اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

SURA AL-MURSALAT (PASIUNTINIAI, VĖJAI)

 

Vardan Allah Maloningojo, Gailestingojo

 

1. Prisiekiu vėjais, kurie pučia (žmogaus labui)

2. Ir gūsiais šėlsdami

3. Išsklaido debesis į jiems skirtas vietas

4. Bei atskiria juos vienas nuo kito.

5. Jie verčia susimąstyti,

6. Apie tai, kas vyksta bei įspėja.

7. Iš tiesų, ta bausmė, kuri jums yra žadama, netruks ateiti.

8. Taigi, kuomet žvaigždės apsiblaus

9. Ir dangus bus pravertas,

10. Ir kuomet kalnai sutrupės į dulkes,

11. Tuomet visi pranašai bus sukviesti.

12. Tad kuri yra ši diena?

13. Tai - Paskutinio Teismo diena.

14. O ar jūs žinote, kas yra Paskutinio Teismo Diena?

15. Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo žodį).

16. Argi Mes nusunaikinome ankstesnių (tautų)?

17. Tas pats laukia ir jų palikuonių.

18. Šitaip Mes elgiamės su nusidėjėliais.

19. Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo žodį).

20. Argi Mes neskūrėme tavęs iš beverčio skysčio?

21. Tuomet Mes padėjome jį saugion vieton (į gimdą)

22. Iki jam skirto laiko.

23. Tuomet Mes paskaičiavome. Koks tikslus yra mūsų skaičiavimas!

24. Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo žodį).

25. Argi Mes nesukūrėme šios Žemės vieta, kurioje kaupiasi gyvieji ir mirę?

26. Ir argi nepatiesėme joje aukštų kalnų?

27. Ir suteikėme tau vandenį saldžiausią.

28. Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo žodį).

29. Klausykis (skaityk) dabar tai, ką tu neigei.

30. Žiūrėk į tris puses krentantį šešėlį.

31. Jis neteikia pavėsio ir nesaugo nuo liepsnų.

32. Iš tiesų, jis meta žiežirbas sulig pilies aukščiu,

33. Kurios yra geltonos tarsi kupranugariai.

34. Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo žodį).

35. Tą dieną jie negalės kalbėti

36. Ir nebus jiems leista pasiteisinti.

37. Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo žodį).

38. Šią Paskutinią Teismo Dieną Mes sukvietėme jus ir visus tuos, kas buvo prieš jus.

39. Tad jeigu dabar galite suregzti sąmokslą prieš Mane, taip ir darykite.

40. Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo žodį).

41. Iš tiesų, dievobaimingieji bus ten, kur pavėsis ir tekantys šaltiniai,

42. Bei vaisiai, kokių tik jie panorės.

43. Jie mėgausis maistu ir gėrimu už tai, ką jie darė (būdami gyvi).

44. Taip Mes atlyginame gerą darantiems.

45. Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo žodį).

46. Tad valgykite ir mėgaukitės kolei kas, nes iš tiesų jūs esate nedorieji,

47. Nes pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo žodį).

48. Ir kuomet jų yra prašoma nusilenkti (Dievui), jie to nedaro.

49. Iš tiesų, pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo žodį).

50. Taigi, į ką po viso šito jie tikės?

 
Atgal