اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

ŠV.KORANO SKAITYMAS

Hassan Sodah ir Romas Jakubauskas

Kas yra Koranas?

Koranas yra Visagalio Dievo žodis. Tai Dievo apreikštas raštas Pranašui Muhamedui per Pranašysčių Angelą Gabrielių.

Koranas per dvidešimties metų laikotarpį buvo palaipsniui apreiškiamas pranašui Muhamedui . Iškart po apreiškimų pranašas diktuodavo savo pasekėjams Korano posmus, o jie savo ruožtu mokėsi šios knygos žodžių atmintinai. Taip pat buvo paskirti atsakingi žmonės vadinami “kutteb El-Kuran” kas reiškia Korano surašinėtojai, kurie užrašydavo apreiškimus ant įvairių rašymo paviršių (pvz. ant palmių lapų, odos, kaulų ir kt.). Vėliau po pranašo Muhamedo mirties šie raštai buvo surinkti, kruopščiai patikrinti tūkstančių ir tūkstančių pranašo pasekėjų, kurie buvo pasitikrinę mintinai išmoktą Korano tekstą pas patį Dievo pasiuntinį ir galėjo paliudyti, kad tai kas užrašyta yra teisinga. Pirmas toks Korano surinkimas ir užrašymas įvyko antrojo Islamo Kalifo Omaro laikais ir po to karto Korano tekste niekas iki šių laikų nebuvo pakeista. Ir tik daug vėliau prie švento ir nepakeisto teksto buvo prirašyti ženklai, kurie palengvina bei pamoko nemokančius žmones taisyklingai perskaityti Korano posmus. Taigi musulmonai gali drąsiai teigti, kad raštas, kuris buvo apreikštas pranašui Muhamedui per Angelą Gabrielių yra autentiškas ir nei kiek nepasikeitė per visus daugiau nei keturiolika šimtmečių.

Koranas yra svarbiausias kiekvieno Musulmono tikėjimo ir praktikos šaltinis. Jis apima visas  žmogaus gyvenimo šiame pasaulyje sritis, įskaitant išmintį, įsitikinimus, Dievo garbinimą ir žemiškus įstatymus; bet pagrindinė šios knygos tema yra santykiai tarp Dievo ir Jo kūrinių. Koranas taip pat suteikia nurodymus teisingai visuomenei, deramam žmonių elgesiui bei teisingiems ekonomikos principams.

            Korano skaitymas

 Pačiame pirmajame apreiškime Pranašui Muhamedui Dievas davė jam nurodymą  skaityti Koraną ( – Skaityk! Vardan tavo Viešpaties...) 96.1.

Greitai po to apreikštoje Sūroje (Korano dalis, kuri yra apibrėžta tam tikrom ribom. Sūra-tai kas yra aptverta. Arabų.k.) Al Muzzamil buvo įsakyta jam laikytis konkretaus skaitymo metodo, kuris nuo tada tapo įprastu Korano skaitymo būdu musulmonų tarpe: (Ir skaityk Koraną lėtu, tiksliu, ritmingu skaitymu.)73.4.

Šis Korano skaitymo būdas (arabiškai vadinamas Tilava) pasiekiamas laikantis Tadžvyd skaitymo taisyklių. Po pranašo mirties šios taisyklės, kurios buvo labai įprastos tikriems arabams, kurių gimtąja kalba ir buvo apreikštas Koranas, pavirto į didžiulį mokslą, be kurio kitataučiams musulmonams būtų sunku išmokti teisingai skaityti Dievo žodį.

Žodis Tadžvyd yra sudarytas iš arabiško žodžio Džavada šaknies, kuris reiškia tobulinti, gerinti; teisingai ką nors atlikti; bendra reikšmė – gėrio darymas.

Teorinėje kalboje tai dvi nepriklausomos reikšmės:

  1. Tiksli, teisinga skaitymo tarmė.

  2. Vienodas, vidutinio greičio Korano skaitymo būdas.

Abi reikšmės tiksliai aprėpia Korano skaitymo taisykles. Jos yra būtinos tam, kad tiksliai ir taisyklingai ištarti visas parašytas raides ir ženklus taip, kad svarbiausia būtų teisingai skaitytojo perskaitytas ir klausytojų suprastas Korano tekstas. Kad skaitantis ar besiklausantis žmogus ne tik teisingai suprastų Korano tekstą, bet ir giliai susimąstytų kas jame sakoma. Taip pat kad kai kurios raidės nesusilietų, o kitos nebūtų perdaug prailgintos arba per trumpai ištartos. Kad teisingose vietose būtų sustojama, o kitur raidės ar Korano ajatai (Posmai. Ajat-ženklas, Dievo ženklas.Arabų. k.) sujungiama nurodytose vietose. Kad nebūtų pridėta to ko nėra ir nebūtų perskaityta nepilnai. Be to reikia pasistengti skaityti gražiausiu balsu Dievo žodžio pagarbai. Pranašas Muhamedas pasakė: “Papuoškite Koraną savo balsais”.

Taip pat tik už teisingai perskaitytą švento rašto tekstą Dievas pažadėjo atitinkamą atlygį.

Koranas yra skaitomas įvairiais būdais. Yra netgi virš dešimt autentiškų iki šių laikų išsaugotų Korano skaitymo būdų pagal įvairius senos arabų kalbos dialektus. Nors labiausiai pasaulyje tarp musulmonų yra paplitęs Hafs an Asym būdas visi kiti yra taip pat naudojami. Tai dar kartą parodo, kad netgi Korano skaitymas yra pritaikytas įvairiausioms pasaulio tautoms, kurios visos skiriasi savo kalbomis, tarmėmis ir gerklės ypatumais.

Beje daugelis klysta galvodami, kad Koranas yra dainuojamas. Kaip jau minėta yra įvairių Korano skaitymo būdų ir kai kurie iš jų nesusi pažinusiam su visais šios knygos skaitymo būdais žmogui tikrai tai gali būti panašu į dainavimą ar giedojimą. Toks skaitymo būdas yra įmanomas tik gerai žinant arabų kalbos ypatumus, įvaldžius teisingą arabiškų raidžių tarimą ir žodžių jungimą. Na o norint skaityti Koraną taip kaip tai daro įžymūs Egipto ar Turkijos Korano skaitovai reikia ne tik gerai žinoti Tadžvyd taisykles bei kelis skaitymo būdus, bet taip pat išmokti valdyti savo balsą pagal rytietiškas balso pakopas.

 
Atgal