اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

99 ALLAH VARDAI

Allah – tai tikrasis Dievo vardas, tačiau mes jį vadiname ir kitais vardais. Šie vardai atspindi tai, kaip žmogus suvokia bei apibūdina Dievą. Žodžiai, kuriais mes galime apibūdinti Dievą yra nesuskaičiuojami, jų yra daugybė, nes žmogaus protas gali sugalvoti begalę žodžių, skirtų apibūdinti Dievą. Viename iš Pranašo Muhamedo hadisų yra minimi 99 Allah’o vardai, dar kitaip vadinami al- Asmaul Husna, (t.y. dažniausiai vartojami vardai). Šv.Korane sakoma: "Ir tik vienam Allah priklauso daug nuostabių vardų. Todėl vadinkite Jį šiais vardais. Ir palikite ramybėje tuos, kurie nuklysta iš teisingo kelio." (7:181).

"Allah! Nėra Dievo išskyrus Jį, - amžinai Gyvuojančio, Saviegzistuojančio, Visąpalai­kančio. Nei snaudulys, nei miegas Jo neveikia. Jam priklauso viskas, kas yra tiek Dangu­je, tiek Žemėje. Kas gi gali tarpininkauti pas jį, nebent su jo leidimu? Jis žino viską, kas su jo kūriniais įvyko, ir tai, kas bus su jais vėliau. Ir jie negali gauti jokių žinių, išskyrus tas, kurias Jis leidžia. Ir Jo sostas išsiplėtė tiek virš Dangaus, tiek virš Žemės. Ir Jo ne­apsunkina rūpestis viskuo! Ir Jis yra Aukščiausias, Didingiausias." (2:255)

"Allah yra Dangaus bei Žemės šviesa. Jo šviesą galima būtų palyginti su šviesia niša, kurioje kabo lempa. Ta lempa padaryta iš stiklo. Stiklas primena žibančią žvaigždę. Ši lempa dega dėka alyvuogių aliejaus, nuo palaiminto medžio, kuris yra nei iš Rytų, nei iš Vakarų, ir kurio aliejus degtų net ir tuomet, jei jį paliestų vanduo. Šviesa šviesoje! Allah nurodo tiesų kelią tam, kam Jis nori. Ir Allah davė žmonėms keturias alegorijas, nes Allah viskas yra gerai žinoma. Ši šviesa dabar šviečia tuose namuose, kuriuos Allah įsakė išaukštinti, idant Jo vardas būtų minimas, kuriuose Jis būtų garbinamas kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą". (24:36-37)

"Jis yra Allah, ir nėra jokio kito Dievo, išskyrus Jį, Žinantį to, kas yra nematoma ir matoma. Jis yra Maloningas, Gailestingas. Jis yra Allah ir nėra jokio kito Dievo išskyrus Jį, Valdovą, Šventąjį, Taikos šaltinį, Saugumo Garantuotoją, Gynėją, Galingą, Pavergiantį, Išaukštintą. Daug šventesnis yra Allah už tą, su kuriuo jie Jį asocijuoja. Jis yra Allah, Kūrėjas, visa ko Formuotojas. Jam priklauso patys gražiausi vardai. Visa, kas yra Danguje ir Žemėje jį garbina, ir Jis yra Galingiausias, bei Išmintingiausias". (59: 23-25)

Abu Huraira (lai Allah būna juo patenkintas) yra pasakęs: Pranašas Muhamedas pasakė: "Allah turi 99 vardus, be vieno vardo lygiai šimtą; ir tas, kuris juos visus įsimins, tikrai įeis į Roju." (Bukhari, Tauhid Knyga.)

                                                 99 ALLAH VARDAI

    AR RAHMAN: DIDINGAS

   AR RAHIM: GAILESTINGASIS

   AL MALIK: VALDOVAS

   AL QUDDUS: ŠVENTAS

   AS SALAM: TAIKOS ŠALTINIS

  AL MUMIN: TIKĖJIMO SAUGOTOJAS

   AL MUHAIMIN: GYNĖJAS

   AL AZIZ: GALINGAS, STIPRUS

   AL JABBAR: ĮTIKINANTIS, PRIVERČIANTIS

   AL MUTAKABBIR: DIDINGAS

   AL KHALIQ: KŪRĖJAS

   AL BARI: (SU)KŪRĖJAS

   AL MUSAWWIR: FORMUOTOJAS

   AL GHAFFAR: ATLEIDŽIANTIS

   AL QAHHAR: VIEŠPATAUJANTIS

   AL WAHHAB: SUTEIKIANTIS, DUODANTIS

   AR RAZZAQ: APRŪPINANTIS

   AL FATTAH: ATIDARANTIS (ATVERIANTIS ŠIRDIS)

