اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

MALDA - SALAT / NAMAZ

 

Pagrindinės maldos “namaz’o” sąlygos:

       1.         Islamas (buvimas musulmonu),

       2.         Branda (fizinis subrendimas),

       3.         Protas (proto branda, proto sveikumas).

 

Būtinų maldų laikai, jų yra penki:

       1.         Rytinės “Fadžr” maldos laikas nuo tikrosios aušros iki pat saulės pasirodymo.

       2.         Pietinės "Zuhr” maldos laikas nuo to laiko, kai saulė pasiekia savo zenitą ir tęsiasi iki laiko kada šešėlis (bet kokio daikto) tampa tokio pačio dydžio (to daikto, kieno tas šešėlis yra).

       3.         Popietinės “A’sr” maldos laikas nuo to laiko, kai šešėlis tampa tokio pačio dydžio, iki saulėlydžio.

       4.         Vakarinės arba saulėlydžio “Maghrib” maldos laikas nuo saulės nusileidimo iki pilno sutemimo.

       5.         Naktinės “I’ša” maldos laikas  nuo pilno sutemimo aušros.

 

Pagrindinės maldos “namaz’o” teisingumo sąlygos:

       1.         Kūno švara nuo “Hadaŝ”,

       2.         Kūno, rūbų ir vietos, skirtos maldai, švara,

       3.         Viso to kas laikoma “a’ura”,

       4.         Pasisukimas į “Kiblos” pusę,

       5.         Atitinkamas maldos laikas,

       6.         “Nijja”, dvasinis pasiruošimas (kiekvienai maldai atskira nijja),

       7.         “Tahrima”

      8.         Nors vienos “ajos” iš Korano skaitymas, pirmuose dviejuose, būtinų maldų “rakatuose”, o visose kitose papildomose maldose, nors po “ają” kiekviename “rakate”,

      9.         Stovintys, už imamo, maldininkai nieko neskaito, tik klausosi imamo, bet kai jis veda maldą tyliai (pvz. “Zuhr” ir “A’sr” arba tylias maldos dalis), tada skaito tyliai, taip kad nemaišytų greta stovintiems,

     10.       “Ruku’”,

     11.       “Sudžiūd’as” liečiant maldos vietą kakta ir nosim, be spaudimo, bet nepakanka vien nosim arba vien kakta, išskyrus tuos, kurie turi tam priežastį (žaizdą, skausmą),

    12.       Maldos vieta turi būti maždaug vieno lygio (pvz. jeigu yra skirtumas tarp kojų lygio ir “sudžiūd’o” vietos, daugiau negu 30cm, tai ta vieta netinkama), 

     13.       Sėdėjimas tarp dviejų “sudžiūd’ų” ir prieš atsisveikinimą,

     14.       Geras maldos veiksmų, paeiliui, žinojimas.

 

Pagrindinės maldos “namaz’o” dalys:

       1.         Stovėjimas “Kijam”

       2.         Skaitymas “Kira:ah” 

       3.         Pasilenkimas “Ruku’”

       4.         Nusilenkimas “Sudžiūd” 

       5.         Sėdėjimas prieš atsisveikinimą “Ku’u:d”

 

“A’uros” ribos pagal Islamo šariatą:

       1.         Vyro “a’ura”-minimumas, tai kas yra tarp bambos ir kelių (įskaitant kelius),

       2.         Moters “a’ura”-visas kūnas išskyrus veidą, plaštakas ir pėdas.

 

Veiksmai, kurie gadina maldą:

