اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

ŠĖTONAS (IBLIS)

Vertė: Jurgita Azhar

IBLIS - tai žodis, kuriuo musulmonai vadina Velnią. Šiuo atveju taipogi yra vartojamas žodis al-shaytan, t.y. Šėtonas. Sukūręs žmogų (Adomą), Dievas įsakė visiems angelams nusilenkti prieš Adomą ir jį pagarbinti. Visi angelai pakluso Dievo įsakymui, išskyrus Iblį (Šv.Koranas; 15:30-33). Iblis nusidėjo savo išdidumu ir nepaklusnumu, (Šv.Koranas; 7:12) nors žinojo, jog turi paklūsti Dievo įsakymui. Dievas nubaudė Iblį ir jį prakeikė, tačiau bausmę atidėjo iki Paskutiniosios Teismo Dienos.

Šv.Korane žodis Šėtonas yra minimas dažniau (virš 70 kartų) negu žodis Iblis (tik 8 kartus). Tačiau, nepaisant to, visi musulmonai žino, jog Šėtonas ir Iblis - tai tas pats Velnias. Dievas leido Šėtonui ir jo padėjėjams sėti neapykantą žmonių širdyse bei juos gundyti, pradedant nuo Adomo, kuris tuo metu buvo Rojuje. Tai žinodami, musulmonai, prieš ištardami "Bismillah" žodžius (Bismillahi ar Rahmeni ar Raheem), kuriais prasideda kiekviena Šv.Korano sura, iš pradžių ištaria ta'awwudh žodžius: audhu billahi minnash shaytani ar rajeem, kurie reiškia: "ieškau prieglobsčio pas Allah nuo prakeikto Šėtono." (Šv.Koranas; 16:98).

Skirtingai nuo Šėtono vaizdavimo Krikščionybėje, kur jis įgyja didelių galių ir yra atatinkamai proporcingas savo galiomis Dievui, Islame Šėtonui nėra suteikiama tokia didelė jėga ir niekas negali prisilyginti Dievo didybei. Šėtonas čia yra tik maišto kurstytojas bei žmogaus gundytojas.

 
Atgal