   AL ALIM: VISKĄ ŽINANTIS, VISĄŽINIS

   AL QABID: IŠTVERIANTIS

   AL BASIT: IŠPLEČIANTIS

   AL KHAFID: PAŽEMINANTIS

   AR RAFI: IŠAUKŠTINANTIS

   AL MU’IZZ: GERBIANTIS

   AL MUDHILL: NIEKINANTIS

   AS SAMI: VISA GIRDINTIS

   AL BASIR: VISA MATANTIS

   AL HAKAM: TEISĖJAS

   AL ADL: TEISINGAS

   AL LATIF: SUBTILUS

   AL KHABIR: ŽINANTIS

   AL HALIM: SUSIVALDANTIS, PAKANTUS

   AL AZIM: DIDINGAS

   AL GHAFUR: VISA ATLEIDŽIANTIS

   AŠ ŠAKUR: DĖKINGAS

   AL ALI: IŠAUKŠTINTAS

   AL KABIR: DIDIS

   AL HAFIZ: IŠSAUGANTIS

   AL MUQIT: PALAIKANTIS

   AL HASIB: SKAIČIUOJANTIS

   AL JALIL: TAURUS, KILNUS

   AL KARIM: DOSNUS

   AR RAQIB: STEBINTIS

   AL MUJIB: KLAUSANTIS IR ATSILIEPIANTIS Į MALDAS

   AL WASI: VISA APIMANTIS

   AL HAKIM: IŠMINTINGAS

   AL WADUD: MYLINTIS

   AL MAJID: PUIKUS, NUOSTABUS

    AL BA’ITH: ATSINAUJINANTIS

   AŠ ŠAHID: LIUDININKAS

   AL HAQQ: TEISINGAS

   AL WAKIL: GLOBĖJAS

    AL QAWIY: STIPRUS

   AL MATIN: TVIRTAS, RYŽTINGAS

   AL WALIY: ARTIMIAUSIAS DRAUGAS

   AL HAMID: PAGIRTINAS

   AL MUHSI: SKAIČIUOTOJAS

   AL MUBDI: KŪRĖJAS, PRADININKAS

   AL MU’ID: ATNAUJINANTIS

   AL MUHYI: GYVENIMO DAVĖJAS

   AL MUMIT: MIRTIES DAVĖJAS

   AL HAYY: GYVENANTIS

   AL QAYYUM: SAVE IŠLAIKANTIS

   AL WAJID: RANDANTIS

   AL MAJID: KILNUS

   AL WAHID: UNIKALUS

   AL AHAD: VIENINTELIS

   AS SAMAD: AMŽINAS

   AL QADIR: GALINGAS, STIPRUS

   AL MUQTADIR: JĖGOS VALDYTOJAS

   AL MUQADDIM: PIRMASIS

  AL MU’AKHKHIR: ATIDEDANTIS

   AL AWWAL: PIRMAS

   AL AKHIR: PASKUTINIS

   AZ ZAHIR: AKIVAIZDUS

   AL BATIN: PASLĖPTAS, NEMATOMAS

   AL WALI: VALDYTOJAS, ŠEIMININKAS

   AL MUTA’ALI: LABIAUSIAI IŠAUKŠTINTAS

   AL BARR: DORAS, TEISINGAS

   AT TAWWAB: ATGAILOS PRIĖMĖJAS

   AL MUNTAQIM: KERŠYTOJAS

   AL AFUW: ATLEIDÞIANTIS

   AR RAUF: MALONUS, MEILUS

   AL-MALIK AL-MULK: AUKŠČIAUSIOS VALDŽIOS ATSTOVAS

   ADH DHAL-JALALI WAL IKRAM: DIDYBĖS, ŠLOVĖS IR GARBĖS VALDOVAS

   AL MUQSIT: TEISINGAS

   AL JAMI: SURINKĖJAS

   AL GHANIY: TURTINGAS, SAVIMI PASITENKINANTIS

   AL MUGHNI: PRATURTINANTIS

   AL MANI: SAUGOTOJAS NUO NELAIMIŲ

   AD DARR: SIELVARTAUJANTIS

   AN NAFI: TEIKIANTIS NAUDĄ

   AN NUR: ŠVIESA

   AL HADI: VADOVAS

   AL BADI: NEPALYGINAMAS

   AL BAQI: AMŽINAS

   AL WARITH: PAVELDĖTOJAS

   AR RASHID: VADOVAS Į TIESŲ KELIĄ.

   AS SABUR: KANTRUS

 

JEIGU NORI...
Turėti lobių lobį iš Janna (Rojaus) Turėti vieną palmę pasodintą Tau Rojuje Turėti 10 medžių pasodintų Tau Rojuje Kad visos tavo nuodėmės būtų atleistos, nesvarbu kiek daug ir kokios jos bebūtų Gauti 10 gerų darbų ir netekti 10 nuodėmių Gauti 1,000 gerų darbų ir netekti 1,000 nuodėmių
TUOMET SAKYK...
La haula va la Kuvata Illah bil laah Subhan Allahu va Bihamdi

Subhan Allah, val hamdu lillah,

Va la illaha il Allah, vallahu Akbar

Subhan Allahu va Bihamdi Allahumma Sali ala nabiyinaa Muhammed Salallahu aleihi va assalam Subhan Allah
1 kartą 1 kartą 1 kartą 100 kartų per dieną !!! 10 kartų 100 kartų
Niekas nėra toks stiprus ir galingas kaip Allah Koks tobulas ir išaukštintas yra Allah, visa garbė Jam.

Koks tobulas ir išaukštintas yra Allah, visa garbė Jam,

Niekas neturi teisės būti garbinamas išskyrus Allah ir Allah yra Didžiausias

Koks tobulas ir išaukštintas yra Allah, visa garbė Jam. O Allah, melskitės uþ mūsų Pranašą, tegu Ramybė ir Allah palaima būna su Juo. Koks tobulas ir išaukštintas yra Allah.

 

 
Atgal