       1.         Visa tai, kas vadinama “hadaŝ”,

       2.         Kalba, taip pat užmiršus arba suklydus,

       3.         Malda, kuri neįeina į “namaz’o” sudėtį, arba malda ne arabiškai,

       4.         Daug lengvų nereikalingų judesių,

       5.         Nusisukimas nuo “Kiblos”,

       6.         Valgymas, kas užsiliko tarp dantų, nors tai būtų labai mažai,

       7.         Kosėjimas ir stiprus dūsavimas be priežasties,

       8.         Verksmas garsiai,

       9.         Žaizdos raiščius nukritimas,

     10.         Sąmonės praradimas,

     11.         Išprotėjimas,

     12.        Jeigu atsistoja moteris maldai šalia vyrų arba atvirkščiai,

     13.        “Auros” pasirodymas,

     14.        Juokas, taip kad girdėtų greta stovintys.

 

Tai kas negadina maldos:

       1.         Jeigu besimeldžiantis pamatė ką nors prašyto, perskaitė tai ir suprato,

       2.         Jeigu kas nors praėjo priešais besimeldžiantį,

       3.         Nedideli veiksmai (pasikasymas) arba tai, ko negalima suvaldyti (čiaudėjimas, žagsėjimas),

 

Nepageidautini veiksmai maldos metu:

       1.         Rūbų tvarkymasis be priežasties,

       2.         Pašaliniai judesiai,

       3.         Galvos pasukimas,

       4.         Žiūrėjimas į skirtingas vietas,

       5.         Alkūnių nuleidimas prie žemės “sudžiūd’o” metu,

       6.         Skaitymas garsiai, tylių maldos dalių metu, taip kad trukdytų greta stovintiems,

       7.         Užsimerkimas,

       8.         Žiūrėjimas į viršų,

       9.         Malda apsirengus rūbais, kuriuose pavaizduoti gyvi sutverimai,

   10.      Malda patalpoje arba šalia kokių nors statulų arba paveikslų, išskyrus nedideliais statulėles arba paveiksliukus, kuriuose pavaizduoti nepilni kūnai, negyvi sutverimai. Į tai neįeina nuotraukos, išskyrus tas, kuriose pavaizduota kas nors nepadoraus.

     11.       Malda, kai priešais yra ugnis arba žarijos.

 

KAIP ATLIKTI SALAT

Prieš pradedant melstis reikia būti švariam (t.y. padaryti WUDU). Švarus turi būti ne tik kūnas, bet ir drabužiai, bei maldos vieta. Taigi, jei Jūs atitinkate visus šiuos reikalavimus, galite pradėti SALAT.

1. Atsistokite ant maldos kilimėlio veidu į Meką. Lietuvoje ši kryptis yra PPR (t.y. Pietų Pietryčiai). Kitose šalyse ši kryptis keičiasi, todėl atvykę į kitą šalį privalote susižinoti, kurioje pusėje yra Kibla (t.y. pagrindinė mečetė Mekoje).

2. Pasakykite Niyyah (t.y. ketinimą mestis) nesvarbu ar balsiai, ar savo mintyse. Niyyah yra tokia:

Aš ketinu melstis 2 Fard (arba 3 Sunnah; arba 4 rakatus) rakatus Fajr maldos (arba Zuhr; arba Asr; arba Maghrib; arba Iša maldos) ir esu atsisukęs (-usi) į Meką.

3. Pakelkite savo rankas iki ausų (moterys bei merginos - iki pečių) ir sakykite Allahu Akbar (Allahas yra Didingiausias).

                                                   

4. Padėkite savo dešinę ranką ant kairės kiek žemiau bambos (o moterims - ant krūtinės) ir sakykite:

Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta ala adduka wa la ilaha ghairuk. (O, Allahe, šlovė ir garbė Tau, palaimintas yra Tavo vardas, ir išaukštinta tavo didybė, nėra jokio kito Dievo, išskyrus Tave).

Auzu billahi minaš šaitanir radžym (Aš ieškau prieglobsčio pas Allahą nuo prakeikto Šėtono pinklių).

Bismaillahir rahmanir rahim (Maloningiausiojo, Galestingiausiojo Allaho vardu).

