اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

MUHARRAM MĖNUO

Muharram mėnuo yra pirmasis pagal Islamišką kalendorių, taigi su juo prasideda ir Naujieji Metai. Muharram mėnuo yra labai vertingas ir tikintiesiems teikia didelio atlygio. Pats žodis “Muharram” reiškia “šventas”, o Muharram mėnuo yra vienas iš šventųjų mėnesių, apie kuriuos rašoma Šv.Korane. Visagalis Allah Šv.Korane sako:

"Keturi iš jų ( Zil-Qadah, Zil-Hijjah, Muharram ir Rajab) yra šventi."   (Sura At-Tawbah:36)

Iš visų keturių šventų mėnesių, Muharram mėnuo iššsiskiria specialiomis vertybėmis:
Pranašas Muhamedas   yra pasakęs:

"Pats geriausias iš pasninkų, neskaitant Ramadano mėnesio pasninko, yra Muharram mėnesio pasninkas”.  (Muslim)

Kitame hadise, Hazrat Ibn Abbas (Radhiyallahu-Anhu) teigia: "jog Allah Pranašas  yra pasakęs: "Tam žmogui, kuris laikosi Muharram mėnesio pasninko, bus atlyginta trisdešimt kartų už kiekvieną šio švento mėnesio pasninko dieną."  (Tabraani)

Aashora diena (10-toji Muharram mėnesio diena)

10-oji Muharram mėnesio diena yra žinoma kaip Aashora (Ašura). Tai viena iš pačių svarbiausių ir labiausiai palaimintų Islamiškojo kalendoriaus dienų. Kai kurie Ulama (islamo mokslininkai) yra tos nuomonės, jog prieš tai, kai Šv.Ramadano mėnesio pasninkas buvo paskirtas žmonėms, jiems buvo privalomas Aashora dienos pasninkas. Apie tai byloja Hazrat Aisha (Radhiyallahu-Anha) hadisas:

"jog Pranašas prisakė laikytis pasninko Aashora dieną. Tačiau, kai vėliau Šv.Ramadano mėnesio pasninkas pasidarė privalomas, tie, kurie norėjo, šio pasninko laikydavosi, o tie, kurie nenorėjo – nesilaikydavo."   (Bukhari)

Pranašas  savo Ummai yra taip pasakęs:

"Šis pasninkas kompensuoja mažąsias praėjusių metų nuodėmes."  (Muslim)

Taipogi reikia paminėti, jog patartina pasninkauti 9 - tąją Muharram mėnesio dieną. Taip reikia daryti norint išvengti panašumo su ne musulmonais, kurie pasninkauja tik 10 - tąją Muharram mėnesio dieną.

 Hazrat Ibn Abbas yra pasakęs:

"Kuomet Rasulullah pasninkaudavo Aashora dieną ir nurodė ir savo kompanionams taip daryti, tuomet jie Jo paklausė: `O Rasulullah! Šią dieną taipogi švenčia tiek žydai, tiek ir krikščionys.' Tuomet Rasulullah atsakė: "Ateinančiais metais, jeigu tokia bus Allah valia (t.y. jeigu dar būsiu gyvas), aš būtinai pasninkausiu ir devintąją šio mėnesio dieną."  (Muslim)

Remiantis šiais hadisais suprantame, jog musulmonas turėtų pasninkauti 9-ąją ir 10-tąją Muharram mėnesio dienomis, tačiau, jei nepavyksta laikytis pasninko 9-ąją dieną, tuomet šį pasninką galima laikyti 11-tą Muharram mėnesio dieną.

Pranašas  yra pasakęs:

"Laikykitės pasninko Aashora dieną ir nedarykite taip, kaip žydai. Laikykitės pasninko vieną dieną prieš arba vieną dieną po Aashora dienos."  (Baihaqi)

Taigi, yra svarbu pasninkauti 9-tą ir 10-tą arba 10-tą ir 11-tą Muharram mėnesio dienas. Allamah Ibn Aabideen Shaami teigia, jog laikytis pasninko tik Aashora dieną yra Makrooh. (T.y. tai, kas leidžiama dėl kokios nors priežąsties, bet geriau būtų vengtina).

Taipogi yra minėtina, jog šią dieną musulmonas turi būti dosnus savo šeimai ir skirti jai daugiau pinigų negu įprastai.
Rasulullah  yra pasakęs:

"Tam, kuris yra dosnus savo šeimai Aashora dieną, Allah padidins savo malonę tam žmogui visiems ateinantiems metams." (Baihaqi)

Štai šie veiksmai yra leistini Aashora dieną pagal hadisus, todėl ir mes stenkimės elgtis taip, kaip šią dieną elgėsi Rasulullah   bei Sahabah, ir susilaikykime nuo visokių istorijos eigoje išmąstytų naujovių, kurios atima iš mūsų Allah malonę. Lai Allah veda mus tiesiu keliu ir saugo mus nuo bet kokio veiksmo, kuris užtrauktų Allah nemalonę. Ameen.

Asshora dienos svarba yra išlikusi dar nuo Pranašo  laikų, ir dėl to šią dieną sureikšminti tik dėl to fakto, jog šią dieną buvo nužudytas Hazrat Husayn (Radhiyallahu-Anhu) nėra jokio pagrindo. Taigi, reiktų atmesti ir visus papročius, kurie yra susiję su šiuo nužudymu.

Hazrat Husayn (Radhiyallahu-Anhu) nužudymas buvo iš tiesų didelė tragedija, tačiau Islamas – tai ne nuolatinio gedulo religija. Žinoma, reikia pripažinti, jog Jis buvo Shaheed (kankinys), tačiau savo širdyje reikia išlaikyti Thawaab.

Aimanos, gedėjimas, liūdesio rodymas bei galvų daužymas yra griežtai draudžiami Islame. Šitoks elgesys, ypač Aashora dieną yra laikomas Bid'ah (t.y. tai, kas buvo pačių žmonių išgalvota istorijos bėgyje). Taigi, patiems musulmonams dalyvauti ar pagarbiai žiūrėti į tokius reiškinius yra draudžiama.

Musulmonams taipogi yra draudžiama giedoti graudulingas gedulo giesmes, nes jos aiškiai buvo uždraustos. (Apie tai rašo hadisai).

Taipogi kai kurie žmonės mano, jog Muharram mėnesį negalima tuoktis, tačiau tokie samprotavimai yra be jokio pagrindo.

Istoriniai įvykiai, kurie įvyko Muharram mėnesį:

PRIEŠ ISLAMĄ:

  • 10-tą Muharram mėnesio dieną Pranašas Adam buvo paimtas į dangų.

  • Buvo išgydytas Pranašas Ayyub.

  • Prasiskyrė Raudonoji Jūra, kad Izraelio žmonės galėtų ją pereiti.

  • Suleiman (Saliamonas) buvo karūnuotas karaliumi.

  • Buvo sukurtos jūros ir dangūs. (Tanbihul-Gaafileen)

ISLAMO METU:

  • Muharram mėnesį buvo nužudytas Hadhrat Hussein (Radhiyallahu-Anhu).

  • Pranašas Muhamed  kovojo su Bani Muhaarin ir Bani Tha'laba  4-taisiais Islamiškojo kalendoriaus metais.

  • Qiyaamah (Paskutiniojo Teismo Diena) įvyks 10-tąją Muharram mėnesio dieną.

 
Atgal