اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

 

Sura Al-Mumtahana

Vardan Allah Gailestingojo Maloningojo

 

1.O jūs kurie tikite !Nesiekite draugystės su Mano priešu ir jūsų priešu.Jūs siūlote jiems draugystą,bet juk jie atstūmė tiesą,

kuri buvo pranešta jums.Jie  veja pranašą ir jus iš Mekkos,už tai kad jūs tikite Allah'u, jūsų Viešpačiu.

Ir jeigu jūs sutikote(kovoti) rodyti uolumą Manam kely ir ieškoti mano palankumo,(tad nesiekite draugystės su mano priešu)nuslėpdami

(prieš Mane) draugiškus jausmus jiems.Juk aš žinau tai ką jūs lepiate,ir ką atskleidžiate.Ir tas,kuris taip elgiasi - yra išklydęs iš tiesos kelio.

 

2Jeigu susieis jūsų keliai,jie taps jūsų priešais,jie kenks jums savo rankomis ir kalba,ir norės,kad jūs taptumėte netikintys vėl.

 

3.Tą dieną nepadės jums nei jūsų giminaičiai,nei vaikai.(Tą dieną) teis Allah visus,juk Jis mato kaip jūs elgiatės.

 

4.Geras jums pavizdys yra pranašas Ibrahim'as ir jo pasekėjai.Jie pasakė savo tautai:"Tarp mūsų nėra nieko bendra,nei su jumis,nei su tais,kuriuos jūs garbinate(vietoj Allah).

Mes atsiskiriame nuo jūsų,ir tarp mūsų ir jūsų bus nesdantaika bei neapykanta (amžiams),iki tol kol jūs nepradėsite tikėti į Vienintelį Allah."

Ibrahim'as dar atskirai pasakė savo tėvui:"Aš prašysiu mano Viešpats,kad Jis tau atleistų,ne jis yra viso ko Valdovas," Ibrahim'as ir jo pasekėjai pasakė:

"Mes tikimės tavo atleidimo,ir pas Tave mes sugrįšime,juk pas tave sugrįš viskas( kas egzistuoja).

 

5. O mūsų Viešpatie,neleisk išbandyti mūsų,tiems kurie atsisakė Tavo (tiesos),atleisk mums  Viešpatie mūsų,juk tu esi Didis ir Išmintingas.

 

6.Ištiesų puikus pavizdys jums,tiems, kurie pasitiki Allah ir Teismo diena yra  - jie.O jeigu kas nusisuks nuo (naujojo tikėjimo),tai juk Allah nieko  nesitiki iš jų.

 

7.Galbūt,Allah neprieštaraus draugystei su kuriais jūs esate ginče,juk Jis

yra Visagalis,Allah - Mielaširdingas,Gailestingas.

 

8.Allah nedraudžia palaikyti draugiškų santykių su tais,kurie nekovoja prieš jūsų tikėjimą ir neveja jūsų iš jūsų namų.Juk Allah yra mylintis teisinguosius.

 

9.Allah draudžia palaikyti santykius tik su tais, kurie prieštarauja jūsų tikėjimui ir veja jus iš jūsų namų.Štai tie,kurie draugauja su jais yra - nesąžiningieji.

 

10.O jūs kurie tikit !.Kai pas jus persikelia (tikinčios moterys) iš Mekkos,jūs turite išbandyti jas,(nors) Allah žino geriausiai koks yra jų tikėjimas.

Jeigu jūs įsitikinsite ,kad jos yra tikinčios,tai negražinkite jų pas netinkinčius,juk tikinčioms moterims neleistina tekėti už netikinčiojo vyro.

Grąžinkite joms tą,ką jos išleido(kraičiui).Jums nebus nuodemė,jie jūs vesite ją,po to užmokesčio,koks joms priklauso.

Nestiprinkite santykių su savo neįtikėjusiomis žmonomis,ir reikalaukite grąžinti,tai ką jūs suteikėte jos kraičiui,ir tegu (netikintys-vyrai)reikalauja to

(ką išleido palikusios juos žmonos).Toksyra Allah nuosprendis.Jis sprendžia visus jūsų reikalus.Ir Jis yra viską Žinantis,Išmintingas.

 

 10..O jūs kurie tikite !Kai pas jūs ateina tikinčios moterys(persikėlusios iš Mekkos),tai išbandykite jas.(Nors Allah žino geriausiai koks yra jų tikėjimas).

 Ir jeigu jūs įsitikinsite,kad jos yra tikinčios,tai negrąžinkite jų pas netįtikėjusius.Jos yra neteisėtos(uždraustos) jiems,kaip ir jie yra neteisėti(uždrausti) joms.

Duokite jiems,ką jie išeikvojo.Ir nebus jums nuodemės,jiegu jūs vesite jas,tada kai mokėsite joms jų (mokestį).Ir nepalaikykite ryšių su netikinčiosiomis,ir reikalaukite to ką išeikvojote,

ir lai jie reikalauja,ką jie išeikvojo.Toks yra Allah nuosprendis.Jis sprendžia visus jūsų reikalus.Ir Jis yra viską Žinantis,Išmintingas.

 

 

11.Jeigu kuri-nors jūsų žmona išėjo pas netikintijį ir jūs pasiėmėte savo dalį,tad duokite tiems kuriuos paliko žmonos,tiek kiek jie išlaikė.

Ir bijokitės Allah, kuriuo jūs tikite.

 

12.O pranaše !Jeigu pas tave ateis tikinčios moterys,ir norės prisiekti tai,kad jos daugiau negarbins nieko išskyrus Allah,kad nebevogs,

kad nebebus neištikimos(savo vyrui),neužmušinės savo vaikų,ir nebemeluos,neprieštaraus tavo nurodymams(nustatytus visiems),

tai priimk jų priesaiką,ir prašyk joms Allah atleidimo,-juk Allah yra Atleidžiantis,Gailestingas.

 

13..O jūs kurie tikite !Nesiekite draugystės su tais,ant kurių užsirūstinęs Allah,jie praradę bet kokias viltis būsimajam gyvenimui,kaip ir praradę jas tie netikintieji,kurie yra po žeme(kapuose)

 
Atgal