5. Tuomet pasakykite Sura Al-Fatiha, kuria prasideda Šv.Koranas:

Alhamdu lillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki jaumid din. Ijjaka naabudu wa ijaka nastain. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an-amta alaihim, ghairil maghdubi aleihim wa lad dzualyn. Amin. (Visa šlovė Allah'ui, Visatos Viešpačiui, Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam, Teismo Dienos Valdovui. Tave vieną mes garbiname, iš Tavęs vieno mes tikimės pagalbos. Vesk mus tiesiu keliu. Keliu tų, kuriuos Tu mėgsti, o ne tų, kurie yra nusipelnę Tavo pykčio ar tų, kurie yra nuklydę nuo tiesaus kelio. Amen).

6. Tuomet pasakykite kokią nors ištrauką iš Šv.Korano (dažniausiai yra sakoma ši ištrauka):

Bismillahir rahmanir rahim (Maloningiausiojo, Gailestingiausiojo Allacho Vardu).

Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam jalid walam julad. walam jakul lahu kufuwan ahad. (Sakyk, Jis yra Allah, vienintelis. Allachas yra amžinas bei absoliutus. Jis niekas nėra iš jo gimęs, nei Jis pats yra iš ko nors gimęs. Ir nėra nieko panašaus į Jį).

7. Tuomet lenkitės žemyn, sakydami Allahu Akbar. . Nusilenkę žemyn,padėkite savo rankas ant kelių ir sakykite Subhanna rabbijal azim (3 kartus). (Šlovė mano Viešpačiui, Didingiausiam).

8. Atsitieskite atgal,    sakydami Sami allahu liman hamida, (Allah girdi tuos, kurie jį šlovina) Rabbana lakal hamd (O,  Viešpatie, šlovė Tau).

9. Tuomet klaupdamiesi sakykite Allahu Akbar. Atsiklaupti turite taip, kad Jūsų kakta, nosis, abu delnai bei keliai liestų maldos kilimėlį. Tuomet sakykite Subhana rabbijal ala (Šlovė mano Viešpačiui, Aukščiausiajam) 3 kartus.

10. Atsitieskite nuo grindų, tačiau likite sėdėti ant maldos kilimėlio, rankas padėję ant kelių. Atsitiesdami sakykite Allahu Akbar. Šiek tiek palaukite ir vėl nusilenkite žemyn kaip 9 paveikslėlyje, pakartokite Subhanna rabbijal ala  3 kartus ir vėl atsisėskite kaip parodyta 10 paveikslėliuose.

              

Štai šioje vietoje pasibaigia 1 rakatas. Nuo šios vietos reikia atlikti lygiai tokį patį 2 rakatą pradedant nuo pradžių, tik nereikia kartoti Subhanaka, Auzu billahi, Bismillah. Atlikę lygiai tokį patį antrą rakatą (jis prasideda nuo 5 judesio iki 10; žiūrėkite į viršų ↑) jūs galite pereiti prie 11 judesio.

11. Sėdite kaip parodyta 10 paveikslėlyje, ir sakote šiuos maldos žodžius:

At-tahijatu lillahi was salawatu wat taijabat. As-salamu aleika aijuhan nabiju wa rahmatullahi wa barakatuhu. As-salamu aleina wa ala ibadillahi salihin. Aš-hadu alla ilaha illalahu wa aš-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu. (Visos mūsų maldos, šlovė bei gėris skiriami Allachui. Ilsėkis ramybėje, Pranaše, lai tavęs neapleidžia Allacho gailestis ir jo palaima. Taika mums visiems, o ypač teisingiesiems Allacho tarnams. Aš liudiju, kad nėra jokio kito Dievo, išskyrus Allachą; ir taipogi liudiju, kad Mohammad'as yra jo pranašas.

