اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

MĖNESIO SJA'BAAN-UL-MOAZZAM SVARBA

Vertė: Miranda, paimtas is www.moslimweb.nl

Vardan Allaho, Maloningojo, Gailestingojo


Radjab-ul-Moradjdjab (šis mėnuo) yra Allah'o mėnuo. Mūsų šventasis Pranašas (Sal-Allaho-wa-aleihi wa sallam) yra pasakęs:

" Sja'baan yra mano mėnuo. Tas, kuris jį gerbia, gerbia mane. "

Tas, kuris pirmąją šio mėnesio dieną sukalbės keturis rakatus Nafl ir kiekvienam rakate, po Suros Al-Fatiha, sukalbės septynis kartus Sura Al-Ikhlas, gaus atlyginimą, kuris lygus 70-čiai metų meldimosi.

Šį mėnesį yra viena naktis, kuri tarp musulmonų žinoma kaip lailat-el- bara´at naktis (15-oji šio mėnesio diena, šiais metais - rugsėjo 18-oji). Šią naktį meldžiamasi už mirusiuosius ir prašoma Allah atleidimo jiems.

Mirusiųjų kapų lankymas tam, kad pasimelsti už juos, nėra draudžiamas islame. Yra hadisas, kuriame rašoma, kad mųsų šventasis Pranašas to irgi nevengė:

" Kai žmona Aisha Sjeb-Beraat naktį pastebėjo, kad pranašas nemiega savo vietoje, ji išėjo jo ieškoti. Ji rado jį al-Baqi kapinėse pakeltomis rankomis."

Kiekvienas musulmonas turi šią dieną prašyti savo motinos, tėvo, draugo, giminaičio ir sutuoktinio atleidimo už padarytas klaidas vienas kito atžvilgiu. Taip pat ir pasninkas šią, 15-ąją dieną, turi labai didelę vertę. Fejerverkai šią dieną draudžiami, todėl reikėtų to vengti.

Šią naktį reikėtų pasistengti kuo ilgiau neužmigti ir praleisti besimeldžiant, recituojant šv. Koraną, atliekant istighfaar ir Daroed(salat ir salam šv.Pranašui), bei Nafl maldas. Galima atlikti vieną ar keletą iš sekančių Nafl maldų:

1. Po Maghrib maldos, Sjeb-Beraat (15-ąją) naktį, atlikti 20 rakatų ir kiekvienam rakate, po Suros Al-Fatiha, 10 kartų pasakyti Surą Al-Ikhlas. Asmens, atlikusio šią maldą, gerų darbų Knygoje Allah priskaitys 10.000 gerų darbų.

2. Šią naktį, po Iša maldos, atlikti Ghusl ir po to, sukalbėjus du rakatus Tahiyyatul, atlikti Vudu. Kiekvienam rakate po Suros Al-Fatiha pasakyti Ayatu Al-Kursie ir Sura Al-Qadr vieną kartą bei Surą Al-Ikhlas tris kartus. Po to atlikti aštuonis rakatus Nafl ir kiekvienam rakate po Suros Al-Fatiha pasakyti vieną kartą Surą Al-Qadr ir 50 kartų Surą Al-Ikhlas. To, kuris tai atlieka, laukia didelis atpildas.

3. Šią naktį atlikti 100 rakatų. Kiekvienam rakate po Suros Al-Fatiha pasakyti 10 kartų Surą Al-Ikhlas. Tam, kuris tai atlieka Allah siunčia 100 angelu, kurie pasilieka prie jo bei atneša džiaugsmingą žinią apie jo laukiantį rojų ir apsaugo nuo Shaytan' o vilionių.

Kiekviena du'ua, Inshallah, bus Allaho išklausyta.

Amien

 
Atgal