اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

ISTINJA

 

     ISTINJA (liet. tarimas: istindža) – privačių vietų švarinimas (vandeniu, žeme) nusišlapinus ar išsituštinus.

 

1. Nusišlapinus ar išsituštinus atlikti ISTINJA yra SUNNAT. (Sunnat – mūsų Pranašo Muhamedo pavyzdys).

2. ISTINJA leidžiama atlikti su sausos žemės grumstais, akmenimis, naudojant pakankamą jų kiekį, apvalyti privačioms vietoms.

3. Nusišlapinti ar išsituštinti reikia nuošalioje vietoje (tualete), kur galima tai atlikti nevaržomai. Nusilengvinus, plaukite privačias vietas iki būsite patenkinti jų švara.

4. Atlikti ISTINJA anglies, kaulų, stiklo, plitų, laikraščio ir t.t. pagalba yra laikoma Makrooh. Taipogi yra netinkama atlikti ISTINJA su popierium, kuris naudojamas rašymui ar spausdinimui, išskyrus tik tam skirtą tualetinį popierių.

5. Šlapintis stovint yra MAKROOH.

6. MAKROOH-E-TAHREEMEE tuštintis atsisukus priekiu ar nugara į KA'BA.

7. Taipogi draudžiama sodinti mažus vaikus, jiems nusituštinti, atsukant juos priekiu ar nugara į KA'BA.

8. Eidami į tuoletą (išsituštinti) nusiimkite žiedus, ženklelius ir visa kita, ant ko užrašyta Allah ir Jo Pranašo vardai, Šv. Korano eilutės ar hadisai. Leidžiama tai turėti kišenėje.

9. Atlikdami ISTINJA naudokite kairę ranką.

10. Nesituštinkite ant kelio (takelio), po vaismedžiais, po medžiais, kurie duoda pavėsį; ar į šulinį, tvenkinį ar upę.

11. Atviroje vietoje, kur nėra tualeto, tuštintis leidžiama ten, kur žmogus išlieka nematomas kitiems.

                                                  PRIEŠ ĮŽENGDAMI Į TUALETĄ, SAKYKITE:

 

Al-laa-hum-ma in-nee a-'oo-zhu-bi-ka mi-nal khu-bu-si wal kha-baa-ith

O, Allah! Apsaugok mane nuo vyriškos ir moteriškos lyties velnio/džino.

Į tualetą ženkite kaire koja.

                                                                IŠĖJUS IŠ TUALETO

Iš tuoleto išeiti reikia dešine koja, o išėjus sakoma:

 

Ghuf-raa-naka. al-ham-du-ill-laa-hil-la-zhi azh-ha-ba 'an-nil-a-zhaa wa 'aa-faa-nee.

(O, Allah) Dovanok! Garbė Allah, nuėmusiam nuo manęs sunkumą ir davusiam palengvėjimą.

 

 
Atgal