Allahumma salli ala Muhammadinw wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidu madžid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidum madžid. (O, Allache, palaimink Pranašą Mohamedą ir jo šeimą lygiai taip, kaip palaiminai Abraomą ir jo šeimą. Iš tiesų, Tu esi vertas šlovinimo ir garbės. O, Allache, palaimink Pranašą Mohamedą ir jo šeimą, kaip kad palaiminai Abraomą ir jo šeimą. Iš tiesų, Tu esi vertas šlovinimo ir garbės).

Rabbana aatina, fidunja, hasan natau, wa filahirati hasan natau, wa kina azabanar.

12. Malda baigta. Dabar pasukite savo veidą į dešinę pusę ir ištarkite Assalamu alaikum wa rahmatullah... ir po to pasukite savo veidą į kairę pusę ir pakartokite tuos pačius žodžius: Assalamu alaikum wa rahmatullah...

            

13. Po kiekvienos maldos yra verta paprašyti Dievo palaimos ar atleidimo už padarytas nuodėmes, t.y. kiekvienam pagal savo poreikius. Tai atliekama  taip ir yra vadinama Dua: sėdite ant maldos kilimėlio ir pakeliate rankas prašydami ar dėkodami Allachui....

 Štai keletas gražių Dua:

  •  Rabbana atina fidunja hasanah, wa fil ahirati hasanah, wa kina azabannar. (Mūsų Viešpatie, duok mums gėrį šiame pasaulyje ir tame, kuris laukia mūsų po mirties, ir gelbėk mus nuo Pragaro ugnies). Sura Al-Bakara 2:201
  • Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. (O Dieve, mes nusidėjome, ir jeigu Tu mums neatleisi ir mūsų nepasigailėsi, tuomet mes tikrai būsime nevykėlių tarpe). Sura Araf 7:23
  • Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta jadhal džalali wa ikram. (O, Allache, Tu esi ramybės ir taikos šaltinis, tu esi šlovinamas, Didingumo ir Garbės Viešpatie).
  • La ilaha illalahu wahdahu la šarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shaiin kadir. Allahumma la mania lima atait wa la mutija lima manat, wa la junfau dhal džaddi minkal džadd. (Nėra jokio Dievo, išskyrus Allachą ir jis yra Vienas ir neturi jokio partnerio, visa valdžia yra Jo, visa šlovė yra tik jam skirta ir jis turi galią viskam. O, Allache, niekas negali Tavęs sustabdyti, kai Tu kažką duodi, ir niekas negali duoti to, ko Tu nenori duoti. Ir niekas negali savo turtais ar dar kokiais kitais būdais tavęs paveikti ar įveikti.

KAZA - praleista malda

Musulmonai turi stengtis melstis laiku, t.y. visus penkis kartus per dieną. Tačiau būna aplinkybių, kuomet ne visuomet tas pavyksta. Tuomet vakare reikia pasimelsti už tas maldas, kurių negalėjome pasimelsti dieną. Melsdamiesi KAZA mes turime melstis tik Fard Salat. (t.y. tik tuos rakatus, kurie yra privalomi).

FARD - (privaloma) malda

Privalomos melstis maldos arabiškai yra vadinamos FARD. Kiekviena maldos dalis yra vadinama Rakatas.

         Fadžr malda                         2 rakatai

         Zuhr malda                          4 rakatai

         Asr malda                            4 rakatai

         Maghrib malda                    3 rakatai

         Iša malda                             4 rakatai

         IŠ VISO                              17 rakatų

         Džumma malda (t.y. Penktadienio malda vietoj Zuhr) - 2 rakatai.

5 KASDIENĖS MALDOS:

FADŽR malda ZUHR malda ASR malda MAGHRIB malda IŠA malda
2 Sunnah 4 Sunnah 4 Sunnah 3 Fardh 4 Sunnah
2 Fardh 4 Fardh 4 Fardh 2 Sunnah 4 Fardh
  2 Sunnah   2 Nafl 2 Sunnah
  2 Nafl     2 Nafl
        3 Witr
        2 Nafl
4 12 8 7 17
 
Atgal