اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

 

Sura Al-Hašr

 

Vardan Allah Gailestingojo Maloningojo.

 

1.Garbina Allah tie,kurie danguje ir kurie ant žemės.Jis - yra Galingas Išmintigas.

 

2.Jis Tas,kuris iš būstų išvarė/išvijo tuos Šv.Rašto žmones,kurie neįtikėjo per pirmajį išvarymą.Jūs net ir nenumanėte,

kad jie paliks (savo būstus),jie juk tikėjosi,kad jų tvirtos sienos apsaugos juos nuo Allah.Bet Allah užklupo juos iš tos pusės,iš kurios jie net nesitikėjo,

ir įvedė į jų širdis didžiulę baimę.

Ir sunaikino jie savo būstus nuosavomis rankomis ir rankomis tikinčiujų.

Tad priimkite tai kaip pamokymą jums,o tie,kurie sugebate tai pamatyti(kaip esmę) !

 

3.Jeigu Allah nebūtų (įsakęs) palikti savo gimtosios vietos,tai Jis tuoj pat būtų nubaudęs juos šiame gyvenime.

O būsimame būtų nubaudęs Ugnine bausme,

 

4.tai už tai,kad jie atsitraukė nuo Allah ir Jo pranašo.O tiems kas atsitraukė nuo Allah,  Jis griežtas bausmėse.

 

5.Tai,kad jūs nukirtote palmes,ar palikote jas nepalietę,viskas priklauso tik nuo  Allah ,kad jums užtraukti netikinčiųjų gėdą.

 

6..auką,kurią Allah suteikia savo pranašui iš aplinkinių(judėjų),jums neprireikė ginti savo žirgų ar kupranugarių;

Ir suteikia Allah Savo pranašams valdžią tiems(ant tų),kuriems Jis panorėjęs.

Juk Allah valdo viską kas egzistuoja.

 

7.Tai,ką Allah suteikė Savo pranašui kaip auką iš visų aplinkinių gyventojų(judėjų),priklauso Allah ir Jo pranašui,artimiesiems,vargšams,našlaičiams,keliauninkams,

kad šis turtas atitektu jums,o ne turtuoliams.Tad imkite tai,ką duoda jums pranašas,ir venkite to,ką jis uždraudė.

Bijokitės Allah,juk jis griežtas bausmėje.

 

8. Taip pat ir vargšams (muhadžirams),kurie buvo išvaryti iš savo būstų ir atimtas jų turtas,dėlto kad garbino Allah,ir pranašui pakluso.

Juk iš tiesų jie yra pamaldūs.

 

9.O tie,kurie gyveno Medinoje dar iki jų(t.y.iki Mekkos gyv.atėjimo) ir (ir priėmė naują) tikėjimą,myli persikėlusiuosius iš (Mekkos) pas juos,ir nejaučia jokio pavydo.

dėl to kas suteikta buvo jiems (persikėlusiems),ir atiduoda jiems pirmenybę,net jeigu ir  patys esa neturte.

Ir tie kurie apsaugojo savo širdis nuo gobšumo.Jie ištiesų yra laimingųjų tarpe.

 

10.O tie kurie po jų ateis į šį pasaulį,sušuks:

"Viešpatie mūsų,atleisk mums ir mūsų broliams,kurie tikėjo dar prieš mus.Nesėk  į mūsų širdis neapykantos,tiems kurie tikėjo.

Viešpatie mūsų.  Juk ištiesų Tu esi Kilmingas ir Gailestingas.

 

11.Tau juk yra žinomi (munafik'ai) kurie sako neįtikėjusiems savo broliams iš Šv.Rašto žmonių:

"Jeigu jus išvarys iš (gimtosios vietos),tai mes eisime kartu su jumis ir mes niekada nepaklusime įsakymams prieš jus.

Jeigu kas nors puls jus,mes suteiksime jums pagalbą".

Bet Allah yra liudytojas to,kad jie meluoja.

 

12.Jeigu juos ir išvarys,bet jie nevažiuos su jais.Jeigu kas nors užpuls(išvarytuosius),tai šitie(veidmainiai) niekada neateis jiems į pagalbą.

O jeigu ir padės,tai tik atsukt jiems nugarą ,ir jokios pagalbos nesuteiks.

 

13..Juk jų baimė prieš jus yra daug didesnė,nei baimė Allah'ui,todėl,kad jie yra neprotaujanti tauta.

 

 14..Jie nestos į kovą  visi kartu su jumis,ir vien dėl sustiprintos vietovės,ar(tvirtų) sienų,o jų kariuomenė stipri tiktai savųjų rate.Tu manai,kad jie vieningi(sielomis),bet jų širdys

atskirtos,nes jie yra nemąstanti tauta.

 

15.(Jie) panašūs į tuos,kurie  buvo prieš juos,(kurie) jau pajautė griežtą bausmę už savo elgesį,ir

kuriems (dar) paruošta kankinati bausmė.

 

16.Taip pat (jie) panašūs į šetoną,tada kai jis įsakė žmogui:"netikėk" kai jis tapo netikinčiu, jis pareiškė:

"aš neįsipainiojęs į tavo(darbelius),juk aš bijuosi Allah'o,pasaulio Valdovo."

 

17.Ir tų ir kitų galas tas pat - Pragaro Ugnis.Ir jie liks ten amžinai,tokia bausmė yra netinkintiesiems.

 

18.O jūs kurie tikite,bijokitės Allah,ir lai kiekvienas žmogus galvoja apie tai,Ką Allah yra paruošęs rytdienai.

Tad bijokitės Allah,juk Jis viską mato,ką jūs darote.

 

19.Nesilyginkite su tais,kurie pamiršo Allah,ir kuriuos Jis privertė pamiršti pačius save.Jie ir yra - nuodėmingieji.

 

20.Nėra ygūs Rojaus ir Pragaro gyventojai.Rojaus gyventojai - yra palaiminti.

 

21.Jiegu mes būtume Koraną pasiuntę ant kokio-nors kalno,tai tu pamatytum kad jis paklusniai ir su baime žiūrėtų į Allah.

Mes pateikiame žmonėms panašius pamokymus, tam kad jie susimąstytų.

 

22.Jis - Allah,nėra kito Dievo išskyrus Jį ,matančio  viską kas yra akivaizdu ir kas paslėpta.Jis yra Gailestingas,Mielaširdingas.

 

23.Jis - Allah,nėra kito Dievo išskyrus Jį.Jis - Valdovas,Šventas,Suteikiantis,Patikimas,Gynėjas,Didingas,Visagalis,Juk Jis

yra aukščiausiai tų,su kuriais Jis yra lyginamas.

 

24.Jis - Allah,Kūrėjas,Sukūrėjas,labiausiai Išaukštintas,Jam priklauso patys nuostabiausi vardai,

garbina Jį tie,kurie danguje ir kurie ant žemės,Jis Didingas,Išmintingas.

 
Atgal