اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo.

 

1. Visa, kas yra Danguje ir ant Žemės, garbina Allah - (viso ko) Karalių, Šventą, Galingiausią, Išmintingiausią.

2. Jis yra tas, kuris pasiuntė beraščiams Pranašą (Muhamedą) iš jų pačių tarpo, kuris skaitė jiems Viešpaties eiles, tyrino jų sielas (nuo netikėjimo ir politeizmo purvo), ir mokė juos to, kas parašyta Knygoje (Šv.Korane) bei mokė juos Al-Hikmah (t.y. As-Sunnah, Pranašo garbinimo būdų). Ir iš tiesų, anksčiau jie buvo dideliame paklydime.

3. Ir (Jis pasiuntė Pranašą Muhamedą) taipogi kitiems (musulmonams), kurie dar prie jų neprisijungė (bet jie ateis). Ir Jis (Allah) yra Galingiausias, Išmintingiausias.

4. Ir tai yra Allah malonė, kuria Jis apdovanoja tuos, kuriuos nori apdovanoti ir Allah yra Didžios Malonės Savininkas.

5. Tie, kuriems buvo patikėta Tora (t.y. sekti joje pateiktus įsakymus ir laikytis jos įstatymų), bet to kurie nesilaikė, yra panašūs į asilą, kuris neša sunkią knygų naštą ant savo nugaros (bet nesupranta, kas ten parašyta). Koks nevykęs yra pavyzdys tų, kurie neigia  Allah Ayat (t.y. įrodymus, ženklus, eiles, apreiškimus ir t.t.).  Ir Allah nerodo tiesaus kelio tiems, kurie yra Zalimun (politeistai, netikintieji, darantys bloga).

6. Sakyk (O, Muhamedai): "O Jūs žydai! Jeigu jūs,  apsimetate, jog, išskirtinai nuo visos žmonijos, esate Allah draugai, tuomet, jei jūs iš tikrųjų esate teisūs - trokškite mirties."

7. Bet jie niekuomet jos (mirties) netrokš, nes bijosi darbų, kuriuos jų rankos prieš juos pasiuntė! Ir Allah gerai žino tuos, kurie yra Zalimun. (Politeistai, netikintieji, darantys bloga).

8. Sakyk (jiems): "Iš tiesų, mirtis, nuo kurios jūs bėgate, sutiks jus, ir tuomet jūs stovėsite prieš Allah, Žinantį, kas yra matoma ir nematoma, ir Jis pasakys jums, ką gi jūs iš tiesų darėte".

9. O jūs, kurie tikite (musulmonai)! Kuomet Penktadienį nuskamba Salat (maldos) kvietimas, prisiminkite Allah (per Khutbah ir Salat) ir palikite savo reikalus (ir visa kita). Tai yra jums geriau, kad tik jūs tai žinotumėt!

10. Tuomet, kada Salat baigiasi, galite vėl pasiskirstyti po šalį ir siekite Allah malonės (savo darbu) ir dažnai prisiminkite Allah, idant būtumėt iš sėkmingųjų.

11. Ir kuomet jie mato kokias nors prekes arba pasilinksminimą (girdi grojant būgnu), jie pasiskirsto ir eina link jų, ir palieka tave (Muhamedai) stovintį (ir sakantį Khutbah). Sakyk: "Tą, ką jums siūlo Allah, iš tiesų yra geriau negu bet koks pasilinksminimas ar prekės! Ir Allah yra geriausias iš tų, kurie duoda.

 

 
Atgal