اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

(Omenyje turimas Sinajaus kalnas, kuriame pranašas Mozė gavo Dieviškąjį apreiškimą. Tai ankstyvojo

Mekos periodo sura).

Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo

 1. Prisiekiu kalnu (ant kurio vyko apreiškimas)
 2. ir įstatymu, įrašytu
 3. neišvyniotame rankraštyje,
 4. dažnai lankoma šventove (Al- Bait-ul-Ma’mur - namas esantis virš Kaabos Rojuje, kuris dažnai lankomas
 angelų), 
 5. ir aukštai iškeltu skliautu (dangumi, Rojumi)
 6. ir banguojančiu vandenynu -
 7. jūsų Viešpaties nuosprendis tikrai išsipildys.
 8. Nėra nei vieno, kuris jo išvengtų.
 9. Dieną, kai dangus drebės keldamas siaubą
 10. ir kalnai pajudės (išnyks)
 11. sielvartauk tą dieną dėl tų, kurie atmetė Tiesą 
 12. ir kurie žaidė tuštybe (rūpinosi žemiškais reikalais). 
 13. Tą dieną jie bus įstumti į pragaro ugnį.
 14. ‘’Štai ta ugnis, kurią jūs neigėt!
 15. Ar tai burtai, ar jūs (vis dar) nematot?
 16. Kęskite ją: ar kantriai, ar ne – dabar jau nesvarbu. Jūs tik gaunate atpildą už tai, ką darėte.
 17. Tesingieji (pamaldieji) bus soduose (Rojuje) ir palaimoj,
 18. Besimėgaudami tuo, ką jiems suteikė Viešpats, ir jų Viešpats išgelbės juos nuo pragaro bausmės.
 19. (Jiems bus pasakyta): “Valgykite ir gerkite su džiaugsmu, nes tai atpildas už tai, ką darėte.”
 20. Jie sėdės atsilošę (patogiai) sostuose, sustatytuose eilėmis ir Mes duosime jiems į poras (doras, skaisčias)
 mergeles didelėmis bei žvilgančiomis akimis.
 21. Tuos, kurie tikėjo, ir jų šeimas, kurios sekė juos tikėjime, sujungsime kartu. Ir Mes nesumažinsime jiems 
atpildo už jų (gerus) darbus. Kiekvienas žmogus yra vertas to, ką pats uždirbo. 
 22. Ir Mes juos aprūpinsime juos vaisiais ir mėsa, bei viskuo, ko jie trokš.
 23. Iš rankų į rankas jie siųs (meilės) taurę, nesuterštą purvu (melagyste, tuščiom tarpusavio kalbom), švarią nuo
 nuodėmės.
 24. Jiems patarnaus gražūs, tarsi gerai saugomi perlai, jauni vaikinai (ištikimi tarnai).
 25. Jie lenksis prie jūsų, maloniai klausinėdami
 26. Ir sakydami: “Prieš tai mes baiminomės dėl savo žmonių (šeimų),
 27. Tačiau Allah mums buvo Gailestingas ir išgelbėjo mus nuo deginančio vėjo (Pragaro ugnies).
 28. Iš tiesų, nuo seno mes šaukėmės tik Jo (vienintelio). Iš tiesų, Jis – Dosnus, Gailestingas.”
 29. Taigi (Muhamedai) – primink (žmonijai apie Islamiškąjį monoteizmą). Su Dievo palaima – tu neesi nei žynys,
 nei beprotis (kaip teigia netikintieji).
 30. Arba jie teigia: “Jis (Muhamedas)– poetas, su laiku prisišauksiąs nelaimę!”
 31. Sakyk (O, Muhamedai): “Laukite (ir būkite pasiruošę)! Aš lauksiu kartu su jumis”.
 32. Ar tai jų protas liepė jiems šitaip elgtis (t.y. šmeižti pranašą Muhamedą), ar jie iš tų, kurie peržengia visas 
ribas?
 33. Arba jie sako: “Jis (Muhamedas) tai (Koraną) prasimanė!” Ne! Jie iš tiesų netiki!
 34. Leisk jiems tuomet sukurti tekstą, tolygų šiam (Koranui), jeigu tai, ką jie sako, yra tiesa.
 35. Argi jie nebuvo sukurti iš nieko? O gal patys manosi esą kūrėjai?
 36. Gal būt tai jie sukūrė dangų ir žemę? Ne, iš tiesų jie neturi tvirto tikėjimo.
 37. O gal jie saugo tavo Viešpaties turtus, ar turi galią visa valdyti (visatą, jos pradžią ir pabaigą)?
 38. O gal jie turi laiptus (siekiančius dangų), kad galėtų klausytis (angelų kalbų)? Tuomet leisk tam, kuris 
viso to klauso, pateikti įrodymą.
 39. O gal Jis (Dievas) turi tik dukteris, o jūs turit tik sūnus?
 40. O gal tu (Muhamedai) prašai iš jų mokesčio už skleidžiamą (Islamiškojo monoteizmo) žinią, ir šitaip įvarai 
 juos į skolą?
 41. O gal jiems priklauso tai, kas nematoma, nežinoma žmogui, ir jie tai užrašo?
 42. O gal jie iš tikrųjų organizuoja klastą (prieš tave)? Be tie, kurie neigia Allah, patys pakliuvę į klastą.
 43. O gal jie turi dievą, kitą nei Allah? Allah yra aukščiau to, ką jie Jam priskiria (kaip partnerius, ar tolygius Jam)!
 44. Jeigu tik jie pamatytų dangaus skliauto gabalus, krentančius žemyn, jie sakytų “tai tik debesys, susirinkę
 į krūvą”!
 45. Taigi, palik juos, iki tol, kol jie sulauks savo Dienos, kuri užklups juos netikėtai, pakirsdama kojas.
 46. Dienos, kai jų klastotės (slaptos ar atviros) jų nebegelbės, ir niekas jiems nebepadės.
 47. Ir iš tiesų – tų, kas daro blogą, laukia dar kita bausmė (dar šiame gyvenime), tačiau dauguma jų to nesuvokia.
 48. Lauk kantriai (Muhamedai) tavo Viešpaties nuosprendžio, tu esi visada Mūsų matomas, ir garbink 
Viešpatį pakilęs iš miego.

  49. Ir garbink Jį naktį, ir nykstant žvaigždėms (auštant).

 
Atgal