اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

WUDHU

Wudhu ar ghusl atlikimui tinkamas vanduo:

 1. Lietaus vanduo.

 2. Vanduo iš šulinio.

 3. Šaltinio, upės, jūros vanduo.

 4. Tirpstančio sniego ar krušos vanduo.

 5. Didelės vandens talpyklos ar tvenkinio vanduo.

Paliktas vanduo, kurį gerė žmogus, halaal gyvuliai ir halaal paukščiai (pvz.: karvės, ožkos, balandžiai) yra TAAHIR (švarus).

Vanduo, su kuriuo negalima atlikti wudhu ar ghusl:

 1. Visas NAJIS ir Napaak vanduo.

 2. Vanduo išgautas iš vaisių ir medžių.

 3. Vanduo, pakeitęs spalvą, skonį, kvapą ir pasidaręs tirštu dėl to, kad jame  buvo kažkas įmerkta.

 4. Nedidelis vandens kiekis, į kurį papuolė, pvz.: šlapimas, išmatos, kraujas, vynas ar koks gyvis įkrito ir ten numirė.

 5. Prieš tai naudotas vanduo, Wudhu ar Ghusl atlikti .

 6. Paliktas vanduo, kurį gerė haraam gyvūnai, pvz.: šunys, kiaulės, plėšrūnai.

 7. Vanduo, kurį lakė katė iškart po to, kai suėdė pelę yra NAJIS.

 8. Vanduo, paliktas gėrusio vyną yra NAJIS.

  NIYYAT (Intencija, ketinimas)

 • SUNNAT turėti NIYYAT prieš atliekant WUDHU.

 • Prieš atliekant Wudhu, širdyje reiktų nusiteikti, kad šis Wudhu atliekamas HADASE ASGHAR nuplauti.

 • HADASE ASGHAR: reiškia poreikį atlikti Wudhu.

                        DETALUS PAAIŠKINIMAS KAIP ATLIKTI WUDHU

                                Prieš pradėdami wudhu (apsiplovimą) sakykite:

                                        

                  Bis-mill-laa-hi wal ham-du-lil-laah  (Vardan Allah, ir visa garbė Allah.)

 1. Rankų, veido ir kojų plovimas prieš atliekant Salah yra vadinamad Wudhu (apsiplovimu). Be Wudhu, neužskaitoma nė viena Salah (malda).

 2. Atlikdami Wudhu atsisėskite pakylėtoje ir švarioje vietoje. Esant galimybei, atsisukite į KA’BOS pusę.

 3. Naudodami TAHIR (švarų) vandenį, PIRMA nuplaukite ABI RANKAS iki RIEŠŲ TRIS kartus.

 4. Dantims valyti naudokite MISWAAKĄ ir po to TRIS kartus praskalaukite (gargaliuokite) gerklę.

  • Atliekant WUDHU, naudoti MISWAAKĄ yra SUNNAT. Naudojant Miswaaką, Salat atlygis pakyla iki 70 kartų.

 5. Po to įtraukite vandens nosimi, iš dešinės rankos ir nuvalykite ją (nosį) kaire ranka.

 6. Tada nuplaukite VEIDĄ TRIS kartus. Nuo viršugalvio, kur prasideda plaukai iki smakro ir nuo vieno ausies spenelio iki kito.

 7. Atlikite BARZDOS KHILAL.

 8. Po to plaukite DEŠINĘ RANKĄ (ĮSKAITANT ALKŪNĘ) TRIS kartus.

 9. Tada KAIRĘ RANKĄ, nepamiršdami alkūnės.

 10. Atlikite RANKŲ TARPUPIRŠČIŲ KHILAL.

 11. Po to drėgnomis rankomis perbraukite galvą, ausis ir kaklą. Tai atliekama VIENĄ karta ir žinoma kaip Masah.

 • Sušlapinkite rankas ir pirštus

 • Laikykite kartu kiekvienos rankos TRIS pirštus (didyjį, bevardį ir mažylį).

 • Nykštį ir smilių laikykite atitrauktus.

 • Perbraukite viršugalvį (pradėdami nuo kaktos iki viršutinės kaklo dalies) trimis pirštais. Delną, nykštį ir smilių laikykite atitrauktus nuo galvos.

 • Grįždami nuo viršutinės kaklo dalies link kaktos, priglauskite delnus.

 • Tada smiliumi išvalykite ausų angas ir griovelius.

 • Atlikite Masah už ausų vidine nykščio dalimi ir užbaikite didžiuoju pirštu perbraukdami per sprandą.

   12.  Nuplaukite ABI PĖDAS, ĮSKAITANT KULKŠNIS, TRIS kartus. Pirma dešinę koją, po to kairę. Nuplovę dešinę koją, atlikite DEŠINĖS KOJOS PIRŠTŲ KHILAL. Kojų pirštų KHILAL atlikite KAIRE ranka. Pradėkite nuo mažojo dešinės kojos pirštelio. Tada, nuplovę KAIRĘ KOJĄ, atlikite KAIRĖS KOJOS PIRŠTŲ KHILAL, užbaigdami kairės kojos nykščiu.

DU'A ATLIEKANT WUDHU

                                            

Al-laa-hum-magh-fir lee zham-bee wa-was-si' lee fee daa-ree wa baa-rik lee fee riz-qee

(O Allah! Atleisk mano nuodėmes, dovanok mano namams priteklių, ir laimink mano pajamas/turtus.)

UŽBAIGUS WUDHU SAKYKITE KALIMA SHAHADAT.

                                                              

Ash-hadu al-laa-ilaha il-lal-laahu wa ash-hadu an-na muham-madan 'abdu-hoo wa rasooluh.

(Aš liudiju, kad nėra kito dievo išskyrus Allah, ir aš liudiju, kad Muhamedas yra Allah tarnas ir Pranašas).

 

                                                       

Al-laa-hum-maj 'al-nee minat-taw waa-bee-na waj'al-nee minal muta-toh-hi-reen.

(O Allah! Padaryk mane iš tų, kurie atgailauja ir padaryk mane iš tų, kurie apsivalę.)

 
Atgal