Tuomet reikia atsilenkti atgal į stačią padėti ir stovint pasakyti tą patį 10 kartų.

Tuomet reikia nusilenkti iki žemės kniūbščiam (Sudžud) ir pasakyti tą patį 10 kartų.

Tuomet reikia pasikelti iš Sudžud pozicijos ir vėl pakartoti tą patį 10 kartų.

Tuomet reikia atlikti Sudžud antrą kartą ir vėl pakartoti tą patį 10 kartų.

Tuomet reikia pasikelti iš Sudžud pozicijos ir vėl pakartoti tą patį 10 kartų.

Taigi, iš viso gaunasi 75 kartai kiekviename rakate. Ir tą pat reikia pakartoti visuose keturiuose rakatuose.

Jeigu turi jėgų pasimelsti šitą maldą bent vieną kartą per dieną, tuomet taip ir daryk. Jei negali kasdien, tai bent nors kiekvieną Penktadienį. Jei negali penktadienį, tai nors vieną kartą per mėnesį. O jei negali nors vieną kartą per mėnesį, tai nors vieną kartą per metus. O jeigu ir to negali, tai bent nors vieną kartą gyvenime.“

 

Remiantis kita versija, Šv.Koraną deklamuoti reikėtų taip:

Pirmojo rakato pabaigoje reikėtų pasakyti surą Al-Fatihą al-Kitab ir po to reikėtų sakyti: "Sabbihi 'sma Rabbi-ka 'l-A'la... (Šlovinkite savo Viešpaties vardą, pačio Aukščiausiojo....ir t.t)."

Antrojo rakato pabaigoje reikėtų sakyti surą Al-Fatihą al-Kitab ir surą "Iza zulzilat... (Kai žemė yra sujudinama...ir t.t.)."

Trečiojo rakato pabaigoje reikėtų sakyti surą Al-Fatihą al-Kitab ir surą "Qul ya ayyuha 'l-kafirun... (Sakyk: O, jūs, netikintieji...ir t.t.)."

Po ketvirtojo rakato reikėtų sakyti surą Al-Fatihą al-Kitab ir surą "Qul Huwa 'llahu Ahad ...(Sakyk: Jis yra Allah, Vienintelis!)".

 
Atgal